Bilde av Rannveig Sørskaar.
Rannveig Sørskaar er tillitsvalgt og er en av dem som har tatt videreutdanning ved Kristiania via Juristforbundet. Foto: Jonatan A. Quintero

Rollen som tillitsvalgt er viktig. Likevel kan det være utfordrende å få folk til å ta på seg vervet. Dette tror Håvard Holm, president i Juristforbundet, i stor grad handler om usikkerhet.

– Det er ikke alle som føler at de har god nok kompetanse til å være tillitsvalgt. Derfor besluttet vi å opprette et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Kristiania, forteller han.

Kristiania viste seg å være lydhøre og tilpasningsdyktige, og etter mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne har vi valgt å forlenge samarbeidet.

Juristforbundet er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for nærmere 22.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Forbundet jobber for at medlemmene skal få best mulig lønns- og arbeidsvilkår og jobber tett med tillitsvalgte. Da de skulle utforme tillitsvalgtstudiet, var de spesielt opptatt av at utdanningen skulle bidra til å gjøre det mer attraktivt å bli tillitsvalgt, blant annet gjennom relevant kompetanseheving og nettverksbygging.

Dette studerte de

I tillegg til et emne om retorikk og argumentasjon, studerte de tillitsvalgte følgende emner:

Accordion tillitsvalgtstudiet

– Å styrke kompetansen til tillitsvalgte, samt bidra til at de ønsker å stå lengre i vervet, er noe av det viktigste vi kan gjøre. Kristiania viste seg å være lydhøre og tilpasningsdyktige, og etter mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne har vi valgt å forlenge samarbeidet, sier Holm.

Juristforbundet velger videreutdanning ved Kristiania

Får fullfinansiert to emner

Rannveig Sørskaar er nestleder i seksjon Stat i Juristforbundet og seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun er også tillitsvalgt og fikk nylig anledning til å ta to fullfinansierte emner innen ledelse på Kristiania.

– Jeg hoppet på da sjansen bød seg. Det er veldig gøy med faglig påfyll, spesielt når det er emner som gir så mye til rollen som tillitsvalgt, sier hun.

Bilde av Rannveig Sørskaar
Rannveig Sørskaar elsker faglig påfyll, spesielt når det gir så mye til rollen som tillitsvalgt.Foto: Jonatan A. Quintero

Jeg vil virkelig råde andre tillitsvalgte til å videreutdanne seg. Da blir du en bedre tillitsvalgt, samtidig som det er morsommere å være i rollen.

Rannveig forteller videre at studiet har hjulpet henne å sette faglige utfordringer mer i system, samtidig som hun har fått ny innsikt i hvordan virksomheter fungerer, hvordan arbeidskulturer formes, samt hvordan man kan utarbeide gode strategier.

– I tillegg til alt du lærer, får du kursbevis og studiepoeng. Dette formaliserer kompetansen og kan settes på CV-en. Hvert emne avsluttes med en eksamen, noe jeg mener fører til at man leser og lærer mer aktivt.

Bygger verdifullt nettverk på Kristiania

På det skreddersydde studiet møtes tillitsvalgte fra en rekke ulike arbeidsplasser. Rannveig mener at dette bidrar til et mer aktivt studiemiljø, med morsommere og mer interessante samlinger.

– Vi hadde flere herlige diskusjoner, og jeg møtte mange engasjerte folk. De fleste medstudentene hadde også vært lenge i arbeidslivet, og det førte til mange spennende samtaler, sier hun.

Rannveig råder alle andre tillitsvalgte til å få mest mulig ut av vervet, blant annet gjennom videreutdanning. 

– Da blir du en bedre tillitsvalgt, samtidig som det er morsommere å være i rollen.

Dette syns Rannveig Skaar om videreutdanning ved Kristiania

Et studium du kan ta uansett hvor du bor

Da Juristforbundet skulle velge en kompetansehevende samarbeidspartner, var det spesielt viktig at studiene kunne fullføres ved siden av full jobb. I tillegg var det essensielt at de tillitsvalgte kunne ta studiet uavhengig av bosted.

­– Dette løste vi ved å kjøre det meste av undervisningen digitalt. Vi hadde to fysiske samlinger på Kristiania, men fordi høyskolen ligger midt i Oslo sentrum, var det enkelt å komme seg dit, i hvert fall for de aller fleste. Undervisningen ble også lagt opp slik at den kunne kombineres med full jobb, forteller Holm.

Juristforbundet har vært delaktige i utviklingen av studiet og valgt emner basert på hva de mener er viktig i rollen som tillitsvalgt. Samtidig har Kristiania kommet med verdifulle innspill, og sammen har de klart å skreddersy et spennende og innholdsrikt studium.

– Samarbeidet med Kristiania har vært veldig fint. Vi har blitt sett og hørt helt fra starten av, og at vi har valgt å forlenge samarbeidet sier vel det meste!  

Mann i dress.

Videreutdanning for bedrifter og virksomheter

Vi skreddersyr fleksible utdanninger og kurs, med og uten studiepoeng, for deg og din arbeidsplass, enten du jobber i det private, det offentlige, eller i en organisasjon.
Les mer her