Kvinne i drakt med briller.
De 17 som ansettes vil gå inn i det stipendiatmiljøet Kristiania allerede har, samt være en del av fagmiljøene.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

I desember godkjente NOKUT de to ph.d.-søknadene fra Kristiania, og mottok retten til å tildele graden philosophiae doctor (ph.d.) i juli. Nå er hele 17 stipendiatstillinger utlyst med søknadsfrist 15. september.

Her kan du lese mer om de to doktorgradsprogrammene:  

Alle stipendiatstillingene er fordelt på åtte utlysninger som du finner du her!  

Vi har knyttet flere av stillingene opp til prosjekter som er ledet av erfarne vitenskapelige ansatte på Kristiania.

De 17 som ansettes vil gå inn i det stipendiatmiljøet Kristiania allerede har, samt være en del av fagmiljøene på Kristiania. School of Doctoral Studies har til hensikt å produsere forskning av høy kvalitet, både nasjonalt og internasjonalt, i et støttende fagmiljø. 

– Vi har knyttet flere av stillingene opp til prosjekter som er ledet av erfarne vitenskapelige ansatte på Kristiania, sier Hamberg. Les mer om prosjektene stillingene er knyttet til her! 

Portrettfoto av Stephan som ser inn i kamera og smiler

Stephan Hamberg ny dekan ved School of Doctoral Studies

Kristianias nye rektor, Trine Johansen Meza, fikk i sommer på plass alle lederne i den nye organiseringen rundt doktorgradsprogrammene  

–  Dette betyr at fra nå av kan vi virkelig begynne å jobbe med å få kandidater ut i den andre enden. Uteksaminert fra Kristiania!  

En kvinnelig og en mannlig student dypt engasjert i arbeid på PC

Les om Kristianias doktorgradsutdanninger

Kristiania skal bli Norges første uavhengige arbeidslivsuniversitet.
Les mer