I år har Høyskolen Kristiania lansert to nye økonomistudier som gjør deg klar for fremtidens arbeidsmarked. Foto: Fredrikke Wiheden

Vil du ha en utdanning som kan brukes til alt? Økonomi er noe av det mest allsidige du kan studere – et fagområde som kan brukes i alle industrier og organisasjoner. Samtidig står økonomer ovenfor en spennende utvikling. Tiden da økonomi kun handlet om tall er over for lengst. 

Morgendagens arbeidsmarked vil kreve økonomer som mestrer nytenking, innovasjon, og entreprenørskap, i tillegg til fagkompetanse. 

Derfor har vi lansert studienyhetene Bachelor i økonomi, teknologi og innovasjon og Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling.

Økonomi og bærekraft hånd i hånd 

Bærekraftighet er et høyt prioritert område både i Norge og utlandet. Om vi skal komme fremtiden i møte på en god måte, må måten vi jobber og lever på få et grønnere preg. 

Derfor har Høyskolen Kristiania lansert Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling – et studium som gjør deg i stand til å hjelpe bedrifter og organisasjoner operere på en mer bærekraftig måte enn i dag.

Stadig flere bedrifter ser sammenhengen mellom bærekraft og langsiktig lønnsomhet, og etterspørselen etter dyktige økonomer som kan guide bedriften mot bærekraftige mål, øker for hvert år. 

Les mer om nyheten Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling.

Fokus på innovasjon

En annen av årets nyheter er Bachelor i økonomi, teknologi og innovasjon.

Dette studiet kvalifiserer deg til stillinger innen de tradisjonelle, økonomiske og administrative fagområdene, men det spennende er at du også får kompetansen til å utvikle nye digitale tjenester, digital forretningsutvikling og digital innovasjon. 

Og er det noe landet vårt kommer til å trenge fremover, så er det økonomer med kompetanse i digital utvikling.

I følge en rapport laget av Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad kommer det frem at behovet for folk med IT-kompetanse vil vokse kraftig i årene fremover. 

I tillegg viser rekrutterings- og konsulentselskapet OPUS til en rapport fra SSB som sier at tilbudet av økonomer vil vokse raskere enn etterspørselen frem mot 2035.

Med et av disse nye studiene stiller du derfor sterkt i både dagens og fremtidens arbeidsmarked. 

Bachelorstudier