3020 - Nettbasert emne

Delivering Successful Projects (samlinger)

Dette emnet gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 21 000
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3020
Emnebeskrivelse

Emnet starter med å behandle prosjekttankegangen og dekker videre de grunnleggende konseptene i prosjektledelse og hvordan du benytter disse for å nå strategiske mål. Videre behandler emnet aktuelle emner som trender i prosjektledelsesfaget, for eksempel prosjektkontorets funksjon, etikk innen prosjektledelse, bærekraft og agile metoder innen faget. 

Delivering Successful Projects består av følgende temaer:

  • Prosjekter i organisasjonssammenheng
  • Leder- og atferdsaspekter 
  • Hvordan prosjektlederen og prosjektgrupper arbeider
  • Prosjekters suksesskriterier
  • Kvalitative og kvantitative planleggings- og kontrollprosesser
  • Prosjektkonklusjoner, strategisk intensjoner, sluttevaluering og rapportering

Emne detaljer

Delivering Successful Projects (samlinger)

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.