Slik får du tilgang

Søk opp publikasjonene i Oria eller ved å søke i en av våre databaser

For tilgang må man logge seg inn med Feide-ID, det samme brukernavnet man bruker i Canvas men med @egms.no til slutt som eksemplifisert på bildet.

Accordationblokk punkter