Illustrasjon av ordliste, der noen har tegnet en M foran "ordliste".

Studentspråket er et eget språklig univers, som kan virke forvirrende og omfattende for deg som er ny student. Det er ikke alltid lett når studentglosene kastes rundt i gangene på campus, som den største selvfølge. Kanskje står du der som et spørsmålstegn når en medstudent første uka på studiet sier noe sånt som «Blir du med på Hvelvet etterpå? Jeg skal bare ha en kollokvie først, hvor vi skal jobbe med mappeeksamen». Men fortvil ikke, her gir vi deg ordene du bør smuglese på før semesterstart.

Prokrastinering: Når du egentlig skulle jobbet med studiene, men du utsetter det og finner på alt mulig annet, som å binge en serie på Netflix, vaske kjøkkenskuffene innvendig eller du blir sittende å scrolle på telefonen i alt for mange timer. 

Gruppeoppgave: En oppgave som en gruppe skal løse i fellesskap, men hvor en gjerne ender opp med å måtte gjøre alt arbeidet selv. Neida. Joda. Pass på at du som student er med å dra lasset når det blir din tur til å delta i gruppearbeid!

Kollokviegruppe: En kollokviegruppe er en gruppe studenter eller elever, som er samlet for å arbeide med eller diskutere det som studeres eller andre faglige emner. På universitetet står denne studiemetoden i kontrast med forelesninger eller andre læringsformer hvor studentene er mer passive.

Slike grupper kan organiseres av instituttet som lærer bort, eller av studentene selv. Kollokviegrupper lar studenter lettere repetere pensum og få frem flere synspunkter i eventuelle diskusjoner

Kohort: Brukes om en gruppe eller kategori av personer med et felles kjennetegn, oftest at de har opplevd betydningsfulle hendelser i sitt livsløp på samme tid.

Emne: Et emne er et fag, som kan ha varierende antall studiepoeng. Graden din vil bestå av disse emnene. Noen emner er basisemner og andre er frie emner, eller valgemner. Før semesteret starter må du huske å melde deg opp til de ulike emnene i Studentweb!

Basisemne: Tidligere kalt fellesemne, er et emne som inngår i samtlige studieprogram ved ett eller flere institutter.

Valgemne: De som får muligheten til å ha valgemne i et av semestrene sine kan velge blant en liste med emner man kan ha i tillegg til andre emner det semesteret.

Refleksjonsnotat: Et refleksjonsnotat er den delen av en oppgave der du argumenterer for hva du har valgt å inkludere i oppgaven, og hvorfor du har valgt å gjøre det.

Arbeidskrav: Et krav du som student må oppfylle for å få gå opp til eksamen. 

Prokrastinering: Når du egentlig skulle jobbet med studiene, men du utsetter det og finner på alt mulig annet, som å binge en serie på Netflix, vaske kjøkkenskuffene innvendig eller du blir sittende å scrolle på telefonen i alt for mange timer. NB. Prokrastinering kan i verste fall føre til at du må konte.  

Å konte: Å “konte” er slang for kontinuasjonseksamen, altså eksamenen du tar om igjen. Hos Kristiania kan alle studenter som får lavere karakter enn A gjennomføre konteeksamen. Dette samme gjelder hvis du ikke fikk tatt eller levert eksamen, uavhengig av årsak. Her kan du lese mer om konteeksamen.

Karakterer: Karakterkravene på høyskoler er veldig ulikt kravene på ungdoms- og videregående skole! Her er hva som skal til for å få følgende karakterer:

 • A – Fremragende
  Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet
 • B – Meget god
  Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet
 • C – God
  Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene
 • D – Nokså god
  En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet
 • E – Tilstrekkelig
  Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet
 • F – Ikke bestått
  Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Praksis: Noen studieretninger gir studenter mulighet til å gå ut i praksis. Her jobber du for en bedrift i en relevant stilling for studieretningen du går. Slik får du innblikk i hvordan det er å praktisere det du har lært som student!

Semester: Semester er en halvårig undervisningstermin ved et universitet, en høyskole eller en skole.

