3027 - Nettbasert emne

People, Work and Organisations (samlinger)

Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 21 000
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3027
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på å forstå individuelle forskjeller, hvordan disse forskjellene påvirker gruppedynamikk, og hvordan organisatoriske faktorer påvirker individuell atferd.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å ha en positiv innvirkning på individuelle, team- og organisasjonsprestasjoner i en rekke dynamiske organisatoriske sammenhenger.

People, Work and Organisations består av følgende tema:

  • Forståelse for forskjellig typer adferd i organisasjoner
  • Individuelle forskjeller
  • Motivasjon og engasjement
  • Arbeidsgruppedynamikk
  • Makt, politikk og konflikter
  • Hvordan designe effektive organisasjoner
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendringer

Emnet avsluttes med en detaljert casestudie som gir deg muligheten til å benytte kunnskapen du har opparbeidet deg om organisasjonsatferd og anbefale endringer for å forbedre prestasjoner. Gjennom hele emnet blir du oppfordret til å tenke kritisk over lederrollen og reflektere over rollen i lys av praksis og relevant teori.

Emne detaljer

People, Work and Organisations (samlinger)

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.