Click here for information in English!
Oppdatert torsdag 25. mars 2021

Smittetilfeller
Siden studiestart 2020 er det registrert 194 smittetilfeller ved Høyskolen Kristiania:

 

Antall personer smittet

Campus Oslo

174

Campus Bergen

20

Statusoppdatering 25. mai 2021:

På pressekonferansen fredag i forrige uke informerte Regjeringen om nye lettelser i tiltak i trinn to. Statsministeren informerte om at de åpner for mer undervisning på campus fra 27. mai.
Byrådet i Oslo har ikke gitt nye lokale føringer for fagskoler og høyskoler, og vi er bedt om å følge regjeringens retningslinjer som gjelder for oss.

Vi oppfordrer alle til å hente og bruke gratis hurtigtester i våre resepsjoner.

Det er svært viktig at alle ansatte og studenter følger smitteverntiltakene, herunder minst én meters avstand og bruk av munnbind. Når du er på campus, gjelder følgende:   

 • Du skal være symptomfri
 • Du skal benytte munnbind ved ferdsel på campus  
 • Husk god håndhygiene 
 • Hold én meter avstand 

Vi minner om retningslinjene for smittevern på høyskolen og fagskolen 

Det åpnes for arrangementer med 20 deltakere med tilviste sitteplasser innendørs, og 30 deltakere uten faste sitteplasser utendørs. Dette gjelder for eksempel ved semesteravslutninger.

 Myndighetene anbefaler fremdeles bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller har fleksibel arbeidstid. Dette innebærer at man bør benytte hjemmekontor dersom arbeidet kan utføres hjemmefra. Frontfunksjoner som betjener studenter, og som er nødvendig for drift, skal bemannes på campus. 

Statusoppdatering 17. mars 2021:

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.

Følgende retningslinjer vil gjelde fra torsdag 18.03:

 • Høyskolen og fagskolen går tilbake til digital undervisning der dette er mulig. 
 • Campus, herunder bibliotek og lesesaler, er fremdeles åpent for studenter. Det er svært viktig at alle ansatte og studenter følger smitteverntiltakene, herunder minst én meters avstand. Det er påbud om bruk av munnbind på campus i alle situasjoner der hvor det ikke er mulig å holde én meter avstand.
 • Det åpnes fremdeles ikke for gjennomføring av arrangementer utover undervisning på campus.
 • Myndighetene anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor dersom mulig. Dette innebærer at man bør benytte hjemmekontor dersom arbeidet kan utføres hjemmefra.

Statusoppdatering 23. februar 2021:

Byrådet i Oslo har på bakgrunn av de økende smittetallene i Oslo, presentert nye smitteverntiltak. Byrådet har ikke gitt nye lokale føringer for fagskoler, høyskoler og universiteter, og det er fremdeles regjeringens retningslinjer som gjelder for vår sektor. 

 Dette innebærer: 

 1. Campus er åpent for studenter. Det er svært viktig at alle ansatte og studenter følger smitteverntiltakene, herunder minst en meters avstand og bruk av munnbind. 
 2. Timeplanlagt, fysisk undervisning kan gjennomføres som planlagt i henhold til strenge smitteverntiltak. 

Statusoppdatering 19. februar 2021:

Regjeringen opphever flere av de strenge nasjonale tiltakene og åpner for at universitet, høyskoler og fagskoler kan gjenoppta noe campusundervisning. Bergen kommune informerer om at de følger de nasjonale tiltakene, og det betyr at vi kan åpne for campusundervisning i Bergen fra 23. februar. 

Vi må imidlertid avvente Oslo kommunes beslutninger for lokale tiltak før vi vet sikkert om vi får lov til å åpne campusundervisning i Oslo.

Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon så snart som mulig.

Det er fremdeles påbudt med hjemmekontor, så langt dette er praktisk mulig.

Statusoppdatering 18. februar 2021:

Oslo kommune har endelig gitt tillatelse til at vi kan åpne bibliotekene og arbeidssonene på campus, fra torsdag morgen. Vi er veldig glade for at vi skal få ønske studentene velkommen tilbake, men gjør oppmerksom på at campus dessverre kun er åpent for å lese/studere. Det er fremdeles slik at universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføre undervisningen digitalt. Eventuelle søknader om unntak fra digital undervisning sendes til dekan eller rektor ved fagskolen. Alle planlagte arrangementer skal være digitale.

I tillegg skal alle ansatte fremdeles ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.  

Vi minner om at ved nødvendig opphold på campus gjelder Høyskolen Kristianias retningslinjer for smittevern. Vi forutsetter at du setter deg inn i skrivet som blant annet sier at du skal: 

 • Holde deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Holde minimum 1 meters avstand til medstudenter og ansatte.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig. Bruk munnbind på kollektivtransport, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania satte krisestab allerede 27. februar med representanter fra administrasjon, HR, rektoratet, avdeling for studentoppfølging og markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Krisestaben følger utviklingen av situasjonen tett og tilrettelegger for å følge myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Under finner du svar på spørsmål rundt koronasituasjonen ved Høyskolen Kristiania. Hvis du savner svar på ditt spørsmål kan du kontakte oss her.

NEDTREKKSMENY MED SPØRSMÅL

Ofte stilte spørsmål

Spørretime for studentene - Høyskolen Kristiania
Spørretime for studentene - Fagskolen Kristiania