Utveksling: Lyst til å ta et semester med praksis i utlandet? Internasjonal praksis kan du ta som en del av studieprogrammet, og gjennom Erasmus+ programmet kan du til og med få stipend for praksisopphold i Europa

Studentbevis: Det er ALLTID lurt å ha med seg! Dette må kunne fremvises om du ønsker å benytte deg av studentrabatter. Studentbeviset brukes også for å låse seg inn på campus og for å printe. Når man bruker kollektiv transport er det beviset for at du er student.

Emnekode: Alle emner har en unik kode som består av bokstaver og tall. Bokstavene speiler ofte fagtilknytingen eller emnenavnet for faget: ELI for eksempel, står for "endringsledelse og innovasjon". 

Fadder: En fadder er en student som har studert i minst étt år. Alle faddere får ansvaret for en gruppe nye studenter.

Fadderbarn: I fadderuken blir du en del av en faddergruppe som ett av flere fadderbarn.

Verv: Verv betyr oppgave, stilling (særlig ulønnet) eller virksomhet som man velges eller utpekes til, for eksempel tillitsverv eller styreverv. Du finner ledige verv på Studentunionen.

Feide: Feide er en felles pålogging for mange tjenester og systemer. Når du skal logge på Feide er det viktig at du passer på å ha riktig tilhørighet slik at Feide som er «Høyskolen Kristiania». Når du først er logget på Feide på en enhet vil alle tjenester som bruker Feide kunne logge på automatisk uten at du trenger å skrive brukernavn og passord på nytt.

Påloggingsadressen benyttes for å identifisere deg hos Microsoft for pålogging til Office 365 og må brukes hver gang Microsoft etterspør e-postadresse for pålogging. Påloggingsadressen din er «[brukernavn]@egms.no».

Studentmail: Alle studenter får en egen e-postkonto og -adresse. Denne epostkontoen er en av våre hovedveier for kommunikasjon med deg og det er svært viktig at du har tilgang til og følger med på denne. Vi anbefaler at du samler epostkontoene dine i én app slik at du har alt på ett sted.

Forelesning: En forelesning er en undervisningsform som er vanlig ved universiteter og høyskoler. Studentene sitter i en sal (såkalt auditorium) eller i et klasserom og hører på en foreleser (f.eks. professor eller lektor), som snakker om et faglig tema relatert til et gitt studium. Forelesningen kan også inneholde fremvisninger via projektor eller overhead.

– Hva har du i mappa?

«Mappa»: En fortløpende samling av arbeid du har gjennomført i løpet av årene som student. Når graden er ferdig, er det bare å ta mappa under armen, vandre ut døra og vise verden hva du er god for. 

Mappevisning: På et tidspunkt er det på tide å vise mappa di, eller portofolioen din om du vil, og dette refereres altså til som «mappevisning». Ikke noe mer hokus pokus enn det. 

Mappeeksamen: En mappeeksamen, eller mappevurdering, er en vanlig eksamensform, spesielt for de kreative fagene. Mappeeksamen består av innleveringer, oppgaver eller arbeider du har gjort i løpet av semesteret. I tillegg skal du ofte levere en innleveringsoppgave som skrives i løpet av eksamensperioden. 

Tegning av en tavle hvor det er hengt opp lapper med påminnelser og informasjon.

Nyttige ord å kunne for deg som er student ved Kristiania 

Studentunionen: Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er Kristianias studentforening. Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. SHK omfatter alle studenter ved kristiania, og holder til i Oslo og Bergen. Her finner du ulike utvalg som IntoCampus, Idretten, Eventavdelingen. 

Her kan du lese mer om Studentunionen

Sjenkestua: Dette er studentbaren på Fjerdingen, og som navnet antyder, fungerer den som en stue hvor du kan få deg noe godt i glasset for en rimelig penge! 

Hvelvet: Om du er student i Kvadraturen er det Hvelvet som blir ditt nærmeste vannhull. Her får du, i likhet med Sjenkestua, slukket tørsten og kanskje slått av en prat med en av dine medstudenter om hva som skal inn i mappa og hvilke kollokviegrupper du er med i. Funfact: Hvelvet er et gammelt bankhvelv, derav navnet.

