HK har mer enn 100 utvekslingsavtaler over hele verden, fordelt på ulike avtaletyper. Noen hører til utvekslingsprogrammer som gir stipend, slik som Erasmus+, mens andre er bilaterale avtaler med og uten skolepenger. 

Målsettingen for Kristiania er: 

 • alle studieprogrammer ved Kristiania skal gi mulighet for utveksling 
 • antall studenter som reiser ut på enveis-avtaler (Study Abroad) skal begrenses 
 • Kristiania skal inngå bilaterale samarbeidsavtaler som inkluderer flest mulig utdanningsnivåer (bachelor, master og ph.d.) og studieområder 

  Alle nye studier må også ha samarbeidsavtaler, og både prosessen og teksten som skal inkluderes i studieplanene om internasjonalisering er beskrevet i Compilo.  

  Vi skiller mellom to typer avtaler: 

  Exchange-avtaler er toveis avtaler der våre studenter betaler studieavgift til Kristiania, også når de er på utveksling hos en partner. Vi tar også i mot studenter fra partnerinstitusjonen, som igjen betaler sine skolepenger på hjemmeinstitusjonen. Vi behøver ikke utveksle like mange studenter hvert år, men over tid bør det være balanse. Erasmus-programmet i Europa er det største exchange-programmet, men NordPlus er et annet eksempel. Det er finansiert av Nordisk Ministerråd og gir stipender for utveksling innen Norden og Baltikum. I tillegg har vi exchange-avtaler med enkeltstående institusjoner utenfor Europa, som ikke inngår i et stipendprogram, men som baserer seg på bilateralt samarbeid. 

  Study Abroad-avtaler er enveis avtaler der studentene betaler studieavgift til universitetet ute. Disse er ofte med institusjoner i Nord-Amerika og Australia, men vi har også noen partnere i Storbritannia og Tyskland. Vi ønsker flere Exchange-avtaler og færre Study Abroad-avtaler. 

   

  Fagskolen  har pr i dag 10 ulike universitetssamarbeid, som hovedsakelig har handlet om å tilby et påbyggingsår internasjonalt. Dette for at studentene skal kunne oppnå en bachelorgrad, innenfor sitt fagfelt på normert tid (tre år). Vi vil fremover jobbe mer med å inkorporere internasjonalisering i studiene hjemme og har som mål å gi mulighet for internasjonal praksis på alle fagskolestudier.