Fire tips for en mer inkluderende ledelse

Personer av ulike etnisiteter og en i rullestol sitter rundt et bord
Vi har ennå et stykke igjen å gå når det gjelder samfunnsdeltakelse; enkeltpersoner opplever utfordringer på grunn av funksjonshemninger, alder, rase, kjønn eller andre marginaliserte identiteter – og særlig de som faller inn under mer enn én av kategoriene kan ha det vanskelig.Foto: istock / xavierarnau

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Anthony Giannoumis om inkludering og mangfold

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder likestilling i arbeidslivet, men har fortsatt et stykke å gå med hensyn til inkludering generelt. I en studie jeg gjennomførte i 2023, mente 72 prosent at deres selskap utmerker seg når det gjelder inkluderende ledelse. Samtidig oppga hele 60 prosent en mangel på opplæring eller ressurser innen feltet. Det er med andre ord et potensiale for vekst og utvikling.   

Norges forpliktelse til inkludering – mer enn et tall 

Etter å ha bodd drøyt 13 år i Norge, er jeg stolt av mitt nye hjemlands forpliktelse til økonomisk likestilling.

Anthony Giannoumis er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi. Han forsker særlig på sammenhengen mellom inkludering, digital teknologi og universell utforming.

Men vi må fange opp hele spekteret av utfordringer når det gjelder samfunnsdeltakelse som enkeltpersoner står overfor på grunn av funksjonshemninger, alder, rase, kjønn eller andre marginaliserte identiteter – og særlig de som faller inn under mer enn én av kategoriene. Vår reise mot inkludering er langt fra over.  

Fire tips for et mer inkluderende Norge 

Norge har et godt grunnlag for å gå foran som et godt eksempel for å skape en mer inkluderende verden. Men å erkjenne gapet mellom teori og praksis er bare det første steget. Det er på tide å omdanne løftene våre til praksis. Her er mine fire tips på veien:  

1. Persepsjon versus praksis: Gapet mellom hvor inkluderende vi tror våre arbeidsplasser er og den faktiske støtten som tilbys, fremhever et viktig utviklingsområde. Én måte å komme i gang, kan være å ta i bruk verktøy hvor alle i virksomheten når som helst kan gi tilbakemeldinger anonymt – slik sikrer man at hver stemme er med å forme arbeidsmiljøet. 

2. Utvid definisjonen av likestilling og inkludering: Det er helt avgjørende for ekte inkludering at vi får et bredere og mer omfattende syn hva som ligger i begrepet. Vi må snakke om mer enn inntekt og erkjenne de barrierene som marginaliserte grupper møter - også i arbeidslivet.  

3. Mentorordninger bør gå begge veier: Start et inkluderende mentorprogram der både mentor og mentee har som mål å utvikle seg og lære av hverandre. Slik kan opplæring i inkluderende ledelse målrettes. Det er ikke bare nyttig; det er nødvendig for å fremme et virkelig inkluderende samfunn. 

4. Ledelse med læring: Sett inkluderende ledelse i sentrum årsmøter, teambuilding-treff og i opplæring, slik at ledere blir endringsagenter. Bruk spillifisering, praktiske øvelser og klare inkluderingsmål slik at lederne føler ansvar for og eierskap til utviklingen.  

Gjennom konkrete grep kan vi gjøre inkludering til en praksis, ikke bare et løfte. 

Tekst: Anthony Giannoumis, førsteamanuensis, School of Economics, Innovation and Technology, Kristiania.

Denne teksten ble publisert i Dagens Perspektiv den 3. april 2024 under tittelen "Fire tips for en mer inkluderende ledelse".

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Blir du en bedre leder ved å stoppe opp?
  Kunnskap Kristiania

  Blir du en bedre leder ved å stoppe opp?

  Lederne satte av tid til refleksjon i små grupper, og fikk en arena der de kunne utvikle seg uten å måtte prestere. 
  Les mer
 • Hva skal til for å gjøre utdanningen relevant for arbeidslivet?
  Kunnskap Kristiania

  Hva skal til for å gjøre utdanningen relevant for arbeidslivet?

  Studenter i Norge får sjelden mulighet til å samarbeide med arbeidslivet under studiene.
  Les mer
 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover
  Kunnskap Kristiania

  Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover

  Karriereutvikling kan bety å gå bortover, til siden eller svinge deg over til noe helt nytt.
  Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér