Sist oppdatert: 24.08.20 kl. 10.25

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania satte krisestab allerede 27. februar med representanter fra administrasjon, HR, rektoratet, avdeling for studentoppfølging og markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Denne krisestaben følger utviklingen av situasjonen tett og tilrettelegger for å følge myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Oppfordrer til bruk av munnbind

Høyskolen Kristiania oppfordrer til bruk av munnbind på campus i situasjoner der det oppleves som vanskelig å holde én meter avstand, som for eksempel på vei inn eller ut av forelesninger.

Myndighetene anbefaler også fra 17. august bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo, fordi det kan oppstå situasjoner i reise til og fra jobb og skole der dette blir krevende å holde avstand til andre. Derfor anbefales engangs-munnbind eller vaskbare tøymunnbind. 

Høyskolen Kristiania har bestilt vaskbare tøymunnbind som vi venter å få levert. Allerede mandag 17. august har vi et antall engangsmunnbind til utdeling i resepsjonen.

Vi understreker at munnbind ikke erstatter andre tiltak, og at det viktigste er å holde en meter avstand til andre. Husk også å fortsette å være flink til å vaske hender og ta vare på hverandre. 

Retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus 

Ved ankomst til campus gjelder Kristianias retningslinjer for smittevern (PDF).  Vi forutsetter at du setter deg inn i skrivet som blant annet sier at du skal:

  • Hold deg hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Hold minst en meters avstand til andre personer
  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Følg rutinene for det enkelte rom

Før ankomst på campus både i Oslo og Bergen skal alle studenter ha gjort seg kjent med retningslinjene for smittevern. Disse er de samme for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, og skal bidra til sikker drift under utbruddet av koronavirus (SARS-CoV-2). Retningslinjene er gyldig fra publiseringsdato 20. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Når bør du ikke møte på campus?

Når du skal vurdere om du kan komme på campus eller lurer på om du kan være smittet med Covid-19  gjelder følgende:

Dersom du har symptomer på luftveissykdommer må du holde deg hjemme. Luftveissykdommer kan blant annet være hoste, sår hals, rennende eller tett nese, feber, hoste eller tungpustethet.
Har du noen av disse symptomene bør du testes for Covid-19.
 

På campus er det mange mennesker og til tider utfordrende å holde minst en meter avstand. Derfor kan det være mange som må i karantene hvis en student eller ansatt får påvist Covid-19.  

Vi anbefaler at du er ekstra forsiktig og holder deg borte fra campus hvis du: 

 • Har vært i situasjoner (for eksempel fest med mange deltakere el.) som gjør at du har en økt risiko for smitte. 
 • Vært i nærkontakt med noen som venter på å gjennomføre Korona-test eller venter på prøvesvar. Ikke møt på campus før vedkommende har fått et negativt prøvesvar.   
 • Vært i nærkontakt med noen som har fått et positivt prøvesvar. I så fall må du testes og vente med å komme på campus til du har mottatt negativt prøvesvar.  
 • Har påvist eller sannsynlig Covid-19, i så fall  skal du være i isolasjon og holde avstand til de du bor sammen med. De du bor med bør testes. 
 • Er nærkontakt til noen med påvist smitte eller hvis du  har vært på reise i røde land, da  skal du i karantene i 10 dager.

Informasjon om utveksling, innveksling og studieturer høstsemesteret 2020

Høyskolen Kristiania har vedtatt å følge UHRs anbefaling om å kansellere all utveksling og innveksling til alle land for høstsemesteret 2020, samt kortere internasjonal studentmobilitet som studieturer til utlandet.

Dette som følge av at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. I tillegg er det på nåværende tidspunkt umulig å få visum i de fleste land.

Det å reise på utveksling medfører en del økonomiske utgifter, og vi ønsker derfor å være tidlig ute med denne informasjonen. Dette for å sikre at de det gjelder vet dette før de eventuelt binder seg til avtaler om bolig, skolepenger, forsikring og lignende. Dessverre er det ikke mulig å endre destinasjon for utvekslingssemesteret på nåværende tidspunkt, og du vil i stedet bli satt opp til å følge høstsemesteret på Høyskolen Kristiania.

De som har søkt seg på utveksling i Europa ber vi om fullføre utvekslingssøknaden, men avvent kjøp av flybilletter og lignende. Du frarådes også til å binde deg til kontrakt på bolig og så videre. Innenfor Europa er det lettere å være fleksibel, i tillegg til at semestrene ofte starter senere, så her er ikke endelig beslutning tatt. Utviklingen følges nøye og mer informasjon kommer så raskt det foreligger.

Smitteverninstruks for besøkende til Høyskolen Kristianias lokaler

For å redusere risikoen for koronasmitte ved Kristianias lokaler er det etablert strenge smittevernsrutiner. Alle studenter, ansatte og besøkende må sette seg inn i disse rutinene før de får tilgang til våre lokaler. Denne informasjonen ligger også tilgjengelig i resepsjonen ved besøk. 

Last ned skjema for smittevern her (sist oppdatert 10. august): 

Smittevern ved tilgang til campus.pdf

Kontaktinformasjon

Utvekslingsstudenter og pårørende:
Ta kontakt med avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering: utveksling@kristiania.no

Studenter som mistenker at de kan ha blitt smittet eller har blitt satt i karantene:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging ved
Stine Karlsen: Stine.Karlsen@kristiania.no

Studenter som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging ved Tevje Akerø: TevjeJohanasli.Akero@kristiania.no

Ansatte:
Ta kontakt med HR ved Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Mediekontakt:
Markeds-og kommunikasjonsavdelingen ved Stein-Oddvar Evensen: SteinOddvar.Evensen@kristiania.no 

Leder for krisestaben: 
Pål Wæraas: pal.waeraas@kristiania.no

Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Besøk sikresiden.no for brukervennlig opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må imidlertid alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høyskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.