Kunst på Elgsletta

Studenter og kunstfaglige ansatte på Kristiania tar kunst og kultur ut av klasserommet i Urtegata og på Fjerdingen og bort til Elgsletta ved nedre Akerselva på Grønland fredag 29. september. Vi ønsker barn, unge og voksne velkomne til å ta turen innom!  

Det vil bli vist film, poesi, gamification, AI-prosjekter og installasjonskunst, gitt et kurs i improvisasjonsteater, og i samarbeid med lokale aktører vil det bli servering av mat og drikke.

Eventet arrangeres av School of Arts, Design and Media ved Kristiania. 

Arrangementet starter 18.00 og varer fram til 21.00!

Les mer om arrangementet her!

Kurs i improteater

Som en del av arrangementet på Elgsletta kan du også få kurs i improteater. Kurset starter 19.45 og krever ingen forkunnskaper eller erfaring. Vi utforsker lytting, tilstedeværelse og historiefortelling. Passer for folk i alle aldre!

Kursholder er Marius Opheim Thomassen. Han jobber med anvendt improvisasjon ved Kristiania, og for organisasjoner og næringsliv. 

Meld deg på kurset her!

BESTILL EN FORSKER

Som en del av Forskningsdagene, kan du bestille en av Kristiania-forskerne i menyen under til å holde foredrag helt gratis. Her kan du få forskerne til å komme ut til skolen din, arbeidsplassen din eller i en annen sammenheng etter næmere avtale. Foredragene tilbys mellom 20. september og 1. oktober. Kontakt forskeren direkte!

Audun Molde

Når toner tangerer: Hvor går grensa mellom inspirasjon og tyveri i popmusikken?

 I dette underholdende musikkforedraget får du høre smakebiter av sanger som ligner ganske mye på hverandre. Samtidig lærer du noe om kreativitet og jus, og om hvordan musikalske byggesteiner brukes.

For den mest vanlige metoden for å skape noe eget og ekte, begynner med å etterligne og prøve å forstå forbildene. I musikk finnes det mye kulturelt fellesgods, som brukes igjen og igjen. Noen ganger resulterer dette i beskyldninger om plagiat, ofte med stor medieoppmerksomhet.

Hvorfor trengs det en høyesterettsdom for å slå fast at det er lov å ligne på seg selv? Kan du gjøre krav på å eie en stemning? Hvem spilte egentlig den melodilinja først?

Hør de pussige historiene bak flere internasjonale plagiatsaker. Hør på sangene, bruk ditt gode skjønn og prøv å dømme selv!

Audun Molde er musikkviter, musikkformidler og talentutvikler. Han underviser og veileder låtskrivere, musikere og produsenter på Høyskolen Kristiania, og har gjennom flere år forelest om musikkbransjen på BI og undervist på Norges Musikkhøgskole. Han har skrevet flere bøker om musikk, blant annet «POP. En historie».

KONTAKT AUDUN OG BESTILL FOREDRAG

Irmelin Drake

Bedre arbeidsliv: Selvledelse for kunnskapsmedarbeidere

Selvledelse er en kritisk ferdighet i dagens komplekse og skiftende arbeidsliv. Evnen til å styre våre egne tanker, handlinger og mål betyr mye både for virksomheten og deg selv. I dette foredraget utforsker førsteamanuensis Irmelin Drake konseptet selvledelse for kunnskapsmedarbeidere. Selv om folk er flinke til å bruke hodet, er det ikke hodet som er det viktigste selvledelsesverktøyet for kunnskapsmedarbeidere. I dette foredraget rettes søkelyset mot selvledelsens potensial i dagens kunnskapsorganisasjoner, og hva medarbeidere og ledere kan gjøre for å lede seg selv på (mer) bærekraftig vis.

Irmelin Drake  er PhD i strategisk ledelse, og forsker, foreleser og holder foredrag og workshops om selvledelse og andre ledelsestema. «Grunnlaget for mitt arbeid er forskningsbasert og min misjon er å inspirere til mer mulighetsorientert, samskapende og bærekraftig lederskap på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå»

KONTAKT IRMELIN OG BESTILL FOREDRAG

Siri Senje

Serieskaperens dilemma: Finnes det falsk eller sann dikting?

