2521 - Nettstudium emne

Bærekraftig prosjektledelse

I emnet Bærekraftig prosjektledelse lærer du om hvordan prosjekter skal planlegges, gjennomføres og evalueres i et bærekraftperspektiv.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2521
Emnebeskrivelse

Emnet er fulltegnet.

I dette emnet skal du lære om hvordan du kan forstå og inkludere bærekraftdimensjonene inn i prosjekter, både før oppstart, under gjennomføring og ved ferdigstilling. Det er av avgjørende betydning at avsluttede prosjekter vurderes i et langsiktig bærekraftperspektiv hvor resultater og langsiktige effekter evalueres. Hensyn til FNs bærekraftmål og EUs nye taksonomi trekkes inn i prosjektprosessen enten om det er i mandat, kravspesifikasjoner, milepæler, prosessene eller i forventet sluttresultat.

Emnet bærekraftig prosjektledelse passer for medarbeidere på alle nivåer i alle enheter og avdelinger som jobber med små og store prosjekter.

I dette emnet skal studentene lære om følgende temaer:

 • ESG, FNs bærekraftmål, EUs «green deal» og EUs taksonomi.
 • Sirkulær-økonomi.
 • Bærekraftige forretningsmodeller - «Circular Economy Business Models».
 • Innsiktsfase, kunnskapsutvikling og forberedelse til etablering av prosjekt.
 • Prosjektets faser, struktur og organisering.
 • Bedriftens kapitalområder, plassering av prosjekter og sammenhenger.
 • Prosjekter, inkludering av bærekraftprinsippene og dimensjoner av bærekraftig prosjektledelse.
 • Ledelse av prosjekter, prosesser, team-utvikling, organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring.
 • Endringsledelse og prosjektledelse.
 • Interessegrupper og samarbeid om bærekraftige prosjekter.
 • Bærekraftindikatorer og hvordan anvende disse i bærekraftige prosjekter.
 • Hvordan teknologi kan utnyttes og forbedre bærekraftige prosjekter.
 • Hvordan evaluere og måle effekter av bærekraftig prosjekter.

Læringsutbytte

I dette emnet lærer du om hvordan prosjekter skal planlegges, gjennomføres og evalueres i et bærekraftperspektiv. Du skal etter emnet kjenne til FNs bærekraftmål, EUs «green deal» og EUs taksonomi. Videre skal du kjenne til sirkulær-økonomien, bærekraftige forretningsmodeller, omfanget av bærekraftprinsippene, og hvordan disse må trekkes inn i prosjekter i næringslivet og spesielt i mat- og drikkevarebransjen.

Som student i emnet skal du lære nyanserte bærekraftproblemstillinger som kan løses med bærekraftige prosjekter. Du skal derfor etter å ha gjennomført emnet kunne mestre roller, ansvar og oppgaver i bærekraftig prosjektledelse. Du vil derfor oppnå bred kunnskap om prosjekt som arbeidsform, og være i stand til å anvende grunnleggende metoder og verktøy for å planlegge, styre og lede prosjekter.

Emne detaljer