Fagskolen har pr i dag 10 ulike universitetssamarbeid, som hovedsakelig har handlet om å tilby et påbyggingsår internasjonalt. Dette for at studentene skal kunne oppnå en bachelorgrad, innenfor sitt fagfelt på normert tid (tre år). Vi vil fremover jobbe mer med å inkorporere internasjonalisering i studiene hjemme og har som mål å gi mulighet for internasjonal praksis på alle fagskolestudier.

De nevnte exchange stipendprogrammene fordeler seg i hovedsak på Erasmus + og NordPlus. I forhold til Erasmus må man ha bestått minst 30 studiepoeng når man søker utveksling. Studenter som reiser på disse avtalene vil få utbetalt et stipend. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte.

NordPlus er et stipendprogram i regi av Nordisk Ministerråd og gjelder utveksling innen Norden. NordPlus er et fagnettverk hvor avtalene ligger direkte i Schools og institutter. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte.

Bilaterale avtaler kan du finne på alle tre nivåene og er avtaler med universiteter utenfor Europa. Du må ha bestått 60 studiepoeng før du kan søke om utveksling på disse avtalene. Bilaterale avtaler er utvekslingsavtaler som er inngått mellom fagmiljøer på HK og en annen utdanningsinstitusjon, og som ikke er del av stipendprogram som Erasmus og NordPlus.