Foto av at Margaret Rynning har digital veiledning med bachelorstudentene Fride og Andreas.
Deler skjerm: Margaret Rynning har veiledning med bachelorstudentene Fride og Andreas.
Selv om samfunnet er satt på pause, blomstrer kreativiteten fortsatt blant designstudentene. Gjennom digitale møter med skjermdeling, kosetimer på fredager og digitale gallerier kommer de seg gjennom denne utfordrende perioden.

Art Direction: Hundesjampo og sjokolade

bachelorstudiet i Art Direction er førsteårsstudentene nettopp ferdig med to prosjekter innen markedskommunikasjon som har resultert i mange spennende arbeider.

– De har blitt introdusert for «kreativ brief», et verktøy for strategi og idéutvikling, hvor vi blant annet jobber med budskap, mål, målgruppeforståelse og andre problemstillinger, forklarer Annette Kriszat, som er høyskolelektor på bachelorstudiet i Art Direction.

Foto av studenters reklamekampanje for hundesjampo, som spiller på uttrykket "dirty dog".
Humoristisk vri: Anders Bjørtomt, Michael Andre Isaksen og Johannes Engh Thomassen brukte både humor og kreativitet i sin reklamekampanje for hundesjampo.

Den første oppgaven var å lage en reklame for et hundesjampo-merke, basert på research av produktet og målgruppen hundeeiere.

Uken etter fikk de i oppgave å lage en reklame for melkesjokolade, med slagordet «Et lite stykke Norge». Oppgaven var å gjøre research, skaffe seg innsikt i produktet og målgruppen før de utviklet ideer og kreative løsninger.

Faksimile av skisser som bruker sjokoladeplatemønsteret som virkemiddel.
Aktuelt: Studentene Ingrid Mullis, Per Emil Hammervold og Daniell Nicolai de Sousa laget en kampanje for melkesjokolade med korona-situasjonen som utgangspunkt.

– I disse ukene har vi benyttet Canvas og Zoom aktivt. Studentene har fått briefer, forelesninger, veiledning og felles gjennomgang på Zoom, og alt av undervisningsmateriell er lagt ut på Canvas, forteller Kriszat.

Digitalt galleri  

På Canvas har de lagt inn filmer og lenker til fagstoff studentene kan studere selv, og studentene har fått i oppgave å lese om grunnbegreper, se på konkrete reklamecaser eller sende eksempler på reklame som de selv synes er bra, i forkant av forelesningene. 

– Disse eksemplene har vi så diskutert i fellesskap via Zoom. 

De har også opprettet et digitalt galleri i Canvas.

– Vi har opprettet et felles digitalt «galleri» slik at alle ser hverandres prosjektskisser til inspirasjon og læring. I sluttpresentasjonene har studentene gitt hverandre tilbakemeldinger på de ulike kampanjene, i tillegg til tilbakemelding fra oss fagansatte, forteller hun.
 

Imponert over studentenes innsats

– Vi er veldig imponert over studentene som alle har levert flotte kampanjer med gode ideer, og en tydelig bro mellom strategi og idé. Mange har laget morsomme løsninger, noe som viser at også humoren er i behold i disse dager, sier Kriszat. 

Hun tror det hjelper studentene at en viss struktur i hverdagen opprettholdes.

– Det at studentene leverer såpass bra, tyder på at de klarer å ha struktur i studiehverdagen. Jeg håper de faste avtalene med de andre i teamet og faste innleveringsfrister kan være med på å normalisere hverdagen og gi studentene energi, sier hun.

Vi er veldig imponert over studentene som alle har levert flotte kampanjer med gode ideer. Mange har laget morsomme løsninger, noe som viser at også humoren er i behold i disse dager.

– Og så må jeg få berømme de som jobber med support. De er raske med å svare oss og hjelper oss der vi står fast slik at vi får gjennomført undervisningen.

Grafisk design: Skjermdeling og sjokolademelk

Studenter og undervisere på Bachelor i grafisk design har også måttet omfavnet den nye digitale hverdagen, med digitale møter og deling av skjermer.

– Det har fungert fint med veiledning digitalt, blant annet fordi studentene enkelt kan dele skjermen sin via Zoom. Vi diskuterer hvordan de skal jobbe videre med det de holder på med, og de får mulighet til å stille spørsmål, forteller Margaret Rynning, studieprogramleder på bachelorstudiet i grafisk design.

Hun er en av de faglige på Høyskolen Kristiania som har trykket Zoom til sitt hjerte. Hun forteller om prosjektet som andreårsstudentene på grafisk design har nå.

Foto av at Margaret Rynning har digital veiledning med bachelorstudentene Fride og Andreas.
Deler skjerm: Margaret Rynning har veiledning med bachelorstudentene Fride og Andreas.

– Her har studentene fått i oppgave å lage emballasje for sjokolademelk. Student Fride Gjedebos design viser en utbrettet sylinder for et «sjokoladeshot» med flytende sjokolade.

