Click here for information in English!
Oppdatert tirsdag 23. januar 2021

Smittetilfeller
Siden studiestart 2020 er det registrert 164 smittetilfeller ved Høyskolen Kristiania:

 

Antall personer smittet

Campus Oslo

146

Campus Bergen

18

Statusoppdatering 23. januar 2021:

For å slå tilbake det muterte viruset som er påvist i vår region, bestemte regjeringen i dag nye strenge smittevernstiltak. Tiltakene gjelder for Oslo og ti kommuner i regionen rundt Follo.

All planlagt undervisningsaktivitet ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for alle studenter fra 23. januar klokken 1200 og frem til 31. januar. Det innføres digital undervisning for alle studenter, og campus stenges for allestudenter i Oslo.

All undervisning og planlagte arrangementer utsettes eller gjøres digitale, det er påbud om hjemmekontor for alle ansatte så langt det er praktisk mulig. I vurderingen av «praktisk mulig» er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Det er påbud om munnbind på campus. 

Dette er en krevende situasjon for mange og jeg vil innstendig be om at tiltakene følges, og at vi sammen med resten av regionen bidrar med å stoppe smitten. 

Campus Bergen er ikke omfattet av de nye smittetiltakene. Som vi har informert om tidligere er smittetallene i Bergen lavere, og høyskolen og fagskolen vil derfor fortsatt åpne opp for noe fysisk undervisning der.

Statusoppdatering 19. januar 2021:

Regjeringen informerte 2. januar om at all undervisning skal være digital frem til 18. januar. For å redusere antall reisene, ber regjeringen de studentene som kan, vente med å reise tilbake til studiebyen sin.

Den 18. januar informerte regjeringen på pressekonferanse om koronasituasjonen om «at alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne».   

I tillegg anbefales fremdeles hjemmekontor for alle som har mulighet. 

Oslo har fortsatt høyt smittetrykk og vi må derfor avvente mer informasjon fra byrådslederen senere denne uken før vi kan åpne for mer campusundervisning. I Bergen er det lavere smittetall, og høyskolen og fagskolen åpner for noe fysisk undervisning. Målet er at alle studenter i Bergen får fysisk undervisning minst en gang i uken fra mandag 25. januar. All undervisning skal være i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Vi håper også at Oslo kan starte opp med fysisk undervisning neste uke. 

Høyskolen og Fagskolen følger forøvrig tiltakene fra Oslo kommune:

 1. Vi må legge om til digital undervisning så langt det er mulig
 2. Vi må jobbe fra hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
 3. Alle ansatte må bruke munnbind i butikker, restauranter, i våre kantiner i tillegg til kollektivtrafikken. Påbudet gjelder også i alle situasjoner på campus der man ikke kan holde en meters avstand.
 4. Alle møter anbefales å avholdes digitalt.
 5. Vi kan maks ha kontakt med 10 andre personer gjennom en uke (ut over husstandsmedlemmer og kohorter).

Les hele pressemeldingen fra Oslo kommune her.

Som institusjon har vi praktisert hjemmekontor siden 12. mars med noen få unntak.

Mandag ettermiddag kom også regjeringen med sine tiltak. Disse trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober, og vil vare fram til tidlig i desember. I korte trekk kan vi oppsummere det slik:

 • Anbefaler maksimalt fem gjester privat.
 • Anbefaler maksimalt 50 personer på offentlige tilstelninger.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.

Ved ankomst til campus gjelder Høyskolen Kristianias retningslinjer for smittevern. Vi forutsetter at du setter deg inn i skrivet som blant annet sier at du skal: 

 • Holde deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Holde minimum 1 meters avstand til medstudenter og ansatte.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig. Bruk munnbind på kollektivtransport, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania satte krisestab allerede 27. februar med representanter fra administrasjon, HR, rektoratet, avdeling for studentoppfølging og markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Krisestaben følger utviklingen av situasjonen tett og tilrettelegger for å følge myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Under finner du svar på spørsmål rundt koronasituasjonen ved Høyskolen Kristiania. Hvis du savner svar på ditt spørsmål kan du kontakte oss her.

Ofte stilte spørsmål

Spørretime for studentene - Høyskolen Kristiania
Spørretime for studentene - Fagskolen Kristiania