Studentambassadører i trappen på Campus Fjerdingen.

Praktisk info

Når er studiestart?

I år inviterer vi til digital velkomstseremoni 16. august, etterfulgt av Studiestart LIVE og fadderuken Into Campus fra 16.-19. august. Studiene startes med faglig kickoff fra 16. august.

Når og hvordan starter nettstudier?

For de fleste emner/studium kan du starte når det passer for deg. Noen studier starter med samlinger, du vil finne informasjon om dette i beskrivelsen av de enkelte emner/studium.

Hva er Into Campus?

Into Campus er Høyskolen og Fagskolen Kristianias fadderuke, og er drevet av studentunionen SHK, i samarbeid med Høyskolen. Hvert år arrangeres Into Campus med morsomme aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Les mer om Into Campus på Studentunionens hjemmesoder.

Hvordan skaffer jeg studentbevis?

Studentbevis kan skaffes på alle Høyskolen Kristianias campus med unntak av Brenneriveien. Henvend deg i resepsjonen for å få produsert studentbevis. Bilde tas samme sted. Studentbeviset fungerer som adgangskort på campus, legitimasjon til eksamen, betalingskort på printere og utlånskort på biblioteket. 

Du kan også laste ned studentbevis-appen. Har du allerede fysisk studentbevis vil samme bilde bli brukt. Hvis du ikke har fysisk studentbevis kan du laste opp bilde på ”Min side for søkere”.

Hva er semesteroblat og når kan jeg skaffe dette?

Hvert semester må du ha gyldig semesteroblat på studentbeviset som viser at du er aktiv student det gjeldende semesteret. Du får semesteroblat ved å henvende deg i en av høyskolen eller fagskolens resepsjoner etter du har betalt semesteravgiften.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen for høstsemesteret er klar 7. august.  Mitt Kristiania finner du din timeplan med tidspunkt og sted for undervisning. 

På våre timeplansider finner du muligheter for å booke grupperom og søke direkte i timeplansystemet.

Det vil kunne skje endringer i timeplanen, så det er viktig at du holder deg oppdatert gjennom hele semesteret. 

Det kan bli flere klasser på hvert studium. Du finner informasjon om hvilken klasse du tilhører i Studentweb. 

Hvor finner jeg pensum?

Mitt Kristiania

 Mitt Kristiania under "mine studier" finner du oversikt over dine emner med lenke til pensumlister og emnebeskrivelser. 

Andre måter å finne frem til samme informasjon finner du info om her: 

Pensumlister

For bachelor og masterstudenter: 

Oversikt over hvilke bøker/artikler som er pensum finner du i pensumlisten til hvert emne. Vi benytter oss av pensumlistesystemet Leganto.  Du får tilgang til Leganto via emnerommet ditt i Canvas etter at du er semesterregistrert. Trykk på Pensum i menyen. 

Leganto har også en frittstående versjon hvor man kan søke opp pensumlister uavhengig av Canvas:  Oversikt over pensumlister for bachelor og master finner du her 

For å søke opp pensumlistene må du vite hva emnets emnetittel, emnekode eller hvem foreleser/emneansvarlig er. Informasjon om dette finner du i emnebeskrivelsene. Pensumlistene vil publiseres fortløpende frem mot studiestart. 

For fagskolestudenter:  

For studenter på fagskolen: 

Oversikt over hvilke bøker/artikler som er pensum finner du under pensumlitteratur i emnebeskrivelsene.  

Emnebeskrivelser

I emnebeskrivelsen finner du utfyllende informasjon om hvert enkelt emne, samt informasjon om læringsmål og hvilken eksamensform emnet har. Du finner emnebeskrivelsene her.

Hvor holder studiet mitt til?

Se oversikten over alle høyskolen og fagskolens lokasjoner, og hvilket studium som hører til hvor. 

Finn ditt campus

Når kommer fakturaen for semesteravgiften?

Faktura for semesteravgift blir sendt til deg på mail i slutten av august. Har du spørsmål om faktura kan du kontakte faktura@kristiania.no.

Jeg har ikke fått utbetalingen fra Lånekassen, hva gjør jeg?

Når du har semesterregistrert deg i Høyskolens systemer så går det automatisk en melding til lånekassen om at du er aktiv student. Ta derfor kontakt med Lånekassen på deres nettsider dersom du fremdeles har utfordringer.

Er det fremdeles mulig å søke?

Vi tar inn studenter helt frem til 1. september. Dersom du går inn på nettsiden vår og det er mulig å klikke på knappen hvor det står "Søk i Oslo" eller "Søk i Bergen", er det antagelig fortsatt ledige plasser, eller det kan være venteliste. De fleste studiene har rullerende opptak, som vil si førstemann til mølla. Det betyr at jo før du søker, jo større sjanse er det for å få plass. Her er en oversikt over studier som har ledige plasser nå.

Når er oppsigelsesfristen?

Alle oppsigelser skal gjøres i henhold til kontrakt og/eller studiebetingelser.

For nye studenter er oppsigelsesfristen 1. september. Dersom oppsigelsen er sendt etter 1. september må semesteravgiften for semesteret betales. Oppsigelse sendes til student@kristiania.no eller du kan si opp kontrakten på "Min side for søkere".

Har du bestilt nettemner ved Høyskolen Kristiania gjelder 14 dager angrerett fra bestillingstidspunktet eller oppsigelse på 14 dager etter angitt oppstartdato. Angrerett/oppsigelse må sendes til opptak@kristiania.no. Ved sen oppsigelse må studieavgiften betales i sin helhet.

