Alle Kristiania-stipendmottakerne med ledelsen i Oslo.
Foto: Kristiania/Theodor Haugen

Alle stipendene viderefører arven om å tilrettelegge for at flere mennesker tar høyere utdanning. Stipendene som deles ut dekker hele studieavgiften for graden – enten i Oslo eller i Bergen.

 – Grunnleggeren av Kristiania, Ernst G Mortensen, var svært opptatt av utdanning for alle, og jeg er stolt over at Kristiania fremdeles drives etter de samme idealene. Å jobbe med utdanning er noe av det mest meningsfulle man kan gjøre, og utdeling av disse stipendene er nok et bevis på at vi tar arven etter vår grunnlegger på alvor, og at vi etterstreber mangfold og like muligheter for alle, sier administrerende direktør på Kristiania, Solfrid Lind.

Til sammen ble det delt ut 14 stipender, tre i Bergen og 11 i Oslo.

– Jeg ønsker å inspirere unge jenter

To studenter og en dekan i forbindelse med stipendutdeling.
Sagal Yusuf Mohamood og Eline Viktoria Omdal Tobiassen sammen med dekan på School of Economics, Innovation and Technology, Tor-Morten Grønli. Foto: Theodor Haugen

Kristiania vektlegger mangfold og likestilling, og det er fremdeles store kjønnsforskjeller i blant annet helse og teknologifag. Sagal Yusuf Mohamood tar master i Information Systems-Business Analytics. Selv om 60 prosent av alle som tar høyere utdanning er kvinner, er andelen kvinner på IT-studier under 30 prosent. 

 – Stipendet gir meg økonomisk stabilitet gjennom studietiden. Jeg synes at dette stipendet er med på å gi kvinner muligheten til å lede og markere seg i teknologibransjen, forteller Sagal Yusuf Mohamood.

Det jeg forhåpentligvis ønsker å gjøre etter endt mastergrad, er å jobbe innenfor teknologi med innovative prosesser som skaper utvikling og bærekraft. Jeg ønsker også å inspiriere unge jenter, og jenter som ser ut som meg til å tro på seg selv og følge sine drømmer, sier hun.

Sagal mottok teknologi-stipendet sammen med Malene Askvik Midtbø, Sunniva Bakke Moan og Eline Viktoria Omdal Tobiassen. 

 – Stipendet gir meg trygghet

Kristiania vil også bidra til å sikre at befolkningen også i fremtiden har tilgang til gode helsetjenester. Helsesektoren har i dag en overvekt av kvinnelige ansatte, og for å videreutvikle dagens helsetjenester er det nødvendig med bedre representasjon, blant annet med flere mannlige helsearbeidere.  

– Stipendet gir meg en trygghet, slik at jeg kan fokusere på studiet og gjøre mest mulig ut av læringen. Planen min er å gå videre innenfor organisasjonspsykologi, forteller Benjamin Brovold Klauset.

De andre som mottok helsefag-stipend var Stian Gunhildberget og Haakon Jørgensen.

Tre personer som har mottatt stipend.
T.v Stian Gunhildberget og Benjamin Klauset sammen med dekan på School of Health Sciences, Hans-Christian ÅsheimFoto: Kristiania / Theodor Haugen

Sosialt entreprenørskap – ønsker å gjøre en forskjell

To av stipendene deles ut til studenter som ønsker å gjøre en forskjell og fremme sosialt entreprenørskap. I år gikk stipendene for dette til Annica Marie Fosli som studerer prosjektledelse, og Maria Lysko-Misje som studerer Innovasjon og forretningsutvikling. 

Fire personer i forbindelse med stipendutdeling.
Rektor Trine J. Meza, høyskoledirektør Tine Widerø og administrerende direktør Solfrid Lind sammen med Annica Marie Fosli. 

– Helt fra starten har det vært Kristianias visjon å gi flest mulig mennesker mulighet til å ta utdanning til det beste for samfunnet, og det er fortsatt den visjonen som driver oss i dag.  Det er derfor en glede å kunne dele ut stipendene til så mange motiverte og flinke unge mennesker, sier rektor på Høyskolen Kristiania Trine J. Meza, som legger til at hun ser frem til å følge alle studentene videre.

Alle fem stipendmottakere sammen med ledelsen.
F.v: Rija Fatima Samdani, Neslihan Meryem Özdemir, Michael Luciano Borzas, Amalie Klinkenberg og Martine Menzoni sammen med rektor Trine J. Meza, høyskoledirektør Tine Widerøe og administrerende direktør Solfrid Lind. Foto: Kristiania/Theodor Haugen

– Gir meg drømmeutdanningen min

 – For meg betyr dette stipendet at jeg får mulighet til å ta drømmeutdanningen min uten å pådra meg stor gjeld. Jeg kan senke skuldrene og fokusere på studiet, samt å være en best mulig mamma for sønnen min på tre år, forteller Amalie Klinkenberg som skal studere PR og strategisk kommunikasjon.

 – Etter studiene ønsker jeg å jobbe i en ideell organisasjon som jobber for rettferdighet og likestilling i samfunnet, forteller hun. 

Hun ble tildelt Ernst. G. Mortensen-stipendet sammen med fire andre studenter. 

En viktig del av Kristianias samfunnsoppdrag

Ernst G. Mortensen stiftet Norsk Korrespondanseskole i 1914 med mål om å endre samfunnet til det bedre ved å gi så mange som mulig tilgang på utdanning. Dette var kjerneverdien til Ernst G. Mortensen da han etablerte forløperen til Kristiania. Nesten 110 år senere er det fortsatt kjerneverdiene til dagens moderne Kristiania.  

Fire personer i forbindelse med stipend-utdelingen i Bergen.
Rektor Trine J. Meza sammen med stipendmottakerne i Bergen: Sunniva Bakke Moan, Haakon Jørgensen og Malene Askvik Midtbø.