Ole Christian Solbakken

  • Høyskolelærer
  • Westerdals institutt for film og medier
  • School of Arts, Design and Media
OleChristian.Solbakken@kristiania.no
917 81 598

Bakgrunn

Ole Christian Solbakken er høyskolelærer ved Høyskolen Kristiania og underviser i manus.