Dato: Onsdag 6. mars

Tid: Kl. 08.30 - 09.30

Sted: Ernst Hage, Kirkegata 24-26, Oslo 

Meld deg på 

Program: 

08.00 - 08.30: Enkel frokost og registrering 

08.30 - 08.35: Velkommen ved Helene Sætersdal, dekan ved School of Communiation, Leadership and Marketing, Kristiania

08.35 - 08.50: Boklesningens kår i 2024: Vi vil, men får det ikke til, v/Kari Spjeldnæs, leder ved Institutt for ledelse og organisasjon, Kristiania. Spjeldnæs disputerte også nylig med avhandlingen Digital influence, digital platforms and disconnected presence. 

08.50 - 09.20: Panelsamtale: Hva gjør den digitale hverdagen med de unges læring?

I panelet:

Espen Ytreberg, professor i medievitenskap ved Universitet i Oslo. 

Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Ingrid Maria Skagnes Beltramba, masterstudent i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. 

Ingvill Rasmussen, professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Ordstyrer: Kari Spjeldnæs

09.20 - 09.30: Spørsmål og svar

Velkommen til Kristiania-frokost! 

Om bidragsyterne i panelsamtalen:

Kari Spjeldnæs

Kari Spjeldnæs, instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Spjeldnæs disputerte også nylig med avhandlingen Digital influence, digital platforms and disconnected presence.

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Marte har blant annet forsket på hvordan skjermlesing påvirker konsentrasjon og hukommelse. 

Ingrid Maria Skagnes Beltramba

Ingrid Maria Skagnes Beltramba, masterstudent i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Skagnes var deltaker i et forskningsprosjekt ledet av postdoktor Ståle Wig, der studentene ble observert og studert mens de leste pensum med og uten tilgang til mobil og andre digitale skjermer.

Ingvill Rasmussen

Ingvill Rasmussen er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på integrasjon av IKT i undervisning og undersøker hvordan teknologi kan brukes til å støtte dybdelæring og kritisk tenkning i en digital tid.