3009 - Nettbasert emne

DocBR2: The Qualitative Researcher

Emnet introduserer kvalitative forskningsmetoder. Du lærer å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige kvalitative metoder og hvordan forskjellige metoder kan kombineres.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 950
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3009
Emnebeskrivelse

Emnet gir en helhetlig forståelse av den kvalitative forskningsprosessen, fra skissering av filosofiske grunnlag til kvalitativ datainnsamling, analyse og rapportering.

Dette andre emnet har som mål å hjelpe studentene med å utvikle en avansert forståelse av faktorer som påvirker doktorgradsprosessen.

Du vil tilegne deg de nødvendige forskningsverktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere kvalitative forskningsoppgaver og de tilhørende prosesser. Sentralt står innsamling og analyse av kvalitative data.

Videre gis en oversikt over mange av områdene som studentene trenger å være kjent med, herunder kvalitative forskningsfilosofier, strategier, innsamling av data gjennom intervjuer og struktur av en kvalitativ oppgave.

Innhold i emnet:

 • Innføring i kvalitativ forskning
 • Forskningsfilosofi og den kvalitative forskeren
 • Forskningsintervjuet
 • Narrativ og forespørsler
 • Fokusgruppeintervjuer
 • Dagbokforskning
 • Etnografi 
 • Kombinasjon av forskningsmetoder
 • Behandle og kode kvalitative data
 • Bruk av digitale hjelpemidler 
 • Introduksjon til analyse av kvalitative data
 • Rapportering av kvalitative data

Ønsker du samlinger?

Høyskolen Kristiania tilbyr undervisning i form av helgesamlinger i dette emnet. Du kan lese mer om dette tilbudet her.

Læringsutbytte

Målet er å utstyre deg med de nødvendige forskningsverktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere de kvalitative forskningsoppgaver og prosessene som er nødvendige for innsamling og analyse av kvalitative data.

Emne detaljer

DocBR2: The Qualitative Researcher

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.