Den første opptaksprøven er individuell. Dersom du ikke kan møte til 1. prøve kan du avlegge den ved å gjennomføre oppgavene nedenfor fra der du er, filme den og laste filen opp i høyskolens opptaksmodul. Husk at du også må fylle ut egenerklæring og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Dersom du kommer videre til 2. opptaksprøve må du møte på campus.

Her er retningslinjene for hva videoen skal inneholde:

Presentasjon (opp til 2 minutters varighet)

Presenter deg selv med fullt navn, alder, hvor du kommer fra. Fortell kort om din relevante erfaring (teater, film, mm) og hvorfor du er interessert i vårt studium. Bildeutsnittet bør være nært, dvs ansiktet fra øverst på skuldrene og opp.

Oppgave 1 – Refleksjon (3-4 minutter)

Velg et skuespill (dramatikk) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved denne teksten som gjør at den betyr noe spesielt for deg. Reflekter også over hvilke kunstneriske kvaliteter eller innhold du mener at teksten formidler, f.eks. hva historien handler om, hvorfor den er relevant for deg, el.l.

Bildeutsnittet kan være halvnært eller nær, dvs fra brystet eller skuldrene og opp. Du kan stoppe kamera mellom oppgavens ulike deler hvis du ønsker.

Oppgave 2 – Selvvalgt monolog (ca 3 minutter)

Velg fritt en monolog fra en dramatisk tekst (skuespill), og fortell til kamera hvilken du har valgt. Husk å oppgi navn på stykket og forfatterens navn, evt. om du eller andre har bearbeidet den.  Fremfør monologen for kamera. Se forslag og tips i selve opptaksprøven.

Etter fremføringen skal du fortelle til kamera hvorfor du valgte denne teksten.

Bildeutsnittet kan være total eller halvtotal, litt avhengig av hvor mye du beveger deg. Du kan stoppe kamera mellom oppgavens ulike deler hvis du ønsker.

Oppgave 3 – sang

Fortell til kamera hvilken sang du har valgt. Husk å ta med opphavspersonens eller komponistens navn. Fremfør sangen for kamera, a cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvilken som helst sjanger.

Bildeutsnittet kan være halvtotal eller halvnært, litt avhengig av stemningen i sangen.  Du kan stoppe kamera mellom oppgavens ulike deler hvis du ønsker. 

Tips for filming

Snakk tydelig, ikke for fort, og på din egen dialekt/språk. Sjekk opptaket etterpå, spesielt at lyset er jevnt gjennom hele opptaket, at lyden er uten store forstyrrelser og at alle de viktigste detaljene er synlige. Merk filen med “Opptaksprøve, Skuespill, ditt navn og år (2022). 

Videoen kan leveres gjennom opptaksportalen på Høyskolen Kristiania. Du kan evt. bruke vimeo.com eller you-tube.com (med passordbeskyttelse), drop-box eller lignende. NB! Husk å oppgi passord og annen nødvendig informasjon for din webløsning.

Last opp søknaden samlet (video, egenerklæring, evt vedlegg) på Min side for søkere innen 15. februar. Video skal lastes opp innen 25. februar.