6352 - Nettstudier fri progresjon emne

Arv- og familierett

Emnet tar for seg de to juridiske områdene Arverett og Familierett

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 800
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6352
Emnebeskrivelse

Delen om familierett tar opp rettsforholdet mellom ektefeller, både under ekteskapet og ved ekteskapets opphør, samt sentrale rettsforhold ved ugift samliv. Sentrale temaer er de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap, samt delingen av formuen ved separasjon og skilsmisse, og formuesforholdet mellom samboere og det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere. 

 
Delen om arverett tar opp hva som skal skje med en persons eiendeler og gjeld etter at vedkommende er død. Det fokuseres på legalarveretten (arv etter loven), herunder reglene om uskiftet bo, og testamentretten (arv eter testament), herunder reglene om testamenters opprettelse, tolking, tilbakekall og bortfall og grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. 

Læringsutbytte

Grundig innføring i Arv- og familierett hvor studenten skal ha oversikt og forstå sentrale arve- og familierettslige begreper. Studenten skal også kunne foreta en selvstendig analyse av ulike arve- og familierettslige problemstillinger på en grundig, helhetlig, kritisk og balansert måte mv.

Emne detaljer

Arv- og familierett

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.