Kristiania vektlegger ansattmobilitet. Temaet skal berøres i medarbeidersamtaler, og vektlegges i opprykksøknader. Resultatene skal etterspørres i lederoppfølging. 

Du kan lese mer om Kristianias strategier og delstrategier med relevans for internasjonalisering på Kristiania: Om Oss.

Erasmus Policy Statement, Charter og annen informasjon om internasjonalisering finner du på Kristiania: International.