En serieskaper må nødvendigvis dikte, men finnes det falsk og sann diktning? Finnes det noe som kan kalles å jukse?

Seriedramaet er i dag en ledende, om enn kontroversiell, biografisk fortellerform. 

I det kunstneriske forskningsprosjekt Writing the Writer utforsker professor og manusforfatter Siri Senje dramaseriens muligheter som biografisk medium. Gjennom utviklingen av en fiksjonsserie om Henrik Ibsens kampår skal hun belyse både dikterlivet og skjæringspunktene mellom sannhet og diktning 

For hvordan skapes egentlig et rikt portrett av et liv? Handler det om å beskrive hva personen foretok seg, dag for dag, eller å forsøke å gi innsikt i hens indre verden og erfaringer?   

Siri Senje har arbeidet med kunstnerisk forskning siden fullført kunstnerisk doktorgrad ved Den norske filmskolen i 2013. Hun har publisert og formidlet bredt fra sin praksisbaserte forskning, blant annet om metodikk og tilbakemeldingskultur innen film-og seriebransjen. I dag er hun professor ved Høyskolen Kristiania.

KONTAKT SIRI OG BESTILL FOREDRAG

 

Terje Gaustad

Storytelling i arbeidsmarkedet: Når de negative opplevelsene blir verdifulle

Når du blir bedt om å fortelle litt om deg selv i et jobbintervju, kan du fortelle din historie. Hvordan skal du fortelle om for eksempel utbrenthet på en måte som kan gagne deg selv?

Fordelen med å fortelle historien din fremfor å liste opp fakta om deg selv, er at historier engasjerer og spiller på følelsene våre. Som historieforteller kan du forme historien ut fra de følelsene du ønsker å vekke hos tilhørerne, og du kan legge inn hendelser som demonstrerer de egenskapene du ønsker å løfte frem. Da blir også negative opplevelser du har hatt verdifulle, for ingenting er kjedeligere eller mindre troverdig enn en historie hvor helten når målet sitt uten å møte motstand og motgang.

Dette vil du lære mer om under foredraget:

  • Hvordan historier fungerer og påvirker oss
  • Hvilke elementer du må inkludere i et narrativ for at det skal fungere som en historie
  • Hvordan du mest effektivt kan gjøre negative opplevelser verdifulle i din historiefortelling
  • Hvordan du kan ta kontroll over din historie og bruke den i ulike situasjoner 

Terje Gaustad er førsteamanuensis og har doktorgrad i strategisk ledelse, i tillegg til erfaring fra internasjonal filmbransje. Terjes kurs i storytelling inngår i to av Høyskoen Kristianias nye erfaringsbaserte mastergrader. Han har i flere år bidratt med foredrag om strategisk storytelling til ledende internasjonale organisasjons- og ledelseskonferanser.

 KONTAKT TERJE OG BESTILL FOREDRAG

Terje Alræk

Stikkende håp: Kan akupunktur lindre senskader etter brystkreftbehandling?

Professor Terje Alræk leder det første norske forskningsprosjektet som ser på virkningen av akupunktur for å behandle kronisk tretthet – eller fatigue -  som det ofte også omtales som. I dag er behandlingstilbudene få: kan akupunktur hjelpe disse kvinnene?

Flere internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur som tilleggsbehandling for ulike senskader. Dette har ført til en økning i bruk av akupunktur som behandling for kreftrelaterte senskader både i USA og i flere europeiske land. Kommer Norge etter?

I dette foredraget gir Alræk innsikt i problemer knyttet til akupunkturforskning, og forteller om pågående ny forskning i Norge knyttet til akupunktur og kronisk tretthet/fatigue hos brystkreftoverlevere. 

