2522 - Nettstudium emne

Bærekraftig forbedringsarbeid

Et hovedmål med Bærekraftig forbedringsarbeid er å lære om hva bærekraft betyr i praksis, status innen forskningen på bærekraftig og hvordan samarbeid kan bidra til bærekrafthensyn og skape en grønn vekst i virksomheten på flere nivåer og områder.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2522
Emnebeskrivelse

Obs- emnet er nå fulltegnet

Med utgangspunkt i klima -og miljømessige utfordringer samt FNs bærekraftmål, EUs «green deal» og EUs taksonomi, lover og regler som Norge har forpliktet seg til å ta del i, er endringsbehovet i næringslivet påtrengende. Dette emnet vil formidle kunnskap om tverrfaglig forskning på bærekraft og konkrete eksempler fra bransjen. I tillegg vil emnet vise til praktiske verktøy relatert til bærekraftkrav og endringsbehov.

Emnet bærekraftig forbedringsarbeid passer for medarbeidere på alle nivåer i alle enheter og avdelinger, ledere, mellomledere, fagarbeidere, operatører og andre ansatte på fabrikk og kontor.

I dette emnet skal du lære om følgende temaer som er organisert i tre moduler:

  1. Bærekraft og sirkulærøkonomi
  2. Hvordan jobbe med bærekraftig forbedringsarbeid
  3. Effektmålinger

Læringsutbytte

Du skal oppnå kunnskap om FNs bærekraftmål, EUs «green deal» og EUs taksonomi, i tillegg til flere temaer som bla. sirkulær-økonomien, bærekraftige forretningsmodeller, bærekraftindikatorer samt måling av effekter.

Etter gjennomført emne blir du i stand til å drøfte problemstillinger innen bærekraft knyttet til bedriftens funksjoner, i deres arbeid med å nå mål innenfor bærekraftig forbedringsarbeid.

Du skal kunne utvikle ideer og konsepter for bærekraftig forbedringsarbeid. Du skal også kunne anvende kunnskap og teori om bærekraft og kopling til organisasjonens funksjoner, avdelinger, produksjon osv.

Emnet gjør deg også i stand til å planlegge for livsløpsanalyse og anvendt metode for å kunne evaluere bærekraftig forbedringsarbeid.

Emne detaljer