Illustrasjon av mann som leser mob med tittel "Konteeksamen".

Få ting er kjipere enn å se at eksamensresultatet er langt unna det du både forventet og håpet på. Heldigvis finnes det løsninger. Her er vår oversikt over alt du trenger å vite om konteeksamen.

Hva er konteeksamen og hvem kan ta den?

Å "konte" er slang for kontinuasjonseksamen, og betyr å ta eksamen om igjen. Hos Høyskolen Kristiania kan alle studenter som får lavere karakter enn A gjennomføre konteeksamen. Dette samme gjelder hvis du ikke fikk tatt eller levert eksamen, uavhengig av årsak. 

Å konte betyr å ta eksamen om igjen.

Før du konter

Før du konter vil det være nyttig å be om karakterbegrunnelse. Det vil kunne gi deg innsikt i hva som førte til en lavere karakter, og kanskje gi noen tips om hva du burde jobbe mer med når du gjennomfører eksamen på nytt. Det er også mulig å klage på eksamenskarakteren, men husk at å klage kan gå begge veier. Du kan med andre ord risikere å ende opp med lavere karakter enn du hadde i utgangspunktet.

Eksamensnerver? Slik takler du dem!

Når kan man konte?

En av fordelene med å studere ved Høyskolen Kristiania er at kontinuasjonseksamen er organisert i egne uker. Dermed slipper du å tenke på andre forelesninger eller eksamen samtidig som du gjennomfører konteeksamen. Det er to konteuker per semester, altså fire uker totalt per år.

Høstsemesterets kontinuasjonseksamen skjer i februar i uke 8 og 9, og i vårsemesteret settes det opp i august, i uke 32 og 33. Hvis du vil konte en eksamen fra høsten, gjør du det i påfølgende vårsemester. Hvis du vil ta en eksamen fra vårsemesteret på nytt, tar du den rett over sommeren igjen.

Forbered deg til eksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila.

På- og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen er 11. januar – 1. februar for høstemner, og 19. juni – 10. juli for våremner. Dersom du skal konte en bachelor- eller masteroppgave er påmeldingen for dette mellom 10. september – 1. oktober. Innenfor disse datoene er det fritt fram å angre og melde seg av igjen, men om du står oppmeldt etter fristen går ut, er du bundet til å betale kontinuasjonsavgiften som kommer på e-post etter kontinuasjonsukene.

Kontinuasjonseksamen våren 2020

Viktig! Hold deg oppdatert på "det siste nye" om kontinuasjonseksamen våren 2020 her under fanen "detaljert eksamensinformasjon".

På – og avmeldingsperioden til kontinuasjonseksamen for vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Kontinuasjonsoppmeldingen åpner: 12. juni med oppmeldings- og trekkfrist 10. juli.Manglende obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes i uke 30. Nettstudier ved Høyskolen har ingen kontinuasjonseksamen. Denne informasjonen gjelder kun for de stedbaserte studiene, samt nettstudier ved Fagskolen og (tidligere studenter).

I all hovedsak vil kontinuasjonseksamen gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. 

Påmelding for aktive studenter gjøres via StudentWeb, og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengeliggjort i StudentWeb .

Tidligere studenter melder seg opp til kontinuasjon via følgende skjema. Skjemaet skal kun brukes av tidligere studenter. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengeliggjort i StudentWeb.

Hvordan konter jeg?

Å konte er enkelt. Slik gjøres det:

  1. Logg deg inn i Studentweb, klikk på «Aktive emner» øverst i menyen og søk opp emnekoden i emnet du ønsker å gjennomføre kontinuitetseksamen.
  2. Eksamener som kan kontes har knappen «Velg». Denne trykker du på. Det vil komme opp en ekstra knapp å trykke på for å fullføre påmeldingen. Når dette er gjort er du påmeldt til hele emnet. Hvis emnet var oppdelt i deleksamener, og du kun ønsker å ta én av de, må du melde deg av de andre.
  3. Forbered deg til eksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila. Du får tid og sted for eksamen i god tid før på Studentweb.

For tidligere studenter

Ettersom tidligere studenter ikke har samme tilganger som aktive studenter, så er man nødt til å melde seg opp gjennom følgende skjema:

Oppmelding til eksamen for tidligere studenter Se skjema!

Fyll emne, emnekode og hvilken eksamen du ønsker å kontinuere. Det er viktig at det fylles inn riktig. Deretter vil du finne påmeldingen din i StudentWeb innen 2 arbeidsdager.

Hvordan gjennomføres konteeksamen?

Konteeksamen skjer omtrent på samme premisser som første eksamen. Individuell skriftlig skoleeksamen er alltid 3-5 timer. Hjemmeeksamen er oftest på 72 timer. Det er trolig kortere tid enn du hadde på den første eksamen, men da tilpasses også arbeidsmengden. Hjemmeeksamen i grupper gjennomføres individuelt under kontinuitetseksamen.

Prisen for konteeksamen avhenger av antall studiepoeng som skal kontes, og hvor stor prosent av delvurderingen i emnet eksamen står for. Klikk her for fullstendig pristabell og mer info

For konteeksamen gjelder samme pensum du hadde i emnet du konter. Hver student har tre mulige forsøk på eksamen, og den beste karakteren vil bli stående. 

Foto av hender som jobber med grafer på blokk og på PC.

Finn alt du trenger å vite om eksamen

Høyskolen Kristianias eksamenssider har all info du trenger om eksamen. Du kan også kontakte eksamensavdelingen direkte på eksamen@kristiania.no. Noe du lurer på?