Høyskolen Kristiania benytter VPN-klienten GlobalProtect fra Palo Alto. Vi anbefaler alle å følge denne veiledningen for å installere GlobalProtect (samme brukernavn og passord som Feide). Kontakt biblioteket dersom du har spørsmål, eller vil melde fra om tilgangsproblemer. Om du har problemer med programvare eller Feide-konto, sjekk Kristianiastatus.no og/eller kontakt servicesenteret.

Helsebiblioteket.no
Registrer din egen personlige bruker hos Helsebiblioteket.no, for tilgang til helsedatabaser som AMED og PsycINFO.