3031 - Nettbasert emne

Entrepreneurship and Creativity

Dette emnet tar en kritisk gjennomgang av entreprenørskap ved å gi en grunnforståelse for naturen ved og verdien av entreprenørskap i økonomien.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 950
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3031
Emnebeskrivelse

Emnet er delt inn i ni moduler. De to første modulene utforsker teorier om entreprenørskap og virksomhetens rolle i økonomien og samfunnet.

De resterende modulene konsoliderer kunnskap og forståelse av gründerprosessen og utvikler kjernekompetanse som gjelder entreprenørskap, for eksempel teamarbeid, kommunikasjon, initiativ, kreativitet, analyse, identifisere problemer og løsning.

Et sentralt fokus for kurset er at studentene skal generere og utvikle sine egne forretningsideer, kritisk analysere disse og undersøke muligheten for å videreutvikle forretningsferdigheter som gjelder entreprenørskap, slik som mulighetsgjenkjenning, markedsundersøkelser og presentasjoner.

Temaene inkluderer:

 • Introduksjon til entreprenørskapsteorier og begreper
 • Hvor er det entreprenørskap og hva er det til for
 • Kreativitet og idégenerering
 • De ytre omgivelser
  Industri, markeder og konkurrentanalyse
 • Immateriell eiendom og forretningsstruktur
 • Operasjonelle hensyn og ressurser
 • Kilder til økonomi og analyse
 • Pitche/presenter ditt eget mulighetsstudie

Læringsutbytte

Læringsutbyttet for entreprenørskap og kreativitet er todelt:

 • for det første vil det utvikle en grunnleggende forståelse av bedriftsmiljøet og dets verdi i en økonomi;
 • for det andre vil den utvikle ferdigheter innen kreativitet, ideutvikling og forbedring og kommersiell anvendelse.

Emne detaljer

Entrepreneurship and Creativity

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.