Slik får du tilgang

Søk opp publikasjonene i Oria eller ved å søke i en av våre databaser

For tilgang hjemmefra må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord, med @egms.no til slutt i brukernavnet, slik som dette: "[brukernavn]@egms.no".

For mer informasjon om konto og pålogging, se IT-brukerstøtte sine sider.

Trenger du hjelp?

Kontakt biblioteket dersom du har spørsmål, eller vil melde fra om tilgangsproblemer. 

Om du har problemer med programvare eller Feide-konto, sjekk Kristianiastatus.no og/eller kontakt IT-brukerstøtte.