1.januar 2022 ble Bårdar Akademiet en del av Kristiania som nå har et av Norges største utdanningstilbud innen dans og musikkteater. 

Bårdar Akademiet ble etablert i 1995 og tilbyr fagskoleutdanning innen studieretningene dans, musikkteater og kommersiell scenekunst

dansere på scene

Bli kjent med Bårdar Akademiet

Visjon

Bårdar Akademiet skal være landets ledende skole på kommersiell scenekunst innen dans, musikkteater og skuespill. 

Med det menes at Bårdar skal fortsette å være den utdanningen som utdanner flest scenekunstutøvere til de fleste scener i Norge. Bårdar Akademiet skal utdanne de beste, mest allsidige utøverne i landet. 

Verdier

Skolens studenter skal gis utdannelse som er relevant for et arbeidsmarked i stadig utvikling. Skolen skal utdanne utøvere med kunnskap, kompetanse og ferdigheter som gjør at de er godt rustet og kan gå rett ut i arbeidsmarkedet innenfor scenekunst. Studentene skal bli forberedt på å kunne gjennomføre auditions på en slik måte at de blir tiltenkt roller på institusjonsteatrene, privatteatrene og i kompanier innenfor dans, skuespill, musikkteater og kommersiell scenekunst.

Historie

Helt siden 1995 har Hilde og Freddy Haugan drevet Bårdar Akademiet.