6384 - Nettstudium emne

Digital forretningsforståelse

Dette emnet gir deg innsikt i hvordan virksomheter kan utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følge av teknologisk utvikling og digital transformasjon. Emnet bygger bro mellom teknologi og forretningsdrift, og gir deg kompetanse som er etterspurt i dagens og morgendagens arbeidsmarked.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6384
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Den digitale utviklingen foregår i høyt tempo og fører med seg store omveltninger for samfunn, individ og arbeidsliv – noe som påvirker kompetansebehovet på tvers av bransjer og sektorer. 

Digitalisering og digitale teknologier gir nye rammevilkår og baner vei for nye forretningsmodeller, samtidig som kunnskap om relevante digitale teknologier og prinsipper innenfor datasikkerhet og personvern er å regne som forretningskritisk kompetanse.

I dette emnet vil du lære om nettopp digital forretningsanalyse og digitale forretningsmodeller, datadrevne teknologier og sentrale forretningssystemer, samt viktige prinsipper innenfor sikkerhet og personvern. Målet er å gjøre deg godt rustet til å forstå endringene vi står oppe i og gripe mulighetene dette gir. 

Gjennom hele emnet gis det eksempler fra aktuelle bransjer, og det legges til rette for å knytte læringen til bransjer eller arbeidsplasser du er spesielt interessert i. 


«Digital forretningsforståelse» består av følgende hovedtema:

  • Digitalisering og forretningsanalyse
  • Data, teknologi og forretningssystemer
  • Datasikkerhet og personvern

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter innsikt i hva som kjennetegner den digitale økonomien og hvordan dette påvirker forretningsdrift og forretningsutvikling. Du lærer om digital forretningsanalyse og digitale forretningsmodeller, og det legges vekt på hvordan teknologiutviklingen kan utnyttes i forretningsøyemed. Emnet gir også innsikt i etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til personvern og datasikkerhet, i tillegg til at studentene får grunnleggende forståelse for sentrale teknologier og forretningssystemer.

Emne detaljer

Digital forretningsforståelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.