To menn på kontor som jobber med PC.
Foto: Tim van der Kuip/Unsplash

Høyskolen Kristiania har et bredt tilbud til bedrifter og organisasjoner som ønsker å gi sine ansatte relevant og oppdatert kompetanse. Vi tilbyr:

 • Fleksible og godkjente kurs med sudiepoeng på nett
 • Ansatte følger forelesninger når og hvor det passer dem
 • Personlig veileder som hjelper en underveis.

Påfyll av utdanning og kompetanse gjennom hele livet er viktigere enn noen gang for å tilpasse og omstille seg nye tider. Nå kan alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, søke om støtte gjennom tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-midler).

Slik søker du midler

Vi på Høyskolen Kristiania kan hjelpe dere med både søknad for å få dekket en stor del av utdanningskostnadene, samt tilrettelegge for nødvendig opplæring og gi dere praksisnær og arbeidslivsrelevant kunnskap gjennom tilrettelagt videreutdanning hos oss.

Det er en forutsetning at bedriften har utarbeidet en plan for opplæringen før dere søker om tilskuddet – det kan vi bidra med.

Viken Fylkeskommune hjelper til slik at virksomheter kan investere i et kompetanseløft av egne ansatte, for å gjennomføre ønsket omstilling. De behandler fortløpende søknader og 60 millioner kroner skal deles ut i 2022 til virksomheter som ønsker å styrke og oppdatere sine ansatte for å tilpasse seg nye behov.

– Markeder og forretningsmodeller er i stor endring på grunn av pandemi og krig i Europa. Ved å øke støtteandelen gjør vi det lettere for flere bedrifter å snu seg rundt, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, i Viken fylkeskommune.

– Tilskuddordningen er også et viktig grep for å gjøre det lettere for kriserammede bedrifter å holde folk i arbeid, og prioritere å investere i kompetanseheving i stedet for permittering, fortsetter Grimstad.»

Dette tilbyr vi  

Høyskolen Kristiania har en egen avdeling som ivaretar virksomheters behov for videreutdanning, og vi gjør det vi kan for å tilrettelegge for nye kompetansebehov som din virksomhet måtte ha. Vi kan tilby videreutdanning innenfor mange fagfelt. Her er noen eksempler på emner som vi kan tilby:

Samarbeid + kontakt oss (Double content card)

 • To kvinner jobber med en PC.

  Samarbeid

  Kristiania har ambisjoner om å bidra sterkt til å skape vekst og utvikling i samfunnet. Derfor samarbeider vi tett med norske virksomheter.
  Les mer
 • To kvinner og to menn jobber med en plansje på et kontor.

  Kontakt oss

  Vi stiller gjerne til en uformell prat om hva dere trenger og hva vi kan tilby.
  Send oss en mail her.