Bilde av konfetti som daler over publikum på en konsert

1. Tett på arbeidslivet

Høyskolen og Fagskolen Kristiania har nære tilknytninger til arbeidslivet. Flere av våre forelesere har lang fartstid innen sitt fagfelt og mange har fremdeles en fot innenfor sin bransje. Dette gjør at studentene får utdanningen arbeidsgiverne ser etter, innblikk i arbeidslivet og kan forberede seg tidlig på livet etter eksamen. Gjennom sine kontakter får de ofte oppgaver til studentene fra bedrifter og organisasjoner. På den måten blir utdanningen en forsmak på arbeidslivet.

Bilde av mann som holder opp en mobiltelefon foran et vindu.

Usikker på hva du vil bli?

Praksisplass
I tillegg til dyktige forelesere, gir nesten alle studier deg mulighet til å ha praksis i en bedrift. Det kan igjen føre til mulighet for jobb allerede før du er ferdig å studere. I tillegg til dine faste forelesere, leier vi ofte inn eksterne forelesere fra næringslivet. Vi bruker også caser og prosjektarbeid i undervisningen med eksempler fra arbeidslivet, slik at utdanningen gjør deg ekstra godt forberedt på det som venter.

Karrieresenter
I både Oslo og Bergen har skolene egne karrieresentre hvor studentene kan få gratis veiledning. Karrieresenteret holder blant annet kurs i CV-skriving og arrangerer Karrieredagene. Studentene inviteres ofte til å bidra eller bli med på ulike workshops i regi av andre bedrifter og organisasjoner. Kristiania har også en alumniordning og en egen jobbportal der arbeidsgivere søker etter nye medarbeidere med kunnskapene Kristiania er kjent for.

Bilde av forretningskvinner i samtaler rundt et bord i et møterom.

Studiene næringslivet etterspør

2. Et godt miljø

Det er ingen hemmelig at Høyskolen og Fagskolen Kristiania er en av landets mindre utdanningsinstitusjoner. Hos oss er det mange fag som har undervisning i mindre klasser, noe som gjør at du får en nærhet til alle dine medstudenter og forelesere, Med andre ord vil du kunne navnene på alle i klassen og foreleseren din vil kunne navnet ditt.

Studentunionen
Studentunionen (SHK) er skolens studentforening, hvor du kan ta frivillig verv. SHK er en organisasjon for og av studenter. Her jobber de blant annet med det sosiale, som for eksempel  fadderuken Into Campus.

Studentunionen har mange ulike utvalg, interesseforeninger, driver studentpolitikk og taler studentenes sak. Her er det mye å gjøre for deg som vil drive med organisasjonsarbeid eller treffe nye mennesker!

3. Topp utstyr!

For å kunne være relevante, praksisnære- og bransjenære er det viktig at alt utstyr vi bruker har bransjestandard. Dette er for at studentene hele tiden skal være oppdaterte på de verktøyene som brukes i arbeidslivet og da ha en lettere forståelse av hva som venter dem etter eksamen. Dessuten setter arbeidsgivere pris på at studentene er klare for jobb fra første dag. Dette gjelder både programvarene vi bruker, utstyret, labber, maskiner og lignende.

 4. Alle mulighetene

På Kristiania vil det dukke opp mange muligheter i løpet av studiene - hva vil du bruke tiden din til? Du kan for eksempel stille som tillitsvalgt, søke verv hos studentunionen, delta på ulike spennende foredrag eller bli med i linjeforeninger. 

Ved å engasjere deg vil du kunne bygge et nettverk, ta ansvar, få faglig påfyll, lære om det å drive organisasjoner og opparbeide deg gode erfaringer. I tillegg utlyser skolen ofte stillinger i mange ulike avdelinger som studentene kan søke på.

5. Det kreative!

Et arbeidsmarked som rask endrer seg, vil ha behov for mennesker med kreative superkrefter, som kan tenke nytt og annerledes.

Som en ideell stiftelse kan Kristiania hele tiden være oppdatert og oppdrette nye studietilbud når arbeidslivet etterspør det. Det betyr at vi alltid kan by på dagsaktuelle, relevante og innovative utdanninger.

Tverrfaglige samarbeid
Tverrfaglige samarbeid på kryss av flere studieretninger på større prosjekter er veldig vanlig. Dette gir studentene er fortrinn i arbeidslivet. Kandidater med evnen til å jobbe på tvers av avdelinger og fagområder vil nemlig være nyttige medarbeidere.

Foto av skuespillstudenter i masker og kostymer som venter på tur bak scenen under en avgangsforestilling.
Skuespillstudentenes oppsetning blir raskt et tverrfaglig samarbeid med studenter fra fagområder som design, kommunikasjon, salg, markedsføring og musikk – for å nevne noe.

Kreativitet har vært viktig for oss helt siden vi start opp i 1914, og som gjennomsyrer alle  våre studier. I tillegg til våre

Tverrfaglige samarbeid
Tverrfaglige samarbeid på kryss av flere studieretninger på større prosjekter er veldig vanlig. Dette gir studentene er fortrinn i arbeidslivet. Kandidater med evnen til å jobbe på tvers av avdelinger og fagområder vil nemlig være nyttige medarbeidere.

Bestill studieveiledning og hvorfor velge HK

 • Bilde av unge menn og kvinner på en rekke som poserer for kameraet i et mørkt rom.

  Usikker? Bestill studieveiledning

  Usikker på hva eller hvor du vil studere? Vi har flinke folk som kan hjelpe deg. Bestill gratis studieveiledning her.
  Les mer
 • Bilde av unge mannlige studenter som sitter på et bord med hver sin laptop.

  Hvorfor velge Kristiania

  Vi har over 100 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
  Les mer