Firenze, kjent for sin rike historie, arkitektur og kunst, er også en markant universitetsby i Italia. Nå har Kristiania innledet et samarbeid med Firenze Universitet knyttet til bærekraft.Foto: Wikimedia

Forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft ved Kristiania har tatt et nytt steg mot internasjonalt samarbeid om bærekraftige studieprogrammer. Forskergruppen arrangerte nylig et innledende seminar med Universitetet i Pisa og Universitetet i Firenze, der hovedtemaene var bærekraft, innovasjon og bærekraftig lederskap. I juni 2024 skal forskergruppen arrangere et nytt seminar i Firenze, det såkalte "Firenze-seminaret", som blir en del av studietilbudet til Kristianias erfaringsbaserte master i ledelse.

 – Den strategiske ideen med Firenze-seminaret er at vi skal dele kunnskap om bærekraft, storytelling, makt og kultur. Dette skal vi gjøre ved å presentere bedrifter, caser og publiserbar bærekraftforskning som samler bedrifter, forskere, PhD-studenter og deltakere fra vår erfaringsbaserte master i ledelse, forklarer Rune Bjerke som leder forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft.

Den strategiske ideen med Firenze-seminaret er at vi skal dele kunnskap om bærekraft, storytelling, makt og kultur.

Rune Bjerke, professor og leder av forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft

Essensen av bærekraft

Etter at generalforsamlingen i FN vedtok 17 globale bærekraftsmål i september 2015, har det nærmest gått inflasjon i bruken av bærekraftsbegrepet. Det kan fort bli et ord uten innhold. Bjerke minner oss om essensen:

– Et bærekraftig samfunn er et samfunn som er i stand til å oppfylle sine nåværende behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å oppfylle sine behov. Dette innebærer balanse mellom økonomisk vekst, klima/miljø, og sosial rettferdighet, sier Bjerke. Et helt sentralt stikkord for å få dette til er planlegging:

 – I et bærekraftig samfunn blir ressursene brukt på en ansvarlig måte for å sikre at de ikke tømmes eller ødelegges. Langsiktig planlegging er helt avgjørende for å sikre at samfunnet kan fortsette å blomstre, fortsetter Bjerke.

Lærerikt og inspirerende

Arbeidsgruppen Arbeidsliv og bærekraft ute på kafé med Firenze i bakgrunnen.
Forskergruppen Arbeidsliv og Bærekraft ved Kristiania var i Firenze i vår. Gruppen har nå fått på plass et samarbeid med universitetet i Firenze. Det første spennende prosjektet som skal gjennomføres er Firenze-seminaret i juni 2024. Fra venstre på bildet: Rune Bjerke, Åshild Mongstad, Kjersti Ruud Walaas, Irmeling Drake Kari Mette G. Solheim, Arne Nygaard, Sindre Olafsrud og Ranvir Rai.

Bjerkes forskergruppe har 17 deltakere og flere av dem var med til Firenze. Ranvir Rai, førsteamanuensis ved School of Economics, Innovation and Technology ved Kristiania, var en av dem. Han ble spesielt inspirert av det tverrfaglige fokuset på bærekraft i utdanningsprogrammene ved Universitetet i Firenze.

 – Vi bør inngå langsiktige samarbeidsavtaler med universiteter som Firenze for å styrke Kristianias egen satsing på bærekraft. Kristiania spiller allerede en betydningsfull rolle i å drive forskning på bruk av nye teknologier, prosesser, ledelsesmodeller og forretningsmodeller som kan bidra til en bærekraftig fremtid. Nære samarbeid med andre universiteter som har sterkt fokus på bærekraft vil styrke Kristiania ytterligere, sier Rai.

Åshild Mongstad, høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Kristiana, var også med til Firenze. Hun tenker at Kristiania kan lære av Firenze i måten man setter sammen bachelorgrader på:

 – Jeg ble imponert over den tverrfaglige bacheloren de har utviklet ved Universitetet i Firenze. Graden inneholdt fag innen HR, ledelse, psykologi, management, geografi, matematikk og ledelse, og med en bærekraftig vinkling på fagene. Dette er noe jeg brenner for å få til hos oss, sier hun.

Bærekraft og velvære

Ved Universitetet i Firenze er de også i gang med å utvikle en Ph.d. i bærekraft og velvære. Universitetet er også med i et nettverk av hele 44 universiteter som kaller seg for  ‘European University for Well-Being’.

Irmelin Drake, også en del av FAB forskergruppe ved Kristiania, syns det er interessant å se bærekraft og velvære i sammenheng:

 – Inspirert av Universitetet i Firenze ser jeg hvordan vi ved Kristiania kan utvide vår forståelse av og vårt perspektiv på bærekraft. Deres tilnærming er en påminnelse om at velvære er en bred, tverrfaglig idé som strekker seg fra individuell livskvalitet til sosial trygghet og miljøvern. Ved Kristiania har vi en unik mulighet til å gå i dybden på dette i studiene våre, sier Drake.

Professor Rune Bjerke oppsummerer dagene i Firenze slik:

 – Kristiania har vokst til å bli en stor organisasjon, og det blir desto viktigere å bygge team rundt studieprogrammer, produkter og aktiviteter. Samarbeidet med Universitetet i Firenze vil utvilsomt styrke dette arbeidet i forskergruppen. Gjennom initiativet med Universitetet i Firenze får vi fram hvor viktig det er å innlemme bærekraftig utvikling i forskning og utdanning ved Kristiania, avslutter han.