– Hensikten med å ha opptaksprøver er at folk skal finne ut av hva de begir seg ut på. Kandidaten tror at de skal vise at de er ferdig utlært, men vi kan avsløre at det ikke er det vi er på jakt etter. De er her for å lære noe nytt, sier Ørjan Skyrud, instituttleder på Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

Skyrud har lang erfaring med å snakke med potensielle studenter om opptaksprøvene, og har registrert at søkere ofte er mer bekymret enn nødvendig.  

- Jeg prøver så godt jeg kan å ufarliggjøre det. Dette skal være gøy, ikke en eksamen hvor du svetter og skjelver på hendene. Det er ingen som forventer at sluttproduktet skal være perfekt. Vi ser etter engasjement og nysgjerrighet og vi vil gjerne finne ut hvem søkeren er understreker Skyrud.

– Du blir målt på en helt annen måte, og vil ikke bli ekskludert på bakgrunn av at du hadde en dårlig dag på eksamen og ender opp med en 3'er i norsk. 

Ber søkerne senke skuldrene

Astrid Brodtkorb er førsteamanuensis i Art Direction på Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Opptaksprøver har alltid vært en del av skolens identitet. Her får søkere vist seg frem på en annen måte enn gjennom vitnemålsopptakskrav. 

– Du blir målt på en helt annen måte, og vil ikke bli ekskludert på bakgrunn av at du hadde en dårlig dag på eksamen og ender opp med en 3'er i norsk. Du kan fortsatt komme inn på Bachelor i tekst og skribent på bakgrunn av at du har ideer og jobber med tekst på en annen måte, sier Brodtkorb. 

Sjekk ut årets opptaksprøver

Hennes råd er at det enkleste ofte er det beste. Du trenger ikke å hyre et ensemble av gode skuespillere for å søke på Bachelor i film og tv. Tegnede fyrstikkpersoner i et storyboard som viser historien du vil formidle kan fungere like fint. Brodtkorb ber også søkerne å senke skuldrene og huske at det er en utdannelse de søker på.

– Du skal hit for å lære – vi vet at du ikke er utlært, sier hun.

Jeg hadde ingen forkunnskaper om filmproduksjon før jeg søkte, men bestemte meg for å bare hoppe i det, sier den ferske studenten.  

En oppgave kan løses på mange måter

Amalie Gulbrandsøy går første året på Bachelor i film og TV på Westerdals institutt for film og medier. For et år siden gikk hun selv i gang med opptaksprøve. Første inntrykket hennes var at det var overveldende. 

– Man tror at det er som VGS, hvor du enten får ja eller nei. Så viser det seg at du skal i igjennom en opptaksprøve. Jeg hadde ingen forkunnskaper om filmproduksjon før jeg søkte, men bestemte meg for å bare hoppe i det, sier den ferske studenten. 

Opptaksprøvene bød på mye prøving og feiling, mens hun lærte seg alt fra å klippe video, til å filme. Hun hadde store ambisjoner for opptaksprøven, men fikk erfare at ting ikke alltid går som planlagt.

- Ingen av skuespillerne møtte opp når vi skulle filme. Da måtte jeg rett og slett filme meg selv i alle rollene. Det føltes rart ut der og da, men i ettertid så skjønte jeg at en oppgave kan løses på mange ulike måter, forteller Gulbrandsøy. 

Foto av Amalie Gulbrandsoy på campus i Oslo.
Foto: Endre Simonsen

Gjennom prosessen fulgte hun magefølelsen, og brukte vennene som sparringspartnere. Overraskelsen, og gleden, var stor når hun fikk vite at hun hadde kommet inn. 

- Jeg trodde ikke at jeg skulle komme inn. Etterhvert forsto jeg at de ikke vektlegger resultatet av det ferdige produktet, men hvordan man har løst oppgaven, sier hun. 

Under intervjuet fikk hun flere spørsmål om motivasjon enn faglig kunnskap.

Til årets søkere har hun noen klare råd.

- Stol på deg selv, og ikke begrens deg selv i idémyldringsfasen. Husk at det alltid finnes en løsning, avslutter hun.