Medstudent Andreas Johannessen er også med i veiledningen og kommenterer på Frides design, før han skal vise sitt eget design. Han opplever at den nye studiehverdagen fungerer godt, takket være den kollektive innsatsen.

– Til tross for at det alltid vil være utfordringer tilknyttet en helomvending av studiehverdagen, både for studentene og underviserne, føler jeg at vi har løst dette på en måte som sikrer kunnskapsutbyttet. Flesteparten jeg har pratet med på andre studier opplever det likedan, noe jeg mener skyldes den kollektive innsatsen fra skoleapparatet og studentene. Zoom har vist seg å være fleksibelt og lett å bruke, og jeg er optimistisk til at vi får fullføre skoleåret til normert tid, sier han. 

Retail Design: Designer fremtidens hybler

Bachelorstudiet i Retail Design er lagt opp både praktisk og teoretisk. For den teoretiske delen av undervisningen har digitale løsninger fungert godt.

– Den praktiske delen har naturligvis bydd på noen utfordringer, men det har vi løst ved å bytte om på et par emner fra høst til vår 2020, forteller Jannicke Johansen, som er studieprogramleder for Retail Design. 

Førsteårsstudentene har akkurat gjennomført prosjektet Funksjonsrom hvor de har jobbet med hybel, som et kommersielt og funksjonelt rom for en spesifikk målgruppe. 

– Dette prosjektet er en del av emnet Visual Merchandising 1. Denne delen av emnet kunne vi gjøre digitalt via Zoom. Resten av emnet er av en praktisk art, der studentene skal designe og bygge utstillinger og 1:1 rom i underetasjen på undervisningsbygget vårt på Vulkan. Denne delen har vi flyttet til høsten 2020, forteller hun. 

I stedet har studentene nå et annet emne, som er lettere å gjennomføre digitalt, i og med at mye av arbeidet foregår ved bruk av digitale programvarer.

– Det å begynne å bruke Zoom i undervisningen har gått smertefritt, og jeg har fått gode tilbakemeldinger fra studentene. Vi har kjørt alle forelesninger og veiledninger via Zoom de siste ukene, og har fått til en interaktivitet ved at alle studentene deltar, sier Johansen.

Foto av et Persona-Moodboard med mote i fokus.

Førsteårsstudentene på Bachelor i Retail Design har laget illustrasjoner, rendringer, oppriss, plan og moodboards.

Hedda Ringkjøb er førsteårsstudent på bachelorstudiet i Retail Design. Hun forteller at den digitale undervisningen har fungert godt.

Vi deler oppgaver, presentasjoner og ideer via Zoom, men vi savner jo den normale hverdagen der vi møtes fysisk. Kontakten via Zoom bidrar også til motivasjon og rutine, sier hun. 

Jeg må skryte av underviserne. De stiller opp og svarer på mail superraskt. Veiledningene fungerer også veldig fint, og det hjelper mye å kunne dele skjermene våre såpass enkelt.

Selv om situasjonen er vanskelig, gir hun ros til underviserne, som veileder og følger opp spørsmål fra studentene.

– Jeg må skryte av underviserne. De stiller opp og svarer på mail superraskt. Veiledningene fungerer også veldig fint, og det hjelper mye å kunne dele skjermene våre såpass enkelt, sier hun.

Hun har akkurat blitt ferdig med «Hybel-prosjektet», hvor oppgaven var å innrede en hybel til en spesifikk målgruppe, blant annet ved hjelp av programvaren Archicad. Det er et tegneprogram hvor man kan tegne tredimensjonale modeller. Det vil si at plantegninger, snitt, fasader, masseberegning og lignende er knyttet til én virtuell modell.

– Hybel-prosjektet gikk veldig greit. Via Zoom fremførte vi presentasjoner i de ulike temaene vi skulle fokusere på. Videre jobbet vi selvstendig, og fikk veiledning underveis.

Denne hybelen er det student Hedda Ringkjøb som har designet og utformet.

– At oppgaven skulle gjøres i ArchiCad gjorde det veldig greit å skulle jobbe hjemme. Jeg samlet opp spørsmål jeg fikk underveis i arbeidet, og fikk svar på det gjennom veiledning med lærer, sier hun.

Spilldesign: Kosetime hver fredag

Spilldesign er jo et nettbasert fagområde, så der har ikke den tvungne digitaliseringen vekket spesielt mye hodebry.

– Vi er vant til å jobbe over nett, og hos oss er det mange digitale prosjekter, så vi tar runder med å vise frem prosjekter, teknikker og designmetoder for hverandre, forteller Trygve Bjellvåg, som er studieprogramleder på Bachelor i spilldesign. 

– Og så har vi kosetime hver fredag der studentene kan snakke sammen om tykt og tynt, sier han. 

Action: Spilldesignstudenter viser frem prosjektene de jobber med, via Zoom.
Action: Spilldesignstudenter viser frem prosjektene de jobber med, via Zoom.

Er du visuell og liker at ting fungerer på et utmerket måte?

Design handler ikke bare om at ting skal være vakkert – designere skal også kommunisere effektivt.