Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i skuespill
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å bli tatt opp til Bachelor i Skuespill, må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler; første prøvespill og andre prøvespill. Prøvene leder frem til en inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei.

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

NB! Du kan velge om du vil avlegge opptaksprøve ved personlig fremmøte på høyskolen, eller levere den som ferdig innspilt prøve og laste den opp i høyskolens opptaksmodul. Her finner du retningslinjer for levering av innspilt prøve.

Første opptaksprøve

Følgende 3 oppgaver skal presenteres for en opptaksjury.

Oppgave 1 - Refleksjon

Velg et skuespill (dramatikk) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved denne teksten som gjør at den betyr noe spesielt for deg. Reflekter også over hvilke kunstneriske kvaliteter eller innhold du mener at teksten formidler.

Oppgave 2 - Monolog (3-4 minutter)

Du skal fremføre en monolog for opptaksjuryen. Det kan være en tekst som er skrevet for én skuespiller, et utdrag (lang replikk) fra et skuespill, eller et prosastykke. Du bør velge noe du liker og synes du forstår. Monologen skal fremføres utenat. Velg gjerne god dramatikk, f.eks. et av Henrik Ibsens stykker, Shakespeare, Tsjekhov, Brecht, ny norsk eller oversatt samtidsdramatikk, m.fl. 

Vi ønsker å se at du kan fremstille en karakter med personlighetstrekk, at du har situasjonsforståelse og kan arbeide innenfor den sjangeren du har valgt.

På opptaksprøven vil du få spørsmål om ditt valg av karakter og rolletolkning.

Oppgave 3 – Sang

Sangen skal fremføres a cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvilken som helst sjanger. Vi vurderer ikke stemmeklangen, men legger vekt på formidlingen. På opptaksprøven vil du kunne få spørsmål om hvorfor du valgte sangen. 

Om andre opptaksprøve

Søkere som går videre til andre opptaksprøve vil få nye oppgaver, bl.a. en eller flere dialoger som skal øves inn før prøven, samt improvisasjon, koreografi og bevegelse i gruppe. Prøven avsluttes med en individuell samtale, hvor vi snakker om hvorfor du har valgt å søke skuespillstudiet hos oss, og for å finne ut noe om din faglige bakgrunn og potensiale. Informasjon og materiale til andre opptaksprøve blir sendt til de som består første opptaksprøve.  

Innlevering/gjennomføring av oppgave: 

15. februar: opplasting av søknad med egenerklæring. Innlevering av digital første opptaksprøve for de som velger det

Opptaksprøve 1: uke 8 for de som skal avlegge første opptaksprøve på høyskolen. Dag og tid etter innkalling 

Opptaksprøve 2: 1 hel dag, enten 22, 23, 28, 29 eller 30 april, på høyskolen. Dag og tid etter innkalling 

Eventuelle filformater som kan benyttes ved digital innlevering:  

Mp4, eller kanal (YouTube, Vimeo) med passord som du oppgir sammen med søknaden. 

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene som vi benytter under opptaksprøven:

OPPTAKSPRØVE 1, individuell 

KRITERIUM 

BESKRIVELSE 

OPPGAVE 

Refleksjon 

Evne til å analysere og utforske en scenetekst. Kognisjon.  

Refleksjon 

Monolog 

Scenisk nærvær 

Situasjonsforståelse. Evne til å formidle. Scenisk intensitet, ekspressiv kraft 

Monolog 

Sang 

OPPTAKSPRØVE 2, ensemble, smågrupper, individuelle samtaler 

KRITERIUM 

BESKRIVELSE 

OPPGAVE 

Kroppsbeherskelse 

Fleksibilitet, partnerkontakt. Kroppskontroll, variert eller utforskende bruk av kropp  

Improvisasjon i bevegelse, koreografi 

Samarbeid og kommunikasjon 

Hvordan søkeren kommuniserer i gruppe, og viser evne til å dele og bidra til helheten. Evne til å gi fokus til noe(n) utenfor seg selv 

Evne til å uttrykke seg muntlig og konstruktivt. Saklighet. Organisering av arbeidet under tidspress.  

Improvisasjon 

Kunstnerisk kompetanse 

 

Evne til å foreslå tolkninger av sceniske karakterer. Hvordan søkeren formidler tekst. Evne til å engasjere seg i uprøvd materiale. Hvordan man lytter til andre i scenisk arbeid. Evne til å gi og ta imot i fysisk og verbalt samspill 

Dialog, improvisasjon 

Konkret fantasi 

Evne til å forestille seg en situasjon og kunne handle deretter. Evne til å vise spontanitet og variasjon. 

Dialog  

Forkunnskaper/ motivasjon 

Evne til selvrefleksjon; kunne kommunisere om egne muligheter og begrensninger på en adekvat måte  

Samtale