Mina Aase fra Equinor sammen med KIF studentene Ingrid Ødegård og Anders Lund fra Høyskolen Kristiania
Praksisstudentene i Equinor!

– Jeg var veldig spent på hvordan praksistiden skulle bli. Men i løpet av første dag i praksis skjønte jeg at det var et av de beste valgene jeg har tatt, forteller Ingrid Ødegård.

Foto av mannlig veileder som holder en mobiltelefon.

Vil du studere? Bestill gratis veiledning her!

Ingrid Ødegård og Anders Lund går begge Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (KIF) i Bergen. Studentene var akkurat startet med praksisperioden hos Equinor da tiltakene for Covid-19 viruset kom. Heldigvis mistet de ikke praksisplassen, men har fått hjemmekontor og jobber tett med veileder Mina Aase.

– Det er selvfølgelig synd, men vi får fortsatt veldig god oppfølging, informasjon og veiledning over videomøter, sier Ødegård.

Mina Aase avbildet hos Equinor sine bygg i Bergen
Mina Helene Aase, er Lead Engineer Innovation i innovasjonsavdelingen.

Praksisstudenter er viktige

Mina Aase er ledende ingeniør i en enhet for innovasjon i Equinor. Hun jobber tett med studentene, og er svært fornøyd med praksisordningen.

– Praksisstudenter er viktige for oss. Jeg opplever at de sitter med kunnskap som er nyttig for oss i arbeidslivet. Nå kommer de inn og gir oss faglig påfyll og har spennende refleksjoner rundt det vi jobber med, som vi lærer mye av, sier hun.

Foto av to mannlige studenter i et kontorlandskap.

Studenter landet millionavtale med investor

– I tillegg til det rent faglige har de ofte en mediekompetanse som er svært verdifull i vår avdeling. En av studentene kan filme og produsere videoer, en annen kan lage musikken vi trenger til disse. Med deres hjelp lærer vi å i større grad ta kontroll over informasjonskanalene våre, slik at vi blir flinkere til å formidle budskapet vårt internt og eksternt, forteller hun. 

Equinor i corona-tidene

For tiden opplever mange å måtte jobbe på nye måter. Som andre bedrifter har Equinor på grunn av corona-pandemien delvis stengt ned sine lokaler, noe som også har preget praksistiden for studentene.

– Normalt ville vi reist på konferanser i inn- og utland, hatt workshops med andre avdelinger og vært veldig hands on på våre lokasjoner. Nå jobber alle som kan fra hjemmekontor, men vi har daglige møtepunkt og snakker mye sammen. Jeg ser på studentene som vanlige ansatte, og de leverer på alle områder. Dette er med på å knytte Equinor og Høyskolen Kristiania tettere sammen, og har lært oss at det er mange fagfelt som kan være aktuelle i praksissammenheng, sier Aase.

Ingrid Ødegård avbildet på hjemmekontoret sitt
Ingrid Ødegård på hjemmekontoret sitt i studentboligen i Bergen.
På grunn av korona-situasjonen har to HR-studenter fra Kristiania, Jone Wilhelms og Mariel Johnsen Steine, blitt omplassert fra Equinor sin HR-avdeling til innovasjonsavdelingen. Aase har nå ansvaret for fire studenter fra høyskolen.

– Akkurat nå arbeider studentene med et notat om innovasjonskultur, og hvordan Equinor kan legge til rette for dette i sine avdelinger. Det endelige resultatet skal bli et (video)foredrag som skal brukes lenge etter at praksistiden er over. 

– KIF-studentene gjør først bakgrunnsstudiene. Så jobber vi med fremstillingen, hvor HR-studentene bidrar med sine kunnskaper om blant annet psykologisk trygghet, viktigheten av mangfold og lignende, men de kommer også med innspill på hvordan informasjonen kan formidles best mulig, slik at folk faktisk får det med seg.

– Dette er et arbeid som vil brukes i mange år frem i tid. Studentene vil altså preget måten Equinor vil jobbe med innovasjon og formidling i fremtiden, slår Aase fast.

Tok kontakt på egenhånd

Det var Lund som først fikk kontakt med Aase i forbindelse med en skoleoppgave og så rullet ballen videre til praksisplass.

– Det er veldig lærerikt og interessant. Vi har blitt godt tatt imot og blir involvert i veldig mye av det som skjer, noe jeg syntes er veldig kjekt, forteller Lund. 

I september var Aase på høyskolen for å delta på en paneldebatt. Da tok Ødegård motet til seg og gikk bort for å spørre om Aase var interessert i å ta henne inn som praksisstudent også – og fikk ja.

– Vi ble tatt imot med åpne armer fra dag én. Kollegene i avdelingen har inkludert oss i sine prosjekter, og tatt seg tid til å dele sin kunnskap med oss. Engasjementet og oppfølgingen har vært upåklagelig, sier hun.

Foto av tre mannlige studenter rundt et bord, med hver sine PC-er.

Lurer du på hva du vil studere?

Ta testen og finn ditt fagområde!

 Høyskolen Kristiania ordner praksisplass til alle som får innvilget søknad, men noen ganger trår studenter på gassen og lander praksisplasser i store, ettertraktede bedrifter på egenhånd.

– Jeg vil anbefale alle som har et ønske om hvor de vil bli utplassert å kontakte bedriften selv. Man har ingenting å tape på det. Vis interesse, at du er påskrudd og engasjert, oppfordrer Ødegård.

God bruk for teorien de har lært

En av fordelene ved å gå ut i praksis er at man får knagger å henge teorien på. Studentene forteller at de har fått god bruk av teorien de har lært, og at det er gøy å se teorien i praksis.

– Jeg har lagt merke til at måten innovasjonsavdelingen arbeider på, i stor grad samsvarer med en del av det vi har lært på skolen, sier Lund.

Ingrid Ødegård og Anders Lund avbildet i Equinor sine bygg i Bergen
Ingrid Ødegård og Anders Lund

Råd til jobbsøkere

Aase forteller at energibransjen tenker bredere enn før når de ansetter nye medarbeidere. Kanskje akkurat din spisskompetanse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, selv om du ikke er ingeniør? Hun har følgende råd til alle som skal søke jobb:

– Ingen søkere vil kunne oppfylle alle punktene i en stillingsutlysning. Men noe av det viktigste fremover blir læringskompetanse. Vi trenger medarbeidere som kan bryte ned problemstillinger, som forstår ny kunnskap og kan kommunisere dette til resten av bedriften. Man må være nysgjerrig og kunne finne nytteverdien i temaet.

– Jeg tror at bedrifter i fremtiden må i mye større grad tenke mangfold når de ansetter. Det gjør bedriften i bedre stand til å manøvrere riktig når de møter ikke bare praktiske men også etiske dilemmaer, særlig ute i den store verden. Det vil også bli stadig viktigere med kulturell forståelse.

Veiledning + kristiania

 • Foto av mannlig student foran en folkevognbuss med Kristiania-logo.

  Usikker? Bestill veiledning!

  Usikker på hva du vil studere? Vi har flinke folk som kan hjelpe deg. Bestill gratis studieveiledning her!
  Les mer
 • Foto av tre mannlige studenter rundt et bord, med hver sin PC.

  Hvorfor velge Kristiania?

  Høyskolen Kristiania har over 100 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
  Les mer