Gruppefoto av flere kjente personer under lanseringen av Kavlifondets podcast.
LANSERING: Kavlifondets styreleder Aksel Mjøs, daglig leder Inger Elise Iversen, Kavlifondets prosjektteam, programleder Karoline Enoksen, innleder Ingeborg Senneset og podkastgjester på lanseringen av podkasten. Foto: Foto: Anne Elisabeth Næss/KavlifondetFoto: Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet
Bilde av ledere for Kavli og podkasten fra vrang produksjon, Tech, håp og kjærlighet
Inger Elise Iversen (daglig leder i Kavlifondet) Hanne Eide Andersen (kommunikasjonsansvarlig i Kavlifondet), Christina Sundli-Härdig (prosjektleder for Tech, håp & kjærlighet)

Denne våren har studenter på Bachelor i tjenestedesign i Oslo, og på Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og forretningsutvikling i Oslo og Bergen jobbet med en helt spesiell og aktuell oppgave: Hvordan kan ny teknologi brukes for å løse sosiale problemer?

Oppgaven var et samarbeid med Kavlifondet og deres satsing for å fremme effektiv bruk av teknologi i samfunnsnyttige prosjekter, Tech, håp & kjærlighet. Her skulle studentene ta for seg samfunnsutfordringer og finne flere nytenkende løsninger for å bedre barn og unges psykiske helse og bekjempelse av utenforskap og ensomhet.

Christina Sundli-Härdig er prosjektleder for Tech, håp og kjærlighet. Hun forteller at korona-krisen gjorde studentoppgavene enda mer aktuelle.

– Tema ble enda mer aktuelt da samfunnet måtte delvis stenges ned i mars. Studentoppgavene ga oss gode innspill på både behov og løsninger. Spesielt knyttet til hvordan man skal oppsøke hjelp, plattformer for å knytte vennskap og nye, relevante møteplasser med personer som har like interesser. 

En av studentene som var med på prosjektet er Eirik Horne. Han kan fortelle at det viktigste har vært fokuset på å se forretningsmodeller i forbindelse med løsninger på humanitære og sosiale utfordringer i samfunnet, noe han mener ofte mister fokus i designrettede utdanninger.

– Man kan faktisk ta fatt på slike utfordringer og gjøre noe med dem. Alt i alt, en positiv, og viktig erfaring som definitivt veier tungt i eventuelt videre arbeid med slike temaer, sier Horne.

Sosialt entreprenørskap

David  Coates er høyskolelektor og fagkoordinator for Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Han forteller at denne formen for sosialt entreprenørskap er svært relevant for studentene.

– Vi fant ut at vi kunne gi studentene en emneoppgave, hvor de skal løse en selvvalgt problemstilling innen psykisk helse med en forretningside. Ideen skal være basert på sosialt entreprenørskap, sier Coates.

Coates forteller at studentene har jobbet med problemstillinger som «Hvordan kan vi redusere antall pensjonister som får depresjon?» og «Hvordan kan vi hjelpe unge takle kjærlighetssorg bedre?».

– Vi pleier å jobbe med tradisjonelle produkter og tjenester. Dette var en interessant vri, sier han.

Foto av tre personer som ser vekk fra kamera og smiler.
Førsteamanuensis Ranvir Rai.

Digitale løsninger på psykisk helse

Førsteamanuensis Ranvir Rai forsker på disruptiv innovasjon, altså hvordan ny teknologi og nye løsninger utfordrer og skaper endring. Som for eksempel hvordan Spotify og Netflix har endret musikk og TV-bransjen.

– Det er veldig relevant for studentene å lære om disruptiv innovasjon. Studentene lærer å utforme løsninger som er «gode nok» for en målgruppe. Ofte er slike løsninger enklere, rimeligere eller mer tilgjengelige enn eksisterende løsninger, men «dårligere» på mer tradisjonelle konkurranseparametere, forklarer Rai.

Sundli-Härdig tror at tiden vi er inne i nå vil prege nye teknologiske løsninger.

– Teknologi gjør det mulig å nå flere på kortere tid og over hele verden. Det er flere som har måtte ta i bruk digitale verktøy for å kunne gjennomføre både arbeids- og studiehverdag. I podkasten Tech, håp & kjærlighet har vi blitt kjent med både gründere og forskere som har tatt i bruk teknologi i sitt arbeid. Alt fra løsninger som forhindrer hatefulle ytringer, kompetansedeling av helsekunnskap, globale nettverk av sosiale entreprenører til hjelpeplattformer for dem som vil yte eller motta hjelp, sier hun.

– Vi har lært mye av tiden vi er inne i nå. Både ved bruk av teknologiske hjelpemidler, og hvor viktig sosiale relasjoner er. Fremover må vi nok finne en god kombinasjon av de to for å kunne øke den samfunnsnyttige effekten.

Setter agenda

Christina Sundli-Härdig synes det er flott at studentene ville være med og sette agenda for viktige utfordringer og spørsmål i samfunnet.

– Det overordnede målet er å bidra til å koble nye teknologiske løsninger og samfunnsnyttige prosjekter for å sikre kompetansedeling og erfaringsutveksling. På den måten kan vi nå ut til enda flere, enda raskere og over hele verden og skape ringvirkninger med tildelingene fra Kavlifondet, sier hun.

Kristianiatest+studieveiledning