3032 - Nettbasert emne

Entrepreneurial Venturing

Et helt nytt emne som dekker gründerprosesser. Emnet konsoliderer og bygger videre på arbeidet med emnet Entrepreneurship and Creativity.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 950
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3032
Emnebeskrivelse

Studentene blir guidet til å bruke denne kunnskapen til å utarbeide en forretningsplan eller et lignende dokument som passer til de økonomiske eller andre krav i virksomheten.

Arbeidet som skal utføres kan være i sammenheng med oppstart av ny virksomhet, eller et nytt prosjekt eller produkt i eksisterende virksomhet.

Emnet er delt inn i åtte moduler. Den første modulen i emnet forklarer forretningsplanleggingsprosessen og hva som kreves i en forretningsplan. Den andre modulen går gjennom og gjennomfører mulighetsstudien i entreprenørskap og kreativitet. De resterende modulene i emnet konsoliderer kunnskap og forståelse av gründerprosessen og videreutvikling gjennom praksis.

Temaene inkluderer:

  • Introduksjon til forretningsplanlegging
  • Gjennomgå, og revidere eksternt omgivelser og introduksjon til SWOT-analyse
  • Misjon, visjon, struktur og skalerbarhet
  • Markedssegmenter og value propositions
  • Markedsføringsstrategi og planer (inkludert markedsføring, miks, distribusjonskanaler og kommunikasjon)
  • Operasjonsstrategi og planer (inkludert ressurskrav)
  • Finansiell planlegging og analyse
  • Sammendrag og presentasjon av forretningsplan

Læringsutbytte

Et sentralt fokus for dette emnet er å styrke og utdype kunnskap og forskning ervervet under mulighetsanalysen. Områdene rundt kundeforhold, markedsføringsstrategi, operativ strategi og utvidet økonomisk prognose og budsjettering blir spesifikt utforsket og anvendt mer i dybden for å tilfredsstille det nødvendige utfallet av en grundig undersøkt, rettferdiggjort og troverdig investorklar forretningsplan.

Emne detaljer

Entrepreneurial Venturing

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.