Bunkeren: Dette er Kristiania-studentenes egen pub i Bergen. Bunkeren ligger i kjelleren på campus, og kan bookes til faddergrupper, sosiale tilstelninger etc. 

Malteriet: Appropos Bergen. Du finner masterområdet i Bergen i Malteriet, som har navnet sitt fra gamle Hansa bryggeri, som hadde sitt malteri nettopp her.

Campus: Kristiania har i dag to campus: Campus Oslo og Campus Bergen. Dette kan virke enkelt, men kan føre til noe forvirring, i og med at de ulike undervisningsbyggene tidligere ble omtalt som egne Campus, som for eksempel Campus Fjerdingen eller Campus Vulkan. Campus eller ikke Campus, her er triksene for å finne frem i labyrinten av undervisningsbygg

Into Campus: Into Campus er Kristianias oppstartsuke, i regi av Studentunionen. Det er en festivallignende uke, hvor man får oppleve konserter, konkurranser og annet som er med på å skape samhold blant de nye studentene.

En folkemengde på konsert strekker armene i lufta.
Into Campus er den festivalliknende fadderuken for nye studenter ved Kristiania.Foto: Brita Jerijaervi

Avdeling for studentoppfølging (AFSO): som student på Kristiania vil du få oppfølging og hjelp, dersom du trenger det. AFSO har ansvar for å sikre at du som student har det bra og at du blir fulgt opp på en god måte. Les mer om AFSO her

School: Hos oss er en school en faglig enhet. Kristiania har organisert sin faglige virksomhet i fire ulike schools, eller avdelinger, med tilhørende institutter. Her kan du lese mer om de ulike avdelingene

Rektor: Rektor har høykolens høyeste akademiske verv, og leder rektoratet. 

Dekan: Dekanen er øverste leder for en school eller avdeling.

Prorektor: Prorektor er del av rektors kollegium. På Kristiania har vi tre prorektorer;

Førsteamunuensis: Er en vitenskapelig ansatt ved høyskoler eller universitet.

Instituttleder: Leder for et institutt.

Studieprogramleder: Ansvarlig for et studium.

Emneansvarlig: Ansvarlig for et emne i et studium. 

Portalene du må inn på

Mitt Kristiania: Mitt Kristiania er hovedportalen for deg som student. Her finner du blant annet oversikt over dine studier og pensumlister, informasjon om semesterregistrering og Lånekassen, skjema for å ta kontakt med sentrale avdelinger, og lenker til andre portaler og verktøy. Logg deg inn her!

Canvas: Canvas er læringsplattformen til Kristiania hvor du finner oppgaver, forelesninger, informasjon fra skolen og mye mer. Les mer om Canvas her

Studentweb: Studentweb er en viktig portal for deg som er student. Her må du gå inn og registrere og bekrefte din utdanningsplan for at du skal bli registrert som aktiv student. Her finner du også karakterer, karakterkort, aktive emner, utdanningsplan og resultater.

TimeEdit: Her finner du timeplanen din! Logg inn med Feide, eller skriv inn emnekoden! Du finner også timeplan på Canvas, men TimeEdit vil være mest oppdatert. Du kan abonnere på kalenderen slik at den legges inn i din kalender! Les hvordan her. 

Timeplan: Timeplanen finnes inne i kalender på Canvas, men du finner den mest oppdaterte versjonen på TimeEdit. Det vil kunne skje endringer i timeplanen, så det er viktig at du holder deg oppdatert gjennom hele semesteret

WiseFlow: WiseFlow er vår digitale eksamensplattform. Under eksamen finner du eksamensoppgaven og kan levere eksamen på WiseFlow. Les mer her!

Akademisk ordliste

Føler du for å fordype deg enda mer i ditt nye språklige studentunivers, kan du sjekke ut denne listen over akademiske ord og uttrykk du kan møte i løpet av din tid på Kristiania!

Bildelenke av jente med bag til side om praktisk info.

Er du ny student ved Kristiania?

Vi har samlet all informasjonen du trenger på denne siden.
Les mer her!