Foto av to kvinnelige studenter som jobber med en PC.

Til høsten starter Høyskolen Kristiania Bergen opp nye IT-utdanninger i E-business og Frontend- og mobilutvikling. Det skjer i samarbeid med det bergenske IT-selskapet Labs.

Kort fortalt er E-business digitalisering av all samhandling mellom bedrifter og mennesker på nett, mens frontend- og mobilutvikling handler om å lage nettsidene hvor samhandlingen finner sted.

Labs er opptatt av samfunnsnyttig teknologi, og hvordan gode løsninger kan gjøre hverdagen bedre for brukerne. Derfor engasjerer de seg i mange ulike prosjekter, som blant annet en app som skal hjelpe kreftsyke brannfolk.

Brannfolk har høyere risiko for en del krefttyper enn andre i befolkningen, men det finnes lite forskning på området. Manglende rutiner og et tungrodd yrkesskadesystem gjør at mange må kjempe lenge for å få erstatningen de har krav på.

bjornar_helland_labs_hoyskole_kristiania_it_studier_bergen.jpg
– Mangfold er utrolig viktig. Dersom en bedrift skal lykkes, trenger man medarbeidere som gjenspeiler det, sier Bjørnar Helland.Foto: Labs.no

– Viktig for oss

I 2018 lanserte interesseorganisasjonen Brannmenn mot kreft (BMK) mobilappen Min logg, som skal hjelpe brannfolk med å loggføre eksponering for kreftfremkallende kjemikalier.

– Dette var et viktig prosjekt for oss; vi var selv overrasket over at det ikke fantes loggsystemer som fanget opp denne typen risiko, forteller designer Phillipa Ann Neset.

Appen ble finansiert av Tryg Allmennyttige Stiftelse og BMKs innsamlede midler, men Labs la også en god del ekstra arbeidstimer i potten for å få det viktige prosjektet i havn.

– Det er så meningsfullt å få jobbe med denne typen prosjekter, så vi er veldig glade for at vi er i en posisjon hvor vi har mulighet til å velge slike jobber også. Det skaper mye godt engasjement på arbeidsplassen, kan Neset fortelle.

Må tenke som en bruker

Foto av Phillipa Ann Neset i Labs.
– Dette er en bransje hvor det er stor etterspørsel etter nyutdannede, så en IT-utdannelse kan virkelig anbefales, sier designer og utvikler Phillipa Ann NesetFoto: Labs.no

Neset er utdannet grafisk designer og webdesigner. Hun forteller at de brukte mye tid på å snakke med brannfolkene for å finne ut av hvordan appen skulle bli.

– Man må få brukerne med tidlig og kartlegge behovene deres. Så må man lage noe som er så enkelt og raskt å bruke at folk faktisk vil benytte appen, særlig når de skal bruke den ofte, sier hun.

Bjørnar Helland er utvikler i Labs. Han forteller at appen skal også bevisstgjøre brannfolk på farene ved jobben deres, slik at de tar nødvendige forholdsregler. For eksempel spør den brukeren om hvilke typer verneutstyr hen brukte under oppdraget.

– Det er ikke mange 20-åringer som bekymrer seg for kreft. Det er noe som gjerne ikke rammer en før senere i livet, derfor håper vi at appen kan bidra til en positiv holdningsendring. Håpet er at de aktuelle krefttypene en dag vil regnes som godkjente yrkesskader, slik at ikke brannfolkene selv må registrere disse tingene, men inntil da håper vi at det kan være et godt bidrag, sier Neset.

Appen har fått internasjonal oppmerksomhet, og også andre yrkesgrupper som feiere har meldt sin interesse.

Mangfold viktigere enn noensinne

Teknologene forteller at arbeidet mer rutinepreget da de begynte i IT-bransjen: Designeren bestemte hva slags program man skulle lage, og så løste utviklerne den oppgaven. Nå jobber man mye mer sammen og finner løsningene i fellesskap. Særlig i begynnelsen av prosjekter er det viktig at man jobber tverrfaglig og får inn mange ulike synspunkter, forteller Helland.

De beste bedriftene er de som klarer å tenke som alle kunder. Da trenger man medarbeidere med ulike erfaringer, interesser, bakgrunn og måte å tenke på. Først da klarer man å ta de riktige valgene.

Foto av kvinnelig student i Kristiania-genser.

Noe du lurer på?

Snakk med en av våre hyggelige studieveiledere her!

– Mangfold er utrolig viktig. Dersom en bedrift skal lykkes, trenger man medarbeidere som gjenspeiler det. Noen må like å utfordre grenser og eksperimentere, men man må også ha dem som er detaljorienterte og som dobbeltsjekker at alt virker som det skal, sier Helland.

– Og vi trenger stadig nye medarbeidere, sier Neset.

– Dette er en bransje hvor det er stor etterspørsel etter nyutdannede, så en IT-utdannelse kan virkelig anbefales.

Stortrives i jobben

Helland var ferdig utdannet dataingeniør i 2004. Han forteller at interessen for teknologi og data har vært med ham helt siden han var liten.

– Jeg stortrives med denne jobben. Det er nesten ikke noe som er morsommere enn når jeg får utfordret meg og lærer nye ting, særlig når det kommer til ny og spennende teknologi. Når man i tillegg får jobbe med så meningsfulle prosjekter som dette, er det veldig givende sier han.

– Bransjen har forandret seg så utrolig mye. Noe av det mest spennende er bruken av åpen kildekode. Det gjør at tingene man lager kan nå ut til mange flere, produktene blir bedre og man bidrar til fellesskapet, sier Helland.

– Design er også blitt mye viktigere. Man må være interessert i mennesker og hvordan de vil bruke teknologien for å lykkes med det man skal lage, tilføyer Neset.

Tips til deg som vil studere

Helland og Neset har flere tips til deg som vurderer en karriere innen IT:

 • Vær nysgjerrig. Du vil aldri bli ferdig utlært, og teknologien forandrer seg stadig, så du må like å bli utfordret.
 • Bransjen trenger alle typer mennesker. Et godt lag er avhengig av mange ulike typer. Man trenger både de fremoverlente som kan ta litt sjanser, og dem som er opptatt av sikkerhet.
 • Du bør være opptatt av hvordan mennesker bruker teknologi. Hvordan tenker de, og hvordan vil de bruke det du har laget?
 • Det finnes mange ulike retninger innen IT. Prøv deg frem og finn det feltet du brenner for. Alt du har lært på veien vil uansett komme til nytte, for før eller senere vil du jobbe med et prosjekt igjen som handler om noe av det du lærte underveis.

Fronted og ebusiness dobbel content

 • Foto av kvinne som jobber med mobiltelefon og PC.

  Studer frontend- og mobilutvikling

  For deg som vil lære programmering samtidig som du lager attraktive design.
  Les mer
 • Foto av hender som skriver kode på en PC.

  Ta en IT-bachelor i E-business

  Bli en brobygger mellom teknologi og forretning.
  Les mer