Siri Senje i oppreist stilling, smilende, halvfigur
Professor Siri Senje er fornøyd med å ha fått tildelt eksterne forskningsmidler gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.Foto: Kristiania

Sire Senje er selv manusforfatter og teaterregissør. Seriedrama for fjernsyn er ifølge Senje verdens mest utbredte fortellerform i dag.

  – Prosjektet skal utforske sjangeren og fokusere på én av dens undersjangre, nemlig det populære, men omstridte, biografiske dramaet, sier hun.

 Senjes forskerteam har blant annet som mål å bidra til kunstnerisk og etisk refleksjon om spenningsfeltet mellom fiksjon og fakta i den audiovisuelle fortellerkunsten.

  – Det kunstneriske sluttproduktet vil være et manuskript til en dramaserie i fire episoder, «Født til Kunstner», som baserer seg på de "kaotiske" årene til Henrik Ibsen. I tillegg utarbeides et eksperimentelt bokverk der den dramatiske teksten skal berikes med blant annet visuelt materiale fra tilblivelsesprosessen, forteller Senje videre.

 Dramaserien er også forankret i det audiovisuelle feltet via et samarbeid med produksjonsselskapet Maipo A/S.

Prestisjefull tildeling

Det er HK-dirs Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som støtter Senjes prosjekt med nesten seks millioner kroner. PKU har som formål å styrke forskningskulturen og bidra til utvikling av kvalitet og kompetanse i utdanningsinstitusjoner som tilbyr skapende og utøvende kunstfag.

Prosjektet vil utvilsomt bidra til faglig utvikling og skape synergier i hele avdelingen vår.

Hvert år tildeler PKU midler til 2-3 kunstneriske forskningsprosjekter og stipendiatstillinger, der ansatte ved alle Norges kunsthøyskoler kan søke. Kristiania har ikke tidligere mottatt slike midler, men i år har professor Siri Senje ved School of Arts, Design and Media fått til sammen nær seks millioner kroner til sitt forskningsprosjekt «Writing the Writer – an exploration of truth vs. fiction in the biographical screenplay genre.» 

 – “Writing the Writer” har en sterk forankring i de unike skrivekunstmiljøene ved School of Arts, Design og Media, spesielt vår nye Master i Skrivekunst, der jeg har inngått forpliktende samarbeid med en rekke sentrale, norske produksjonsselskaper innen audiovisuell fortelling, forteller Senje.

Teamet som skal jobbe med dette kommer fra områdene film og design, det betyr at både Westerdals Institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design er involvert.

– Jeg har også knyttet til meg ekspertrådgivere som professor Ellen Rees (leder av Ibsensenteret ved UiO) og historiker Ivo de Figueiredo. Hans Ibsen-biografi fra 2006/2007 var en gamechanger innen Ibsenforskningen. Mitt “board of advisors” fra det internasjonale fagmiljøet innen “screenwriting” omfatter kunstnere/forskere fra UK, India og Australia, som blant annet skal delta på symposier vi arrangerer. Prosjektet vil utvilsomt bidra til faglig utvikling og skape synergier i hele avdelingen vår, sier professoren.

Omfattende prosjekt

Senje skal være en av tre manusforfattere i prosjektet, som skal gå over tre år. Prosjektet får også eksterne midler til en stipendiatstilling i skrivekunst. Gjennom skrivearbeidet skal forfatterteamet undersøke hvordan samspillet mellom historiske fakta og diktning kan frembringe en ny type kunnskap om subjektet, i dette tilfellet om den verdenskjente dramatikeren Henrik Ibsen. 

PKU har tildelt Senje tre millioner kroner i støtte (høyest mulig beløp) til selve prosjektet, samt ca. tre millioner til stipendiatstillingen.

 I tillegg til Senje, som leder forskningprosjektet, vil følgende personer bidra inn i forskerteamet: høyskolelektor og manusforfatter Ole Christian Solbakken, høyskolelektor og produsent Olav Øen, førsteamanuensis og grafisk designer Fredrik Eive Refsli og Iben Gylling, dramaturg og manusforfatter fra København. Gylling er ekstern frilans og hyppig gjestelærer ved Westerdals institutt for film og medier.