Hvis din bedrift er rammet av covid-19 situasjonen, og du har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling, så kan du søke om pengestøtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Du kan sende inn søknaden din allerede nå og søknader blir fortløpende behandlet. Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen f.eks, prosjektledelse, digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling.

Hvem kan få støtte 

Alle bedrifter i Viken fylkeskommune kan søke, så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker og det er et krav at opplæringen skal skje i regi av en ekstern kurstilbyder/leverandør som for eksempel Høyskolen Kristiania. Opplæringen må gi de ansatte en kompetanseheving som har en langsiktig effekt for den enkelte deltager og for bedriftens utvikling. Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte. 

NB! Det er en forutsetning at bedriften har gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før man søker om tilskudd til opplæringstiltaket. Dette kan vi på Høyskolen Kristiania hjelpe deg og din bedrift med.

Ta kontakt for en nærmere prat

Send oss gjerne en mail til bedrift@kristiania.no eller ta direkte kontakt.

Kort film om tilskuddsordningen 

Ønsker du å søke om tilskudd? Trykk her for å lese mer. 

Lurer du på noe om tilskuddsordningen?  

Gå inn på hjemmesiden til Viken fylkeskommune

 

Les også: 10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling i Viken