Dato: Fredag 8. mars  
 
Tid: 08.20-09.30 
 
Sted:Ernst Hage, Kirkegata 24-26, Oslo 

Påmelding: Meld deg på her

Velkommen til Kristianiafrokost om rollemodeller og representasjon i akademia: Kan vi bli bedre på å inkludere kvinnelige studenter og akademikere med ulik bakgrunn i undervisning, pensum og forskning?


Program:  

 
Kl. 8.00 - 8.20: Frokost og registrering 

Kl. 8.20: Kunstnerisk innslag

Kl. 8.30 
«Mangfold er en drivkraft i akademia»
Innledning ved rektor Trine J. Meza.

Kl. 8.35 
«Jeg ønsker å inspirere unge jenter, og jenter som ser ut som meg»
Sagal Yusuf Mohamood, masterstudent Information Systems - Business Analytics, Kristiania

Kl. 8.45
«Tar du meg på alvor? Å være ung kvinne i akademia»
Ellen Sofia Nilsson, globaliseringshistoriker og høyskolelektor, Kristiania.

Kl. 8.55 
«Kan vi forske rettferdig med hjelp av kunstig intelligens, når den er trent og utviklet på fordomsfulle data?»
Synne Tollerud Bull, instituttleder ved Institutt for film og medier og professor i mediekunst ved Kristiania.

Kl. 9.05 - 9.30: 
Panelsamtale: «Er det vår plikt å bane vei for kvinnelige rollemodeller?» 

I panelet: Trine J. Meza, Sagal Yusuf Mohamood, Ellen Sofia Nilsson, Synne Tollerud Bull.
Moderator: Irmelin Drake, førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Velkommen! 

Om bidragsyterne:

Sagal Yusuf Mohamood

Mohamood er student på Kristiania, og tar master i Information Systems-Business Analytics. Høsten 2023 mottok hun Kristianias «Stipend for kvinner innen teknologi». Stipendet har til hensikt å forbedre balansen mellom kvinner og menn i IT-utdanning.

Ellen Sofia Nilsson

Nilsson er globaliseringshistoriker og høyskolelektor på Kristiania. Hun underviser i basisemner på bachelor-nivå, blant annet Marked, samfunn og globalisering, og Forhandling og påvirkning.

Synne Tollerud Bull

Tollerud Bull er instituttleder ved Institutt for film og medier og professor i mediekunst Kristiania.

Irmelin Drake

Drake er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, Kristiania.

Trine Meza

Trine J. Meza er rektor ved høyskolen Kristiania, professor i biomedisin og helsevitenskap.