3034 - Nettbasert emne

DocBR3: The Quantitative Researcher

Dette kurset introduserer kvantitative forskningsmetoder for doktorgradsstudenter i næringsliv og ledelse. Det vil gi en forståelse av de forskjellige teknikkene som er tilgjengelige fra datainnsamling til analyse.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 950
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3034
Emnebeskrivelse

Kurset er utformet som en introduksjon til kvantitative teknikker, og bygger bro til mer avanserte teknikker med en omfattende dekning av de mest brukte metodene.

Kurset vil også trene studentene i bruk av programvaren SPSS for å utføre analyser og anvende teknikkene som dekkes i kurset.

Innhold i emnet:

  • Innføring i kvantitative metoder
  • Grunnleggende SPPS og beskrivende statistikk
  • Datainnsamling
  • Spørreskjemaer
  • Dataetikk
  • Vurdering av den statistiske signifikansen av forskjeller
  • Korrelasjon og assosiasjon
  • Regresjon og statistisk modellering
  • Datareduksjon
  • Grupper og segmentering

Læringsutbytte

Målet er å utstyre deg med de nødvendige forskningsverktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere de kvantitative forskningsoppgaver og prosessene som er nødvendige for innsamling og analyse av kvantitative data.

Emne detaljer

DocBR3: The Quantitative Researcher

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.