Innenfor Erasmus+ finnes det også såkalte globale mobilitetsprosjekter, der Høyskolen Kristiania enten kan være initiativtaker og søker, eller deltaker i andre institusjoners samarbeid/prosjekt. Dette er alltid initiert av instituttene selv. Dette må søkes om i god tid før mobiliteten skal finne sted. Vi har per i dag ingen slike prosjekter.

Dersom mobiliteten ikke dekkes gjennom tidligere finansierte prosjekter - inkludert Global Mobilitet - så må du henvende deg til din instituttleder for å få finansiert mobiliteten.