Portrett av Kari Spjeldnæs
Kari Spjeldnæs er Kristianias første stipendiat som disputerer ved Unversitetet i Bergen. Spjeldnæs er også instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon på Kristiania.

Samarbeidet ble inngått med Universitetet i Bergen i 2019 og det var tidligere rektor Arne Krumsvik som initierte og igangsatte avtalen. Avtalen innebærer at stipendiater ansatt ved Kristiania tar doktorgraden ved Universitetet i Bergen, ut fra aktuelle og relevante forskningsprosjekter under veiledning fra både UiB og Høyskolen Kristiania.    

Rektor Trine Meza i helfigur i trappeoppgang
Rektor ved Kristiania, Trine J. Meza, mener forskningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner er svært viktig for kunnskapsutviklingen.

 – Dette en stor begivenhet for Kristiania, og en del av vår strategiske oppbygging mot å bli universitet, sier Trine J. Meza, rektor ved Høyskolen Kristiania. Hun legger til at det er flere stipendiater som er omfattet av avtalen og som vil disputere på et senere tidspunkt.   

Helt spesifikt samarbeider Kristiania med Universitetet i Bergen om doktorgradsutdanning innen Informasjons- og medievitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

Forskning skjer ofte på tvers av mange institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Slike samarbeid mellom institusjonene er svært viktige for kunnskapsutviklingen, sier Meza.  

Doktorgrad om lesing og digital frakobling 

Kari Spjeldnæs, som er ansatt School of communication, leadership and marketing ved Kristiania, disputerer fredag 24. novemer for ph.d.-graden med avhandlingen "Digital influence, digital platforms and disconnected presence".  

Doktorgraden er en del av det omfattende Digitox-prosjektet, som fokuserer på digital detox eller digital frakobling. Digitox er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et samarbeid mellom flere universiteter og forskningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Karlstad i Sverige. 

I sin doktorgradsoppgave utforsker Spjeldnæs hva digital påkobling 24/7 og litteratur i digitale formater betyr for lesere og forleggere, ifølge en pressemelding på nettsidene til UiB. 

 – I digitaliseringens tidsalder befinner boken seg i en radikalt ny konkurransesituasjon, sier Spjeldnæs 

 Sosiale medier, nyhetsmedier og digitale strømmetjenester er skrudd sammen for å kapre stadig mer oppmerksomhet – ofte på bekostning av lesing og andre aktiviteter som forutsetter sammenhengende konsentrasjon over tid. 

  – Min forskning viser at erfarne lesere klarer å skjerme tid og oppmerksomhet til å lese, men også de må legge aktivt til rette for at det skal skje. Det krever egenmotivasjon og bevisst handling å koble seg fra for å lese, sier hun.