2524 - Nettstudium emne

Samspill og samarbeid i organisasjoner

Målet med emnet er å lære om grunnleggende prinsipper for samarbeid og konfliktløsning og hvordan vi kan skape gode resultater sammen.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2524
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Emnet er fulltegnet.

Fordi organisasjoner i dag er enda mer avhengig av at folk samarbeider, deler kunnskap og jobber sammen i team og med kolleger, er samarbeidskompetansen svært viktig. Denne kompetansen er basert på hvordan vi bygger tillit til hverandre, skaper felles mål og hvordan vi løser uenigheter. I dette emnet skal vi utforske hvordan mennesker med ulik bakgrunn, ferdigheter og motivasjon i en organisasjon kan fungere godt sammen i grupper og team.

Læringsutbytte

I dette emnet skal du som student få kunnskap om forskning på samspill og samarbeid i organisasjoner. Du skal også få kunnskap om å skape samhold, trygghet, tilhørighet, og felles mål i team og grupper. I tillegg skal du oppnå kunnskap om forskning på konfliktløsning i team, samt kunnskap om hvordan du kan bygge positive relasjoner og inkludering for å skape kreative og innovative team.

Etter å ha gjennomført emnet skal du kunne bruke forskning og praksis for å skape et godt teamklima. Du skal videre kunne bruke konfliktløsningsstrategier i team, samt skape trygghet, tilhørighet og inkludering i team.

Du skal også være i stand til å motivere andre til å delta og bidra i team, samt ha kompetansen til å bygge relasjoner.

Emne detaljer