Mann med dress og briller.
Etter flere år utenfor akademia så Stephan Hamberg det som lite sannsynlig å komme tilbake til akademia, men det var før han så den ledige stillingen som dekan ved School of Doctoral Studies på Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

School of Doctoral Studies er en nyopprettet School ved Kristiania. Hamberg gjør nå comeback i akademia for å lede denne doktorgradsskolen. Selv er han utdannet statsviter og har tatt den aller meste av utdanningen sin, inkludert doktorgraden, ved University of Washington i USA.

En inspirert søker

Mellom 2016 og 2021 hadde Hamberg lederjobber i både tilsynsavdelingen og analyseavdelingen i NOKUT. Det siste året har han ledet Stortingets utredningsseksjon. 

– Etter mange år i NOKUT har jeg fulgt utviklingen på Kristiania over tid. Det har vært interessant og imponerende å se hvordan Kristiania har vokst raskt, men samtidig hatt et stort fokus på kvalitet hele tiden. Det har også vært interessant å se hvordan Kristiania har tiltrukket seg så mange erfarne og kompetente medarbeidere, noe som også inspirerte meg til å søke på denne jobben.

Det har vært interessant og imponerende å se hvordan Kristiania har vokst raskt, men samtidig hatt et stort fokus på kvalitet hele tiden.

 Kommende rektor ved Høyskolen Kristiania, professor Trine J. Meza, er svært fornøyd med å ha sikret seg Hamberg sin unike kompetanse.

– Hamberg har solid ledererfaring og hans relevante bakgrunn vil være viktig for å utvikle våre doktorgradsprogram, noe som er avgjørende for arbeidet frem mot universitetsstatus, sier Meza. 

En fantastisk mulighet

Hamberg forteller videre at det er stor forskjell på doktorgradsutdanningen i Norge og USA. Utdanningsløpet i USA er lengre og inneholder en hel del flere progresjonskrav og kurs. Dette har flere fordeler rent faglig, men samtidig tar det enda lenger tid enn i Norge. Dagens stipendiater møter mange utfordringer. En for høy andel sliter med psykiske utfordringer, gjennomføringstiden er lang og det er høyt frafall.

I tillegg får et mindretall av ferdige kandidater jobb i universitets- og høyskolesektoren når de er ferdige, og de færreste får kjennskap til hvilke kunnskaper og ferdigheter de besitter som kan gjøre dem attraktive på arbeidsmarkedet utenfor akademia. Ifølge Hamberg er det også en utfordring at mange arbeidsgivere fortsatt ikke har åpnet opp øyne for hvilken verdi kandidater med en ph.d. kan ha i arbeidslivet.

– Når Kristiania nå skal starte opp med doktorgradsutdanning opplever jeg det som en fantastisk mulighet til å være med på å utvikle gode programmer hvor vi samtidig kan jobbe for å unngå de utfordringene vi vet eksisterer. Jeg håper å ta med meg det beste fra mine erfaringer i USA og utvikle topp-programmer innenfor rammen av det norske systemet. Jeg tror oppriktig dette er mulig på Kristiania, noe jeg er usikker på om det er på andre utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Hamberg.

Verdien av en doktorgrad

Det Hamberg gleder seg mest til er å møte alle de fantastiske fagmiljøene, medarbeiderne i administrasjonen og ikke minst studentene. Det å bli en del av en voksende høyskole som har som mål å bli universitet er rett og slett veldig inspirerende.

– Som Dekan for School of Doctoral Studies blir det viktig å vise hele høyskolen verdien av doktorgradsprogrammene. Det er viktig at programmene bidrar til å løfte hele høyskolen og alle fagmiljøer. Jeg vil også at programmene skal inspirere studentene våre til å se hvilke muligheter som finnes på Kristiania.

Kristiania skal bli et arbeidslivsuniversitet, og da er det viktig at arbeidslivet ser verdien av våre stipendiater.

Fremtidsplanene kan deles i to, kortsiktig og langsiktig:

– Kortsiktig blir det viktig å bli kjent med høyskolen og folkene her. For å lykkes er det viktig for meg å bli raskt kjent med organisasjonen, slik at vi er klare til å rekruttere stipendiater og starte opp programmene. Jeg vil også bruke en del tid på å knytte kontakter i arbeidslivet, både privat og offentlig sektor. Kristiania skal bli et arbeidslivsuniversitet, og da er det viktig at arbeidslivet ser verdien av våre stipendiater. På lenger sikt er visjonen at Kristiania skal ha minst fire svært gode doktorgradsprogrammer, med stipendiater som gjennomfører på normert tid, som trives sammen og som er attraktive i arbeidslivet både i og utenfor akademia, avslutter Hamberg.

Prorektor + Forskning (Content Card Double)