Fredrik Eive Refsli

    • Førsteamanuensis
  • Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Fredrik Eive Refsli er førsteamanuensis i grafisk design og underviser i typografi, designkritikk og strategisk design.

Han er grafisk designer av utdanning og yrke, og har lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og designer og konsulent i designbyråene Blæst og ANTI. Han har vunnet nasjonale og internasjonale priser for designprosjekter både i team og individuelt.

Refsli har ledet og utviklet studieprogram på bachelor- og masternivå. Han har hatt en rekke faglige verv i Høyskolen Kristiania, blant annet i høyskolens rådsforsamling, høyskolens uavhengige klagenemnd, prosjektgruppen for utvikling av kriterier for pedagogisk merittering og undervisningsutvalget.

I tillegg til praksisen som designer og underviser, var Refsli i flere år miljøsjef i Hovefestivalen, Norges daværende største musikkfestival beliggende i Raet landskapsvernområde. Der ledet han blant annet festivalens arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, i tett samarbeid med Statens naturoppsyn.

Ekspertområder

Ansatte detaljer