Anne-Marie Finsdahl (t.v.) er studierådgiver for bachelorstudenter i Bergen og Eli-Therese Ølversø Lund (t.h.) er studierådgiver for fagskolestudentene i Bergen.
Anne-Marie Finsdahl (t.v.) er studierådgiver for bachelorstudenter i Bergen og Eli-Therese Ølversø Lund (t.h.) er studierådgiver for fagskolestudentene i Bergen.

Her får du som student veiledning, rådgivning og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Hvert studium har sin kontaktperson og vi som jobber i avdelingen har taushetsplikt.

Avdeling for studentoppfølging har overordnet fokus på forebyggende tiltak og oppfølging som bidrar til godt læringsmiljø, trivsel og studiemestring.