Studentspråket er et eget språklig univers, som kan virke forvirrende og omfattende for deg som er ny student. Det er ikke alltid lett når studentglosene kastes rundt i gangene på campus, som den største selvfølge. Kanskje står du der som et spørsmålstegn når en medstudent første uka på studiet sier noe sånt som «Blir du med på Hvelvet etterpå? Jeg skal bare ha en kollokvie først, hvor vi skal jobbe med mappeeksamen». Men fortvil ikke, her gir vi deg ordene du bør smuglese på før semesterstart.

Prokrastinering: Når du egentlig skulle jobbet med studiene, men du utsetter det og finner på alt mulig annet, som å binge en serie på Netflix, vaske kjøkkenskuffene innvendig eller du blir sittende å scrolle på telefonen i alt for mange timer. 

Gruppeoppgave: En oppgave som en gruppe skal løse i fellesskap, men hvor en gjerne ender opp med å måtte gjøre alt arbeidet selv. Neida. Joda. Pass på at du som student er med å dra lasset når det blir din tur til å delta i gruppearbeid!

Kollokviegruppe: en gruppe studenter som er samlet for å jobbe med og diskutere faglige spørsmål. Du kan ha ulike kollokviegrupper for ulike emner, og dette er en viktig del av det å studere. 

Emne: Et emne er et fag, som kan ha varierende antall studiepoeng. Graden din vil bestå av disse emnene. Noen emner er basisemner og andre er frie emner, eller valgemner. Før semesteret starter må du huske å melde deg opp til de ulike emnene i Studentweb!

Basisemne: tidligere kalt fellesemne, er et emne som inngår i samtlige studieprogram ved ett eller flere institutter.

Refleksjonsnotat: Et refleksjonsnotat er den delen av en oppgave der du argumenterer for hva du har valgt å inkludere i oppgaven, og hvorfor du har valgt å gjøre det.

Arbeidskrav: Et krav du som student må oppfylle for å få gå opp til eksamen. 

Prokrastinering: Når du egentlig skulle jobbet med studiene, men du utsetter det og finner på alt mulig annet, som å binge en serie på Netflix, vaske kjøkkenskuffene innvendig eller du blir sittende å scrolle på telefonen i alt for mange timer. NB. Prokrastinering kan i verste fall føre til at du må konte.  

Å konte: er slang for kontinuasjonseksamen, som betyr å ta en eksamen om igjen. Her kan du lese mer om konteeksamen

– Hva har du i mappa?

«Mappa»: En fortløpende samling av arbeid du har gjennomført i løpet av årene som student. Når graden er ferdig, er det bare å ta mappa under armen, vandre ut døra og vise verden hva du er god for. 

Mappevisning: På et tidspunkt er det på tide å vise mappa di, eller portofolioen din om du vil, og dette refereres altså til som «mappevisning». Ikke noe mer hokus pokus enn det. 

Mappeeksamen: En mappeeksamen, eller mappevurdering, er en vanlig eksamensform, spesielt for de kreative fagene. Mappeeksamen består av innleveringer, oppgaver eller arbeider du har gjort i løpet av semesteret. I tillegg skal du ofte levere en innleveringsoppgave som skrives i løpet av eksamensperioden. 

Nyttige ord å kunne for deg som er student ved Høyskolen Kristiania 

Studentunionen: Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er skolens studentforening. Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. SHK omfatter alle studenter ved Høyskolen, og holder til i Oslo og Bergen. 

Her kan du lese mer om Studentunionen

Sjenkestua: Dette er studentbaren på Fjerdingen, og som navnet antyder, fungerer den som en stue hvor du kan få deg noe godt i glasset for en rimelig penge! 

Hvelvet: Om du er student i Kvadraturen er det Hvelvet som blir ditt nærmeste vannhull. Her får du, i likhet med Sjenkestua, slukket tørsten og kanskje slått av en prat med en av dine medstudenter om hva som skal inn i mappa og hvilke kollokviegrupper du er med i. Funfact: Hvelvet er et gammelt bankhvelv, derav navnet.

Her kan du lese om hvem som stakk av med seieren da Sjenkestua og Hvelvet var gjenstand for en sammenliknende analyse.

Campus: Høyskolen Kristiania har i dag to campus: Campus Oslo og Campus Bergen. Dette kan virke enkelt, men kan føre til noe forvirring, i og med at de ulike undervisningsbyggene tidligere ble omtalt som egne Campus, som for eksempel Campus Fjerdingen eller Campus Vulkan. Campus eller ikke Campus, her er triksene for å finne frem i labyrinten av undervisningsbygg

Into Campus: Into Campus er Høyskolen Kristianias oppstartsuke, i regi av Studentunionen. Det er en festivallignende uke, hvor man får oppleve konserter, konkurranser og annet som er med på å skape samhold blant de nye studentene.

Les mer om Into Campus her

Into Campus er den festivalliknende fadderuken for nye studenter ved Høyskolen Kristiania.
Into Campus er den festivalliknende fadderuken for nye studenter ved Høyskolen Kristiania.Foto: Brita Jerijaervi

Avdeling for studentoppfølging (AFSO): som student på Høyskolen Kristiania eller Fagskolen Kristiania vil du få oppfølging og hjelp, dersom du trenger det. AFSO har ansvar for å sikre at du som student har det bra og at du blir fulgt opp på en god måte. Les mer om AFSO her

School: Hos oss er en school en faglig enhet. Høyskolen Kristiania har organisert sin faglige virksomhet i fire ulike schools, eller avdelinger, med tilhørende institutter. Her kan du lese mer om de ulike avdelingene

Rektor: Rektor har høykolens høyeste akademiske verv, og leder rektoratet. 

Dekan: Dekanen er øverste leder for en school eller avdeling.

Prorektor: Prorektor er del av rektors kollegium. På Høyskolen Kristiania har vi tre prorektorer;

Instituttleder: Leder for et institutt.

Studieprogramleder: Ansvarlig for et studium.

Emneansvarlig: Ansvarlig for et emne i et studium. 

Portalene du må inn på

Canvas: Canvas er læringsplattformen til Høyskolen Kristiania hvor du finner oppgaver, forelesninger, informasjon fra skolen og mye mer. Les mer om Canvas her

Studentweb: Studentweb er en viktig portal for deg som er student. Her må du gå inn og registrere og bekrefte din utdanningsplan for at du skal bli registrert som aktiv student. 

Akademisk ordliste

Føler du for å fordype deg enda mer i ditt nye språklige studentunivers, kan du sjekke ut denne listen over akademiske ord og uttrykk, utarbeidet av Universitetet i Oslo