Mann og kvinner sitter ved et bord og ser på en mac.

Årsstudium - Nettstudium

Pedagogikk

Årsenhet i pedagogikk gir en innføring i hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samhandling med andre, og hvordan man kan tilrettelegge for lærings- og utviklingsprosesser i ulike former og kontekster.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse
Ingen beskrivelse
Med forbehold om endringer

Årsenhet i pedagogikk byr på en introduksjon til sentrale pedagogiske begreper, tenkemåter og pedagogiske fagtekster. Årsenheten består av følgende fire emner på 15 studiepoeng, som også kan tas enkeltvis:  

 • Innføring i pedagogikk  
 • Læring og utvikling 
 • Oppvekst i kunnskapssamfunnet 
 • Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 

  Årsenheten i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse. 

  Årsenheten overlapper med de fire første emnene på bachelorstudiet, slik at du har mulighet til å fortsette med de resterende emnene for Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania (nettstudier) 

  Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader som frie emner, som forberedelse til andre studier, eller som videreutdanning.

  Hva lærer du?

  Etter studiet vil du ha grunnleggende kunnskap om pedagogikk som fagområdet, vitenskap og praksisfelt. Du får kjennskap til fagets allsidige historie og fremgangsmåter, samt spesifikke fagområder, inkludert pedagogisk psykologi, sosiologi og kompetanseutvikling i kunnskapssamfunnet. Denne kunnskapen vil danne et godt grunnlag for å forstå og bidra til pedagogisk virksomhet i barnehagen, skoleverket, høyere utdanning og arbeidslivet. Den gir også et solid grunnlag for videre studier innen pedagogikk.   

  Jobbmuligheter

  Årsenheten vil gi kompetanse som kan være relevant i mange yrker og som blir stadig mer etterspurt på mange samfunnsområder. Som enkeltstående studium passer dette studiet spesielt godt for deg som ønsker å jobbe, eller som allerede jobber innenfor:   

  • Undervisningssektoren som blant annet assistent og miljøarbeider eller som ansatt ved SFO, skoler, institutter og barnehager.   
  • Ansatt og frivillige i ulike organisasjoner.   
  • HR og personalutvikling 

   Studiet kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk, eller som breddefag i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram. 

   Studiedetaljer

   Studieoppsett
   60 studiepoeng kjerneemne
   Heltid
   Ca. 40 timers studier per uke

   30 studiepoeng per semester

   Totalt 2 semestere over 1 år

   Deltid
   Ca. 20 timers studier per uke

   15 studiepoeng per semester

   Totalt 4 semestere over 2 år

   Enkeltemne
   10-40 timers studier per uke

   7.5-30 studiepoeng per semester

   Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

   Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

   Studieplanlegger

   Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

   Sammendrag

   Sammendrag