Humor skaper likhet på jobben

Dame i front med kolleger rundt et bord på kontoret ler sammen.
Humor på jobben virker positivt på utvikling og læring, viser forskning.Foto: IStock
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  25. august 2022

 • Kategori

 • Tema

  • Arbeidsliv
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  25. august 2022

 • Kategori

 • Tema

  • Arbeidsliv

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Humor på jobben

Leder av Oljefondet i Norge, Nicolai Tangen, starter alle ledergruppemøtene med en morsom video. Det er ikke tilfeldig. Han gjør det helt bevisst.

– Det løser opp stemningen, og forskning viser at det øker samarbeid og kreativitet, forteller Tangen.

Det har han helt rett i. Og kanskje er det noe flere burde gjøre.

– Jeg mener flere organisasjoner bør begynne å løfte frem humor som noe som virkelig betyr noe for samspill, sier forsker Victoria Batt-Rawden ved Høgskolen i Innlandet.

Sammen med Laura Traavik ved Høyskolen Kristiania har de nylig publisert en artikkel om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet The Learning Organization.

Forskerne konkluderer med at bruk av humor, og det å anerkjenne ulikheter mellom teammedlemmer, virker positivt på utvikling og læring.

Utfordring i hierarkiske organisasjoner

Alle bedrifter og organisasjoner er i ulik grad avhengig av å jobbe sammen for å klare å levere det de skal. Flere og flere organisasjoner er team- og prosjektbaserte.

Samtidig merker vi godt samarbeid som ikke fungerer som det skal, hvor ting ikke glir godt, og det rett og slett lugger.

Samarbeidet fungerer best når medlemmene i teamet føler de er på lik linje, og får delta aktivt uavhengig av alder, stilling og makt, ifølge forskningen.

– Maktavstand mellom medlemmer i team kan føre til utfordringer for læring i teamene, forteller Victoria Batt-Rawden.

Studien har gått over flere år. Laura Traavik og Batt-Rawden har intervjuet konsulenter i et stort nordisk IT-konsern. Både juniorer, tunge seniorer og ansatte midt imellom har deltatt.

Portrettbilder av Victoria Batt-Rawden og Laura Traavik
Victoria Batt-Rawden ved Høgskolen i Innlandet og Laura Traavik ved Høyskolen Kristiania står bak studien om likhet og humor på jobben.Foto: Høykskolen Innlandet / Høyskolen Kristiania

– Dette er organisasjoner som lever av å utvikle ny kunnskap. De må dele informasjon og lære med og av hverandre for å lykkes. I sånne team er det viktig å tilstrebe at folk er jevnbyrdige og på lik linje, sier Victoria Batt-Rawden.

Mange av konsulentene fortalte at de mente det var en ressurs å ta vare på ulikheter i bedriftene. De fleste fortalte at teamene de deltok i, var best på dette når de hadde en flat struktur.

– Mange opplevde det ikke som trygt å komme med radikale ideer, og de var redde for å si noe feil når teamene var hierarkiske, forteller Batt-Rawden.

Humor for likhet

Målet med forskningen til Batt-Rawden og Traavik er å se på hva det er som kan gjøre team mer egalitære, og at det skjer læring der.

Og konklusjonene er krystallklare.

– Det som kom frem, var at bruk av humor var viktig for å komme dette til livs, forteller Batt-Rawden.

Humor fungerer fordi det er knyttet til den sosiale relasjonen, mener hun. Når vi ler og bruker humor, blir vi bedre likt og kommer nærmere hverandre på tvers av hierarkiene.

– Det andre går på det vi kaller psykologisk trygghet. Det handler om å kunne delta på lik linje og ha trygghet til å dele ideer, komme med informasjon og tanker uten frykt for å bli straffet for det, fortsetter Victoria Batt-Rawden.

Igjen kan det se ut som oljefondsjefen har tenkt riktig. Han har i flere sammenhenger fortalt offentlig at han mener bedrifter trenger folk som kan ulike ting og at det er viktig å ansette folk som ikke er som deg sjøl.

Men – for at disse ulikhetene skal få blomstre, kan det altså hende det må litt humor til.

– Humor kan bidra til å jevne ut hierarkiske team, forteller Batt-Rawden.

Hvordan få det til?

Mange selskap bruker masse ressurser på å rekruttere nyutdannede, utvikle traineeprogram og få tak i de beste folkene. Folkene som kan bidra med nye ideer og nye perspektiver.

Men så skjer det noe når de kommer inn i etablerte strukturer og team som kan hindre at vi får det beste ut av begge verdener.

– Dette er kjempeuheldig for da får du ikke realisert eller kapitalisert på kunnskapen som ligger der, forteller Batt-Rawden.

For å få til dette holder det ikke å bare si at man skal samarbeide på tvers.

– Man må virkelig gå inn i og anerkjenne at det faktisk er noen forskjeller her som kan slå ut når vi skal samarbeide i team og som påvirker hvordan vi jobber sammen, sier forskeren.

Og dette er et lederansvar.

– Det er såpass stor sosial risiko for ferske folk å bruke humor i et team, så det ansvaret må ligge på de med mer erfaring og seniorposisjoner. Det er de som må vise at det er greit hos oss, og at de vil ha det inn i teamet. For ledere er det jo rett og slett å få det på agendaen og starte en bevisstgjøring.

– Hvorfor er denne forskningen viktig for bedrifter og organisasjoner?

– Hvis humor påvirker samspillet mellom medlemmene i teamene, og gir psykologisk trygghet, så har du et godt utgangspunkt for samarbeid og læring av og med hverandre. Og da har du igjen et godt grunnlag for å skape ny kunnskap, nye tjenester og innovasjon, sier Batt-Rawden.

Bedre med en dårlig spøk, enn ingen spøk

Som vi alle vet, kan humor være et minefelt, og det er mange feller vi kan falle i. Mange er ukomfortable og usikre på om de klarer å bruke humor.

Etter å ha forsket på dette kommer Victoria Batt-Rawden med følgende beroligende ord:

– Det vi har funnet ut, er at det er verre å ikke bruke humor enn å tørre å bruke det, selv om det har en risiko. De vi har snakket med, sier de setter pris på at man prøver. Det bygger rett og slett tillit, viser vår forskning.

Som nevnt tidligere må ansvaret for å være først ute med å skape en kultur for humor ligge på sjefer og de med mest erfaring.

Nettopp derfor hyller Batt-Rawden det sjefen for verdens største statseide fond, Nicolai Tangen, gjør i starten av møtene sine.

– Det å bruke humor slipper løs noen ting, og gjør noe med en organisasjon eller et team. Mange kvier seg nok for å bruke humor i frykt for å bli tatt som useriøs, men Nicolai Tangen er jo ganske seriøs. Det at han gjør dette er veldig viktig, sier Victoria Batt-Rawden.

Referanse:

Victoria H. Batt-Rawden og Laura E.M. Traavik: Fostering egalitarianism for team learning in professional service teams. The Learning Organization, 2022. (Sammendrag) Doi.org/10.1108/TLO-01-2022-0007

Artikkelen ble først publisert 18. august 2022 i forskning.no, under tittelen Humor kan gjøre det bedre å jobbe sammen.

Tekst: Ole Martin Ringlund, kommunikasjonsrådgiver ved Høgskolen Innlandet.

Vi vil gjerne høre fra deg!    
Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.    

N

N2