Hvordan vet man hvilket klasserom man skal til?

Timeplanen viser en kode for hvilket campus og klasserom du skal møte opp i bestående av bokstaver (campus) og tall (klasserom). Merk at Kvadraturen har ulike bokstaver for de ulike byggene: A, B og C finner du i Kirkegata, mens P er i Prinsens gate. For Fjerdingen gjelder F, for Vulkan V og for Spikersuppa S.

Eksempel:
FAU101 = Fjerdingen, auditorium 101.
P2-03 = Kvadraturen Prinsens gate, andre etasje, rom 03.

Hvor får man tak i presentasjoner fra undervisning?

De fleste forelesere gjør presentasjonene tilgjengelige på Canvas etter forelesning. Sjekk ”materiell fra undervisning” inne på Canvas. Det er ikke alltid de har mulighet til å dele presentasjonen som følge av for eksempel opphavsrett. Det lønner seg derfor alltid å delta i forelesningen.

Finnes det ulike studentorganisasjoner man kan være med i?

Ja det gjør det! Studentunionen SHK har mange ulike utvalg. Du kan finne alle her. I tillegg har flere studier egne linjeforeninger du kan melde deg inn i. En felles oversikt over alle foreninger ved Høyskolen og Fagskolen kommer snart på nettsidene våre.

Hvordan foregår undervisningen?

Dette varierer veldig mellom de ulike studiene. Du kan forvente både forelesninger, undervisning i klasse og arbeid både individuelt og i gruppe. Sjekk timeplanen for ditt studium for å se hvordan semesterets undervisning er lagt opp.

Er undervisningen obligatorisk?

Undervisningen er som oftest ikke obligatorisk, men dette varierer mellom de ulike studiene. Noen arbeidskrav er obligatoriske for å gjennomføre eksamen. Det er også viktig at man er tilstede for gruppearbeid. Vi anbefaler alle studenter å delta undervisningen.

Praktisk IT-informasjon

Hva er FEIDE-innlogging og når får jeg det?

FEIDE-innlogging er brukernavn og passord du får tildelt for å kunne logge inn på høyskolen og fagskolens tjenester, StudentWeb, Canvas og studentmail. Fra 5. august ble FEIDE-innlogging sendt ut til alle nye studenter på SMS. Søkte du etter dette vil du få tilsendt FEIDE-innlogging noen dager etter å ha takket ja til studieplassen.

StudentWeb og semesterregistrering: Hvordan gjøres det?

I StudentWeb kan du bestille karakterutskrift, endre adresse, melde deg opp til kontinuasjonseksamen, laste opp dokumenter, se eksamensdatoer, se eksamensresultater, semesterregistrere deg og se rapporter til Lånekassen.

Hvert semester må du semesterregistrere deg. Dette gjøres enkelt steg-for-steg på StudentWeb. Du må være semesterregistrert for å få tilgang til fagene dine i Canvas, være oppmeldt til undervisning og få utbetaling fra Lånekassen.

Hvordan logger jeg inn på Canvas?

Canvas er læringsplattformen til Høyskolen og Fagskolen Kristiania. For å logge inn må du gå til Canvas for Høyskolen Kristiania. Velg Høyskolen Kristiania som tilhørighet og logg inn med FEIDE. Du må være semesterregistrert for å få tilgang til Canvas. Se mer info om Canvas her. 

Hvordan får jeg tilgang til studentmail?

Alle studenter får en e-postkonto og –adresse fra skolen. Denne får du tilgang til gjennom Office 365. For å logge deg på er påloggingsadressen: brukernavn@egms.no. E-postadressen din ser slik ut: brukernavn@student.kristiania.no. Se mer info om studentmail her.

Hvordan fungerer skolens printere?

Du kan alltid skrive ut fra skolens PCer. Ønsker du å skrive ut fra din egen PC må du installere printerprogramvaren. Se hvordan du installerer printerprogramvaren.

For å skrive ut må du benytte deg av studentbeviset ditt.  

Praktisk info relatert til korona og smittevern

Hva er en kohort?

En kohort er en gruppe satt sammen av maks 5 personer. Kohorten din er gruppen du skal forholde deg til i løpet av semesteret, blant annet ved undervisning og gruppearbeid. Ved møte skal 1 meter avstand overholdes mellom alle kohortmedlemmene. 

Alle studenter er i år delt opp i kohorter for å minimere kontakt, samt gjøre det lettere å spore eventuell smitte. 

Jeg mangler kohort, hva gjør jeg?

Ta kontakt med student@kristiania.no.

Kan man bytte kohort hvis man har problemer i gruppen?

Ja, men kun etter samtale med studierådgiver fra Avdeling for studentoppfølging. Kontaktinfo til Avdeling for studentoppfølging finner du her.

Blir det kun digital undervisning?

Som følge av koronasituasjonen vil det inntil videre være en stor andel digital undervisning, men det vil også være tidvis stedsbasert undervisning. Ved oppmøte på campus er det svært viktig å ta hensyn til smittevern: Hold avstand og vask hendene ofte.

Vil det være mulig å benytte seg av biblioteket?

Ja, bibliotekene er åpne med mulighet til å sitte i lokalet. Husk å ta hensyn til smittevern.  

Vil man kunne benytte seg av skolens grupperom og arbeidsområder?

Inntil videre vil det kun være mulig å sitte på biblioteket.