Dette studiet har rullerende opptak

Du kan søke opptak så lenge det er ledige plasser igjen.

Hva er industribachelor?

Med dette programmet tar du en bachelor over 4 studieår (8 semestre) og får samtidig 1,5 års arbeidserfaring. Tilbudet om industribachelor gjelder for studenter ved Institutt for teknologi. Alle bachelorstudenter ved Institutt for teknologi kan søke om opptak.

Du kan søke om industribachelor i vårsemesteret på andreåret. Det er begrenset antall plasser. Om du får plass eller ikke kommer blant annet an på dine prestasjonene i de fire første semestrene, ditt interessenivå for teknologi og hvor godt du er i stand til å jobbe sammen med andre mennesker.

I år (2018) er det fire bedrifter med i ordningen: Accenture, Avanade, Visma og Funcom.

Hvordan søker du?

Andreårsstudenter ved Institutt for teknologi kan søke i løpet av vårsemesteret. Søknadsfristen endrer seg fra år til år.

Bedriftene som er med i ordningen, besøker høyskolen Kristiania for å presentere industribachelor-ordningen og hvordan du kan søke om plass i deres bedrift.

Søknaden din skal inneholde søknadstekst, karakterutskrift og CV.

Du søker om industribachelor i spesifikk bedrift.

Hvem kan søke hvor?

De ulike bedriftene har forskjellig antall plasser. Plassene varierer noe fra år til år. For 2018 fordeler det seg slik:

  • Avanade: 1 – 5 plasser*
  • Accenture: 1 – 5 plasser*
  • Visma: 1 – 2 plasser*
  • Funcom: 1 – 2 plasser*

*Bedriftene har full frihet til å ikke velge noen, dersom de ikke finner kvalifiserte kandidater, eller hvis bedriften ser at de ikke har nok relevante oppgaver til studentene. Merk også at øvre grense for antall kandidater som kan få industribachelor er lagt til 10% av årskullet.

Studieavgift og lønn

Industribachelor koster det samme som det ordinære studieløpet ved bachelorprogrammet. Det du ville betalt i studieavgift i tredjeåret ditt, blir fordelt på fire semestere. Som industribachelorstudent har du en arbeidskontrakt og mottar lønn. Denne vil variere fra bedrift til bedrift.

Studielån og stipend

Du kan søke om studielån og stipend mens du tar industribachelor. Tildelingen vil bero på hvor mange studiepoeng man har i semesteret. Høyskolen Kristiania har en avtale med Lånekassen som bestemmer hvor mye en student kan ta opp i lån og hvorvidt en kan få stipend eller ikke. Dersom du velger å ikke ta opp studielån mens du tar industribachelor, trenger du ikke betale avdrag på studielånet ditt samtidig, selv om du ikke har noen emner eller eksamener i løpet av semesteret. Se studiemodell under.

Nærmere jobbgaranti kommer du ikke

Samtlige studenter som har begynt i industribachelor hos Avanade og Accenture har fått tilbud om videre kontrakt ved endt utdanning. Merk at studentene ikke er forpliktet til å jobbe videre i bedriften de tar industribachelor hos, og bedriften er heller ikke forpliktet til å ansette kandidatene etter avsluttet industribachelor.

Studiemodell

Med dette programmet tar du en bachelor over 4 studieår (8 semestre) og får samtidig 1,5 års arbeidserfaring. Emnene fra tredjeåret er fordelt over to år. Der du i et normalt studieløp ville hatt fire emner i ett semester, har du kun to emner som industribachelorstudent. Se grafisk fremstilling av studiemodellen i menyen under.

  • 5. semester av bachelorutdanningen din er det første semesteret i bedrift. I dette semesteret har du to emner og er ellers ute i bedrift
  • 6. semester av bachelorutdanningen er det andre semesteret i bedrift. Da er det ingen emner – du jobber 100% i bedriften
  • 7. semester er det siste semesteret i bedrift (med noen unntak). Da har du to emner og er ellers ute i bedrift.
  • 8. semester er du tilbake på høyskolen og fullfører ditt bachelorprosjekt

*En del av industribachelorstudentene får tatt sitt bachelorprosjekt i bedriften. Ta kontakt med Rolando Gonzalez for mer informasjon.