Industribachelor er et program der du tar en bachelor over fire studieår (åtte semestre) og får samtidig 1,5 års arbeidserfaring.

Tilbudet om industribachelor gjelder for et utvalg programmer i Bachelor IT ved School of Economics, Innovation, and Technology (SEIT).

Hvilke studieprogrammer som kan søke vil kunne variere fra år til år avhengig av hvilke bedrifter som det gjøres samarbeid med og de behovene som bedriftene har.

Det er begrenset antall plasser per bedrift og antallet plasser avhenger av behovet til bedriftene. Om du får plass eller ikke kommer blant annet an på dine prestasjoner i de fire første semestrene, ditt interessenivå for teknologi og hvor godt du er i stand til å jobbe sammen med andre mennesker.

Nå er bedrifter med i ordningen: Avanade, EcoOnline, Visma og Skavl.

Du kan søke om industribachelor i vårsemesteret i ditt fjerde semester i studieprogrammene nevnt under. 

Hvordan søker du?

Andreårsstudenter ved School of Economics, Innovation, and Technology kan søke i løpet av vårsemesteret. Søknadsfristen endrer seg fra år til år.

Bedriftene som er med i ordningen, besøker høyskolen Kristiania for å presentere industribachelor-ordningen og hvordan du kan søke om plass i deres bedrift.

Søknaden din skal inneholde søknadstekst, karakterutskrift og CV.

Du søker om industribachelor i spesifikk bedrift.

Hvem kan søke hvor?

Porteføljen ser nå slik ut:

Merk at bedriftene har full frihet til å ikke velge noen, dersom de ikke finner kvalifiserte kandidater, eller hvis bedriften ser at de ikke har nok relevante oppgaver til studentene. Merk også at øvre grense for antall kandidater som kan få industribachelor er lagt til 10% av årskullet.

Studieavgift og lønn

Industribachelor koster det samme som det ordinære studieløpet ved bachelorprogrammet. Det du ville betalt i studieavgift i tredjeåret ditt, blir fordelt på fire semestre (semester 5-8). Som industribachelorstudent har du en arbeidskontrakt og mottar lønn. Lønnen vil kunne variere fra bedrift til bedrift.

Studielån og stipend

Du kan søke om studielån og stipend mens du tar industribachelor. Tildelingen vil bero på hvor mange studiepoeng man har i semesteret.

Studiet leder gjerne til tilbud om jobb 

En viktig grunn til at bedriftene ønsker å ta inn Industribachelorstudenter er at de ønsker å finne kandidater til å jobbe hos dem. Det er derfor vanlig at studentene vil få tilbud om kontrakt etter at studiene er ferdige med Bachelor-løpet. Merk samtidig at studentene ikke er forpliktet til å jobbe videre i bedriften de tar industribachelor hos, og bedriften er heller ikke forpliktet til å ansette kandidatene etter avsluttet industribachelor.

Studiemodell

Med dette programmet tar du en bachelor over fire studieår (åtte semestre) og får samtidig 1,5 års arbeidserfaring. Emnene fra tredjeåret er fordelt over to år. Der du i et normalt studieløp ville hatt fire emner i ett semester, har du kun to emner som industribachelorstudent. Se grafisk fremstilling av studiemodellen i menyen under.

  • 5. semester av bachelorutdanningen din er det første semesteret i bedrift. I dette semesteret har du to emner og er ellers ute i bedrift
  • 6. semester av bachelorutdanningen er det andre semesteret i bedrift. Da er det ingen emner – du jobber 100% i bedriften
  • 7. semester er det siste semesteret i bedrift (med noen unntak). Da har du to emner og er ellers ute i bedrift.
  • 8. semester er du tilbake på høyskolen og fullfører ditt bachelorprosjekt.*

*En del av industribachelorstudentene får tatt sitt bachelorprosjekt i bedriften.

Ta kontakt med Rolando Gonzalez for mer informasjon om industribachelor.

Bedrift og interessert i å gjøre Industribachelorsamarbeid med Kristiania?

Vi ser etter nye Industribachelorpartnere. Hvis din bedrift kan være interessert i å gjøre et samarbeid med Kristiania om Industribachelor ta kontakt med Rolando Gonzalez.