Få ting er kjipere enn å se at eksamensresultatet er langt unna det du både forventet og håpet på. Heldigvis finnes det løsninger. Her er vår oversikt over alt du trenger å vite om konteeksamen.

Hva er konteeksamen og hvem kan ta den?

Å "konte" er slang for kontinuasjonseksamen, og betyr å ta eksamen om igjen. Hos Høyskolen Kristiania kan alle studenter som får lavere karakter enn A gjennomføre konteeksamen. Dette samme gjelder hvis du ikke fikk tatt eller levert eksamen, uavhengig av årsak. 

Å konte betyr å ta eksamen om igjen.

Før du konter

Før du konter vil det være nyttig å be om karakterbegrunnelse. Det vil kunne gi deg innsikt i hva som førte til en lavere karakter, og kanskje gi noen tips om hva du burde jobbe mer med når du gjennomfører eksamen på nytt. Det er også mulig å klage på eksamenskarakteren, men husk at å klage kan gå begge veier. Du kan med andre ord risikere å ende opp med lavere karakter enn du hadde i utgangspunktet.

Eksamensnerver? Slik takler du dem!

Når kan man konte?

En av fordelene med å studere ved Høyskolen Kristiania er at kontinuasjonseksamen er organisert i egne uker. Dermed slipper du å tenke på andre forelesninger eller eksamen samtidig som du gjennomfører konteeksamen. Det er to konteuker per semester, altså fire uker totalt per år.

Høstsemesterets kontinuasjonseksamen skjer i februar i uke 8 og 9, og i vårsemesteret settes det opp i august, i uke 32 og 33. Hvis du vil konte en eksamen fra høsten, gjør du det i påfølgende vårsemester. Hvis du vil ta en eksamen fra vårsemesteret på nytt, tar du den rett over sommeren igjen.

Forbered deg til eksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila.

På- og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er 11. januar – 1. februar for høstemner, og 19. juni – 10. juli for våremner. Dersom du skal konte en bachelor- eller masteroppgave er påmeldingen for dette mellom 10. september – 1. oktober. Innenfor disse datoene er det fritt fram å angre og melde seg av igjen, men om du står oppmeldt etter fristen går ut, er du bundet til å betale kontinuasjonsavgiften som kommer på e-post etter kontinuasjonsukene.

Kontinuasjonseksamen våren 2020

Viktig! Hold deg oppdatert på "det siste nye" om kontinuasjonseksamen våren 2020 her under fanen "detaljert eksamensinformasjon".

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen for vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Kontinuasjonsoppmeldingen åpner: 12. juni med oppmeldings- og trekkfrist 10. juli.Manglende obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes i uke 30. Nettstudier ved Høyskolen har ingen kontinuasjonseksamen. Denne informasjonen gjelder kun for de stedbaserte studiene, samt nettstudier ved Fagskolen og (tidligere studenter).

I all hovedsak vil kontinuasjonseksamen gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. 

Påmelding for aktive studenter gjøres via StudentWeb, og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengeliggjort i StudentWeb .

Tidligere studenter melder seg opp til kontinuasjon via følgende skjema. Skjemaet skal kun brukes av tidligere studenter. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengeliggjort i StudentWeb.

Hvordan konter jeg?

Å konte er enkelt. Slik gjøres det:

  1. Logg deg inn i Studentweb, klikk på «Aktive emner» øverst i menyen og søk opp emnekoden i emnet du ønsker å gjennomføre kontinuitetseksamen.
  2. Eksamener som kan kontes har knappen «Velg». Denne trykker du på. Det vil komme opp en ekstra knapp å trykke på for å fullføre påmeldingen. Når dette er gjort er du påmeldt til hele emnet. Hvis emnet var oppdelt i deleksamener, og du kun ønsker å ta én av de, må du melde deg av de andre.
  3. Forbered deg til eksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila. Du får tid og sted for eksamen i god tid før på Studentweb.

For tidligere studenter

Ettersom tidligere studenter ikke har samme tilganger som aktive studenter, så er man nødt til å melde seg opp gjennom følgende skjema:

Oppmelding til eksamen for tidligere studenter Se skjema!

Fyll emne, emnekode og hvilken eksamen du ønsker å kontinuere. Det er viktig at det fylles inn riktig. Deretter vil du finne påmeldingen din i StudentWeb innen 2 arbeidsdager.

Hvordan gjennomføres konteeksamen?

Konteeksamen skjer omtrent på samme premisser som første eksamen. Individuell skriftlig skoleeksamen er alltid 3-5 timer. Hjemmeeksamen er oftest på 72 timer. Det er trolig kortere tid enn du hadde på den første eksamen, men da tilpasses også arbeidsmengden. Hjemmeeksamen i grupper gjennomføres individuelt under kontinuitetseksamen.

Prisen for konteeksamen avhenger av antall studiepoeng som skal kontes, og hvor stor prosent av delvurderingen i emnet eksamen står for. Klikk her for fullstendig pristabell og mer info

For konteeksamen gjelder samme pensum du hadde i emnet du konter. Hver student har tre mulige forsøk på eksamen, og den beste karakteren vil bli stående. 

Finn alt du trenger å vite om eksamen

Høyskolen Kristianias eksamenssider har all info du trenger om eksamen. Du kan også kontakte eksamensavdelingen direkte på eksamen@kristiania.no. Noe du lurer på?