Click here for information in English!
Oppdatert fredag 03. desember 2021

Regjeringen har i dag innført nye tiltak for å få ned smitten og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg nasjonalt og i spesielt berørte regioner, blant annet Oslo. De regionale tiltakene er per nå strengere enn de nasjonale og vi har derfor oppsummert de regionale tiltakene i Oslo. 

Tiltakene er delt opp i tre hovedkategorier, munnbind, hjemmekontor og arrangementer. 

Munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde én meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport og taxi. Det er en anbefaling om bruk av munnbind i andre situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand. Det vil si at studenter og ansatte er anbefalt å benytte munnbind i situasjoner der vi ikke kan holde én meter avstand ved ferdsel i undervisningsbyggene.  

Det er påbud om hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige tjenester for hele eller deler av uken

Regjeringen har her innført følgende tiltak for arrangementer: 

 1. Antallsbegrensing på 100 personer på private innendørs arrangementer på offentlig sted eller leide/lånte lokaler
 2. Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder og arrangører
 3. Krav om bordservering av alkohol
 4. Krav om sitteplasser for servering med skjenkebevilling
 5. Antallsbegrensning på 600 med kohorter på 200 for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser

Campus er åpent for alle studenter og ansatte. Under følger informasjon for alle besøkende ved Høyskolen Kristiania. 

 • Forelesninger gjennomføres som planlagt
 • Du må holde deg hjemme om du er syk, eller har symptomer
 • Husk god håndhygiene. 

Dersom du har vært i nærkontakt med en smittet, kan du ilegges karantene, uavhengig av hva slags vaksinestatus du har:

 • Er du ikke vaksinert? Dersom du er nærkontakt til den smittede, må du i 10 dagers hjemmekarantene. Gå hjem med det samme du får vite om smitten. Du må ta en PCR-test så snart som mulig. 
 • Har du fått 1 vaksinedose, er du satt i karantene hvis du bor med en som er smittet, du må ta en PCR-test mellom dag 3 og dag 7. Dette er en anbefaling for barn. Du må teste deg på en teststasjon. Her er info om Oslo kommunes testsentre.
 • Har du fått to vaksinedoser, er du satt i karantene hvis du bor med en som er smittet, du må ta en PCR-test mellom dag 3 og dag 7. Dette er en anbefaling for barn. Du må teste deg på en teststasjon. Her er info om Oslo kommunes testsentre.

Koronatesting på campus

Siden mai har Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania tilbudt gratis hurtigtester til våre studenter. Oslo Kommune besluttet i september å omprioritere hurtigtester fra universitet- og høyskoler til barne- og ungdomsskoler. Vi vil derfor ikke få levert flere tester. Utover høsten deler vi ut hurtigtester så langt lageret rekker, til studenter som har behov for det.

Under finner du svar på spørsmål rundt koronasituasjonen ved Høyskolen Kristiania. Hvis du savner svar på ditt spørsmål kan du kontakte oss her.

NEDTREKKSMENY MED SPØRSMÅL