2516 - Nettstudium emne

Økonomiforståelse for reiseliv

I dette emnet vil studenten få en innføring økonomistyring for små reiselivsbedrifter.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
2,5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2516
Emnebeskrivelse

Emnet er fulltegnet.

I «Økonomiforståelse for reiseliv» vil studentene få en innføring økonomistyring for små reiselivsbedrifter. Studentene vil få kunnskap om metoder for vurdering av bedriftens lønnsomhet, og innsikt i hvordan bedriften kan vurdere økonomiske konsekvenser av egne planer, velge mellom ulike prosjekter, beregne behov for finansiering og å styre økonomien i bedriften. Studenten vil få innsikt i problemstillinger knyttet til bærekraft.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal du ha kunnskap om økonomiske metoder og verktøy som kan brukes i planlegging og vurdering av lønnsom drift av mindre reiselivsbedrifter og om problemstillinger knyttet til bærekraft som er relevant for reiselivsnæringen.

Du kan anvende faglig kunnskap og treffe begrunnede valg når det gjelder å prise produkter, velge mellom alternative produkter og prosjekter, foreta investeringer og måle resultater og du kan kommunisere om behov for finansiering med samarbeidspartnere som bank og andre som kan bidra med finansiering.

Du kan, sammen med kolleger og andre samarbeidspartnere, planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å skape lønnsomhet i mindre reiselivsvirksomhet og du skal kunne identifisere relevante bærekraftproblemstillinger knyttet til egen virksomhet.

Emne detaljer