Terje Alræk er professor ved Høyskolen Kristiania og Univeristetet i Tromsø (UiT).  Alræks forskning har vært relatert til kvinnehelse, som tilbakevendende urinveisinfeksjoner og hetetokter hos kvinner i overgangsalderen. I dag leder han et forskningsprosjekt som vurderer om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling. Prosjektet fikk tildelt 4,7 millioner fra Kreftforeningens og Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon.

KONTAKT TERJE OG BESTILL FOREDRAG

Ranvir Rai

Innovasjon og design thinking i turbulente tider

Ranvir Rai holder foredrag om innovasjon, design thinking og tjenestedesign. Han er brennende opptatt av nyskaping og hvordan vi sammen kan løse riktige problemer på riktig måte. Med en teoretisk og praktisk forståelse av innovasjonsfaget er han opptatt av hva innovasjon kan bety både for individer, bedrifter og samfunn. Han snakker også om hvordan innovasjon kan organiseres og gjennomføres i praksis. Nå for tiden betyr dette gjerne å innovere i turbulente tider, altså å kunne utvikle nye produkter og tjenester i riktig takt med bedriftens interne forutsetninger og målsettinger. Ranvir kombinerer ofte tanker om teknologitrender, innovasjonsteori, morsomme anekdoter og case-eksempler fra din bransje for å gjøre foredraget mest mulig relevant.

Ranvir Rai underviser og forsker ved Høyskolen Kristiania, og er forfatter av boken «Introduksjon til tjenestedesign». I tillegg jobber han som designdirektør ved Designit Oslo. Han har en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har han over 15 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler.

KONTAKT RANVIR OG BESTILL FOREDRAG

Humor og politikk – en bra match?

Prisvinnerseminar

Er det lurt å bruke humor under valgkampen, eller i krisekommunikasjon? Er Nytt på Nytt et satirisk paradoks? Kan holocaust-humor være et progressivt demokratisk virkemiddel?

Medieviter og humorforsker Kai Hanno Schwind snakker om forholdet mellom humor og politikk. Han presenterer et utvalg av sin forskning om et utfordrende, iblant problematisk, men ikke minst, underholdene tema.

Når: UTSATT - NY DATO KOMMER!

Sted: Ernst Hage, Kirkegata 24, Oslo

Kai Hanno Schwind er førsteamanuensis med en doktorgrad i medievitenskap. Schwind vant Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv 2023. I dette prisvinnerseminaret deler Kai raust av sin forskning med publikum.

Kunstnerisk forskerfredag

Fredag 22. september kl 15.30
Auditorium 503, Urtegata   

Førsteamanuensis Audny Chris Holsen, Institutt for scenekunst presenterer: Lenis blikk - kampen om sannheten
(teaterforestilling, Den Nationale Scene, 2023)

Leni Riefenstahl har fått plass i historien som en innovatør innen filmregifaget, men var Hitlers favoritt og laget en rekke filmer som anses for å være nazistisk propaganda. Riefensthal fremstilte likevel seg selv som en kunstner på jakt etter skjønnhet, uten noen politisk agenda. Sammen med dramatiker Marius Snekkevåg har Audny Chris Holsen laget en forestilling som stiller spørsmål om begrepet "sannhet" og om hva som egentlig er kunstnerens ansvar.   

Førsteamanuenser Ivar Kjellmo og Elisabeth Bruun – Westerdals institutt for film og medier – presenterer: Nyksund Reloaded - Media Art Project

Nyksund Reloaded er et tysk-norsk mediekunstprosjekt som utforsker rural stedsutvikling ved bruk av 3D-teknologi og arkivmateriale. Prosjektet tar utgangspunkt i Nyksund, et nedlagt fiskevær i Nord-Norge, og er særlig opptatt av hvordan stedet utviklet seg gjennom det såkalte International Nyksund Project i perioden 1984 til 1992. I Nyksund Reloaded har vi blant annet scannet industribygningen Fryseriet for å skape en digital model ved hjelp av fotogrammetri. Spørsmålet prosjektet søker svar på, er hvordan vi kan utforske spørsmål om fremtiden ved å kombinere 3D-teknologi med materialer fra fortiden.