Sist oppdatert: 15.06.20 kl. 14.48

Store deler av den stedbaserte undervisningen på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania er avlyst fra og med torsdag 12. mars. Alle arrangementer er også avlyst eller arrangeres digitalt.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania satte krisestab allerede 27. februar med representanter fra administrasjon, HR, rektoratet, avdeling for studentoppfølging og markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Denne krisestaben følger utviklingen av situasjonen tett og tilrettelegger for å følge myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Informasjon til søkere

Det er ingen endringer i opptaksregelverket som følge av utbruddet av koronaviruset. Dersom det kommer særlige retningslinjer som kan påvirke rutiner og regler for opptaket i 2020, vil dette bli informert om. 

Hva vil skje med høstsemesteret? 

Vi har stor forståelse for at det er mange studenter som lurer på hvordan høstsemesteret blir. I skrivende stund gjennomfører myndighetene en gradis åpning av samfunnet. Går dette bra, vil vi alle kunne møtes på campus til høsten. Det er likevel slik at vi må ta hensyn til smittevern, og derfor må vi gjøre det på en litt annen måte enn vi er vant til. Vi planlegger en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus. Hvor mye det  blir, avhenger av hvordan smittesituasjonen i samfunnet utvikler seg. Vi vil holde deg oppdatert på disse sidene.

Vi kommer altså til å ta med oss videre alt det som fungerer bra med den digitale undervisningen denne våren,  samtidig som vi planlegger for et trygt oppmøte for flere studenter i skolebyggene. Dere som har behov for spesialrom og -utstyr kan få dette på en trygg og smittefri måte. Din og våre ansattes sikkerhet er vår største prioritet. Derfor ber vi alle studenter om å forberede seg på at ikke alt kan gjennomføres slik vi er vant til før koronaviruset satte sitt preg på landet.

Informasjon om utveksling, innveksling og studieturer høstsemesteret 2020

Høyskolen Kristiania har vedtatt å følge UHRs anbefaling om å kansellere all utveksling og innveksling til alle land for høstsemesteret 2020, samt kortere internasjonal studentmobilitet som studieturer til utlandet.

Dette som følge av at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. I tillegg er det på nåværende tidspunkt umulig å få visum i de fleste land.

Det å reise på utveksling medfører også en del økonomiske utgifter og vi ønsker derfor å være tidlig ute med denne informasjonen, før dere eventuelt binder dere til avtaler om bolig, skolepenger, forsikring og lignende. Dessverre er det ikke mulig å endre destinasjon for utvekslingssemesteret på nåværende tidspunkt, og du vil i stedet bli satt opp til å følge høstsemesteret på Høyskolen Kristiania.

De som har søkt seg på utveksling i Europa ber vi om fullføre utvekslingssøknaden, men avvent kjøp av flybilletter og lignende. Du frarådes også til å binde deg til kontrakt på bolig eller lignende. Innenfor Europa er det lettere å være fleksibel, i tillegg til at semestrene ofte starter senere, så her er ikke en endelig beslutning tatt. Utviklingen følges nøye og mer informasjon kommer så raskt det foreligger.

10. juli - siste dokumentasjonsfrist for privatister

Har du tatt privatisteksamen våren 2020? Har du fått kompetansebevis eller vitnemål før 1. juli, må du laste det opp i søknaden din så snart du får det, og senest 1. juli. Får du kompetansebevis eller vitnemål etter 1. juli, er siste frist 10. juli. Fristen 10. juli gjelder kun for privatister som får dokumentasjonen etter 1. juli som følge av koronasituasjonen.

Smitteverninstruks for besøkende til Høyskolen Kristianias lokaler

For å redusere risikoen for koronasmitte ved Kristianias lokaler er det etablert strenge smittevernsrutiner. Alle studenter, ansatte og besøkende må sette seg inn i disse rutinene før de får tilgang til våre lokaler. Denne informasjonen ligger også tilgjengelig i resepsjonen ved besøk. 

Last ned skjema for smittevern her: 

Smittevern ved tilgang til campus.pdf

Kontaktinformasjon

Utvekslingsstudenter og pårørende:
Ta kontakt med avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering: utveksling@kristiania.no

Studenter som mistenker at de kan ha blitt smittet eller har blitt satt i karantene:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging ved
Stine Karlsen: Stine.Karlsen@kristiania.no

Studenter som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging ved Tevje Akerø: TevjeJohanasli.Akero@kristiania.no

Ansatte:
Ta kontakt med HR ved Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Mediekontakt:
Markeds-og kommunikasjonsavdelingen ved Stein-Oddvar Evensen: SteinOddvar.Evensen@kristiania.no 

Leder for krisestaben: 
Pål Wæraas: pal.waeraas@kristiania.no

Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Besøk sikresiden.no for brukervennlig opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må imidlertid alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høyskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.